III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego

Pożar poddasza w budynku wielorodzinnym

W dniu 2 stycznia przed godziną 8.00 strażacy wezwani zostali do pożaru poddasza w budynku mieszkalnym w miejscowości Mościska gm. Wysoka.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki straży pożarnej stwierdzono, że z kalenicy dachu wydobywa się silne zadymienie. Wszyscy mieszkańcy zdołali ewakuować się nie odnosząc żadnych obrażeń.Działania gaśnicze straży pożarnej prowadzone były równolegle od wewnątrz budynku, bezpośrednio na poddasze oraz z zewnątrz na palący się dach. Strażacy przy wykorzystaniu pił ratowniczych usunęli blaszane pokrycie dachowe oraz cześć palącej się drewnianej konstrukcji dachowej. Po ugaszeniu pożaru dach zabezpieczono plandeką.

W trakcie działań gaśniczych na miejsce pożaru przybył burmistrz miasta i gminy Wysoka oraz sołtys wsi Mościska. W akcji ratowniczej udział brało 8 zastępów straży pożarnej z Piły, Wysokiej, Grabówna i Zelgniewa oraz pogotowie energetyczne. Przyczyny i okoliczności pożaru bada Policja.  

Opracowanie: bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: ogn. Marcel Szwec

Tragiczny pożar mieszkania w Pile

W Nowy Rok, 1-go stycznia kilka minut po godzinie 8.00 rano pilscy strażacy wezwani zostali do pożaru budynku jednorodzinnego w Pile przy ul. Rodakowskiego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki straży pożarnej stwierdzono, że z okien budynku wydobywał się czarny, gęsty dym. Strażacy natychmiast weszli do budynku przez okna wykorzystując drabiny oraz wyważając drzwi wejściowe. Podczas przeszukania mieszkania znaleziono nieprzytomną osobę, którą ewakuowano na zewnątrz. Strażacy wspólnie z obecnym na miejscu lekarzem – sąsiadem osoby poszkodowanej przystąpili do udzielania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Równolegle z akacją ratowniczą i gaśniczą przeszukano wszystkie zadymione pomieszczenia w budynku. Nie odnaleziono kolejnych osób poszkodowanych. Resuscytację krążeniowo-oddechową wyciągniętego z budynku mężczyzny kontynuowała załoga karetki pogotowia, która przybyła na miejsce zdarzenia. Mimo szybkiej akcji podjętej przez służb ratownicze, nie udało się przywrócić czynności życiowych osobie poszkodowanej.

W akacji ratowniczej udział brały 4 zastępy straży pożarnej oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Przyczyny i okoliczności pożaru bada KP Policji w Pile pod nadzorem Prokuratora.

Opracowanie: bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła

Nagrody dla strażaków

Podczas zmian służbowych w dniach 23 i 24 grudnia 2019 r. w siedzibach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej nr 1 i nr 2 w Pile wręczone zostały decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej.

Na podbudowie obu jednostek w Pile działają 3 grupy specjalistyczne :
– Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego,
– Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego,
– Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego.

Za swoją postawę wyróżnionych zostało 6 funkcjonariuszy.

Spotkanie opłatkowe strażaków

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań w gronie rodziny i najbliższych osób. Pilscy strażacy, tradycyjnie na kilka dni przed Wigilią spotkali się we wspólnym gronie aby razem zaśpiewać kolędę i przełamać się opłatkiem.

W świetlicy pilskiej Komendy zebrała się załoga obu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, wraz z funkcjonariuszami i pracownikami systemu codziennego oraz Komendantem Powiatowym PSP w Pile. Gościem specjalnym był ks. Grzegorz Zdrojewski, który zapewnił oprawę duchową.

Komendant Powiatowy PSP w Pile – bryg. Rafał Mrowiński podsumowując mijający rok podziękował wszystkim za wszelki wkład wniesiony dla dobra służby i złożył serdeczne życzenia dla wszystkich strażaków i ich najbliższych.

Opracowanie: st.kpt. Paweł Kamiński
Zdjęcia: str. Dawid Śmigiel

Światło, które daje moc !

W dniu 18 grudnia 2019 roku Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński z rąk Komendanta Hufca ZHP w Pile Grzegorza Rzymskiego i zastępcy Bożeny Wojciechowskiej otrzymali Betlejemskie Światło Pokoju, którego przewodnie hasło brzmi „Światło, które daje moc!” Po złożeniu życzeń świąteczno – noworocznych odbyło się krótkie spotkanie podsumowujące m.in. dotychczasową współpracę pomiędzy harcerzami a strażakami.

Nadmienić należy, że przekazywanie światełka pokoju stało się już harcerską tradycją i został przekazany po raz 29. Ogień trafił do polskich harcerzy z Betlejem, drogą prowadzącą przez różne kraje.

Opracowanie: KP PSP Piła