6 miejsce w kraju

6 miejsce w kraju z czasem 15,54 s, to wynik który osiągnął kpt. Krzysztof Gajewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na rozgrywanym 11 kwietnia 2019 roku w Sokołowie Podlaskim XII Ogólnopolskim Halowym Turnieju Drabin Hakowych. Turniej ten, był kolejnym etapem Pucharu Polski w Drabinie Hakowej o Puchar Komendanta Głównego PSP.

W tym roku do sportowej rywalizacji stanęło 82 zawodników reprezentujących 10 województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, opolskie, lubelskie, świętokrzyskie, wielkopolskie oraz CS PSP Częstochowa. Komisję sędziowską stanowił zespół zatwierdzony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pod przewodnictwem mł. bryg. Piotra Tuszyńskiego. Zawody otworzył bryg. Artur Gonera – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Najlepszym zawodnikom puchary oraz dyplomy wręczyli: st. bryg Tomasz Wilk – komendant powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim, Ryszard Domański – v-ce starosta powiatu sokołowskiego, Krzysztof Dąbrowski – zastępca burmistrza Sokołowa Podlaskiego oraz Grzegorz Koseła – przedstawiciel sponsora.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Opracowanie  : mł. ogn. Mateusz Kentzer, KP PSP Piła

Zdjęcia : KP PSP Sokołów Podlaski

Ćwiczenia „Ognista Puszcza 2019”

W dniach 3 – 4 kwietnia 2019 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Pile wchodzący w skład europejskiego modułu do gaszenia pożarów lasów przy użyciu samochodów (GFFFV) brali udział w krajowych ćwiczeniach ratowniczych przeprowadzonych na terenie województwa lubuskiego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w fikcyjnym państwie Lubuslandia doszło do rozległego pożaru na terenie leśnym i nie było możliwości opanowania zagrożenia własnymi siłami. Zwrócono się o pomoc do Unii Europejskiej, na co zareagowały 3 państwa i przysłały wsparcie.

W ćwiczeniach brały udział 3 moduły GFFFV z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego tj . około 400 strażaków oraz 120 pojazdów. Oprócz modułów w ćwiczeniach brały udział specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno – ekologicznego i wysokościowego PSP, funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz pracownicy Lasów Państwowych.

Warto dodać, że w Polsce funkcjonuje 6 modułów GFFFV. Każdy z nich przygotowany jest do samodzielnych działań w dowolnym miejscu przez 2 tygodnie. Oprócz samochodów, sprzętu gaśniczego posiadają swoją kompletną logistykę.

Opracowanie: mł. kpt. Jacek Michalski
Zdjęcia: mł. kpt. Jacek Michalski & mł. ogn. Mateusz Kentzer

Oddaj Krew – uratuj Życie

Pod hasłem „Oddaj Krew – Uratuj Życie” w dniu 27 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile została przeprowadzona zbiórka krwi.

Naszą codzienną służbą jest ratowanie zagrożonego życia, niesiemy pomoc poszkodowanym, ale również dzięki takim przedsięwzięciom jak honorowe krwiodawstwo możemy ofiarować komuś najcenniejszy dar, jakim jest życie.

Pamiętajmy, że oddając krew – pomagamy osobom w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, ale również samym sobie, bo każdy z nas jest potencjalnym biorcą.

W akcji przeprowadzonej w siedzibie pilskich strażaków krew oddały 22 osoby. Łącznie udało się zebrać prawie 10 litrów krwi.

Dziękujemy wszystkim którzy przybyli oddać krew ! W akcję włączyli się mieszkańcy Piły oraz strażacy, zarówno ci z Państwowej, jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiaty pilskiego. Dziękujemy również pracownikom Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu za sprawnie przeprowadzona zbiórkę.

Opracowanie: asp. Krzysztof Stefen
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

Odprawa operacyjna

Sprawy operacyjne, nowe procedury i struktura odwodów operacyjnych były głównymi tematami omawianymi podczas narady operacyjnej, która odbyła się 26 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

W odprawie pod przewodnictwem bryg. Rafała Mrowińskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Pile uczestniczył pion dowódczy z obu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Pile w tym Dowódcy Zmian, Wydział Operacyjno-Szkoleniowy oraz Sekcja Techniczna.

Omówiono nowe zasięgi Grup Ratownictwa Specjalistycznego, które działają w Pile. Przedstawiona została nowa struktura europejskiego modułu do gaszenia lasów. W gronie dowódczym dokonano również analizy ostatnich ćwiczeń na terenie leśnym.

Na koniec odprawy poruszone zostały sprawy szkoleń strażaków OSP.