Organizacja

Kadra kierownicza

Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Pile

 
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Pile
IMG_0510
 bryg. Rafał Mrowiński
tel. (67) 222-32-00
 
——————————————————————————————————————————-

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Pile

st. kpt. Paweł Kamiński
tel. (67) 222-32-03

——————————————————————————————————————————-
 

Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego i BHP

——————————————————————————————————————————-

Kierownik Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej

kpt. Krzysztof Gajewski
tel. (67) 222-32-08

——————————————————————————————————————————-

Starszy Technik ds. Kadrowo – Organizacyjnych

mł. ogn. Tomasz Zdunek
tel. (67) 222-32-05

——————————————————————————————————————————-

 Główny Księgowy

Danuta Woźniak
tel. (67) 222-32-17

——————————————————————————————————————————-

Starszy Inspektor ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

asp. sztab. Roman Cymer
tel. (67) 222-32-13

——————————————————————————————————————————-
 
 
Zespół Prasowy 
 
 
Oficer Prasowy 
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Pile
 
st. kpt. Paweł Kamiński

tel. (67) 222-32-03
605-333-468

rzecznikpila@psp.wlkp.pl

——————————————————————————————————————————-
 
Zastępca Oficera Prasowego 
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Pile
 
——————————————————————————————————————————-

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1
 Państwowej Straży Pożarnej
w Pile
ul. Moniuszki 1  64-920  Piła  tel. (67) 222-32-30

e-mail : jrg1pila@psp.wlkp.pl

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 1

st. kpt. Grzegorz Orłowski
tel. (67) 222-32-30

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1


tel. (67) 222-32-31

——————————————————————————————————————————-
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2
 Państwowej Straży Pożarnej
w Pile
ul. Lelewela 31  64-920  Piła  tel. (67) 222-32-42

e-mail : jrg2pila@psp.wlkp.pl

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 2

st. kpt. Michał Warykasz
tel. (67) 222-32-40

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 2


tel. (67) 222-32-41