Strażacy nurkowali na głębokości 30 metrów

W dniach od 2 do 13 września 2019 roku nad Jeziorem Pile w Bornem Sulinowie odbyło się  szkolenie specjalistyczne dla nurków, wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie. W szkoleniu uczestniczyło dwóch strażaków – nurków należący do Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej Komendy Powiatowej PSP w Pile. Szkolenie obejmowało ponad 100 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia zorganizowane  zostały na poligonie podwodnym gdzie nurkowie zdobyli umiejętności i uprawnienia w zakresie wykonywania prac podwodnych na głębokości do 30 metrów.

Obecnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego KP PSP w Pile liczy 20 strażaków, w tym: 10 młodszych nurków oraz 10 nurków posiadających uprawnienia w zakresie wykonywania prac podwodnych na głębokości do 30 metrów.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: asp. Przemysław Chodynicki

Nurkowie nocą

Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego w dniach 9-11 września 2019 r. przeprowadzono dla wszystkich zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP w Pile ćwiczenia nocne, które odbyły się na zalewie Koszyckim.  Głównym założeniem do ćwiczeń było przeprowadzenie poszukiwań pod wodą osoby zaginionej z wykorzystaniem indywidualnego sprzętu oświetleniowego oraz organizacji  akcji ratowniczej na akwenach po zachodzie słońca. Przeprowadzone ćwiczenia nocne były tylko częścią doskonalenia zawodowego, które przeprowadzane jest systematycznie w każdy czwartek miesiąca na akwenach obszaru chronionego przez Specjalistyczna Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego Piła. Poznanie akwenów podczas ćwiczeń i szkoleń wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonych działań przez nurków.

Opracował: str. kpt. Michał Warykasz, KP PSP Piła
Zdjęcia: JRG Nr 2 PSP Piła

Półmaraton w Pile

W niedzielę 8 września 2019 roku  blisko 2700  biegaczy stanęło na starcie 29 Półmaratonu Signify Philips w Pile. O godzinie 11.00 zawodnicy wystartowali na trasie  wyznaczonej ulicami Piły. Swój udział w biegu miał również strażak z naszej komendy – st. asp. Andrzej Pasternak, na co dzień pracujący w JRG Nr 2.  Z rezultatem 1:20.41 osiągnął 60-ty wynik pośród wszystkich zawodników, natomiast  w kategorii wiekowej M-30 uzyskał 26-ty rezultat. Andrzej przygotowuje się do Mistrzostw Polski Strażaków w Biegu Ulicznym, które odbędą się 12.10.2019 r. w Przeźmierowie k. Poznania.

Gratulujemy wyniku oraz życzymy sukcesów w kolejnych startach.

Opracował: st. kpt. Michał Warykasz, KP PSP Piła

Zdjęcia: JRG Nr 2 PSP Piła

Odprawa służbowa pionu operacyjnego

5 września 2019 roku, w sali sztabowej pilskiej komendy odbyła się odprawa służbowa kierownictwa komendy z pionem dowódczym oraz dyżurnymi stanowiska kierowania. Odprawę poświęcono w głównej mierze sprawom operacyjno-szkoleniowym a w tym m.in.:

– podsumowaniu działań ratowniczo-gaśniczych w okresie letnim,

– omówieniu doskonalenia zawodowego w tym zwrócenie szczególnej uwagi na KPP, ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym, zaopatrzenie wodne, organizacja łączności na terenie działań ratowniczych,

– przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa i higiena służby podczas działań ratowniczo-gaśniczych a także podczas zajęć sportowych,

– zwrócono uwagę na nowe zasady informacji ze zdarzeń i pojawiąjących się w tym zakresie błędów,

– przeanalizowano najczęściej pojawiające się błędy podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w ramach współpracy KDR – SK KP PSP,

– przypomniano podstawowe wymagania dotyczące dyscypliny w miejscu pełnienia służby,

– omówiono przygotowania do jesiennych przeglądów sprzętu w jednostkach,

– przypomniano zasady Bezpieczeństwa i Higieny Służby, w tym omówiono procedurę powypadkową,

Narada informacyjno-szkoleniowa z OSP

W dniu 4 września 2019 r. na świetlicy szkoleniowej OSP Kruszewo zostało przeprowadzone spotkanie informacyjno-szkoleniowe z  Prezesami lub ich przedstawicielami jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego.

Głównym celem spotkania było szczegółowe przedstawienie zasad wykorzystania środków z programu „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. Środki finansowe, które w założeniu mają trafić do każdej OSP można wykorzystać na następujące cele i zadania:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Spotkanie było okazją do podziękowania trzem druhom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Białośliwia za ich wzorowe zachowanie po tym jak zauważyli groźny pożar w gospodarstwie rolnym. Okolicznościowe statuetki oraz dyplomy wręczyli Posłowie na Sejm RP Marta Kubiak i Marcin Porzucek w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Pile i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile.

Gospodarzom spotkania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie Posłowie na Sejm RP wręczyli umowę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który niebawem podniesie gotowości operacyjną gminy Ujście jak i całego powiatu pilskiego.

Spotkanie było również okazją do wręczenia umów związanych z przyznanymi dotacjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP w roku 2019.

Ponadto podczas spotkania poruszono bieżące sprawy głownie z zakresu działalności operacyjnej a w tym m.in.:

– podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych w okresie letnim,
– podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych i szkoleniowych,
– podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych i szkoleniowych,
– przygotowanie do jesiennych przeglądów sprzętu w jednostkach OSP,
– prawidłowe rozliczanie dotacji – terminy, błędy…

Piła – W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Bombardowanie Wielunia i obronę Poczty Polskiej w Gdańsku – inscenizacje tych ważnych wydarzeń z 1 września 1939 roku mogli zobaczyć mieszkańcy w niedzielę 1 września na terenie Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Na  wewnętrznym placu pilskiej uczelni przygotowano polową kuchnię, polowy szpital, przemieszczali się żołnierze w polskich i niemieckich mundurach. Ponadto widzowie mogli podziwiać sprzęt wojskowy z czasów II RP. Odpowiednia sceneria, wprowadzała widzów w te tragiczne dla Polski i świata wydarzenia sprzed 80 lat. Zaczęło się od bombardowania Wielunia, w którym 1 września  1939 r. syreny alarmowe zabrzmiały o godz. 4.40. Po tej inscenizacji miała miejsce kolejna – obrona Poczty Polskiej w Gdańsku.

Przez blisko godzinę słychać były wybuchy, syreny i strzały pocisków.  

Organizatorem tego wydarzenia był Powiat Pilski a nad inscenizacją historyczną czuwał prof. Andrzej Olejko, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W tym niecodziennym wydarzeniu brali udział pilscy strażacy z JRG Nr. 2, którzy czuwali nad pokazami pirotechnicznymi oraz w ten bardzo upalny dzień zapewnili trochę ochłody w postaci kurtyny wodnej.