KSRG POWIATU

Terenem działania jest obszar 9 gmin woj. Wielkopolskiego.

Na terenie powiatu funkcjonują następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:

  • 2 Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze KP PSP w Pile,
  • 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG
  • 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S

Jednostki OSP posiadają 48 samochodów w tym samochody gaśnicze, specjalne i operacyjne.

W maju 2001 r. działalność operacyjną rozpoczęła Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Pile.
W związku z tym nastąpiła konieczność podziału terenu miasta Piły i całego powiatu na dwa obszary operacyjnej działalności podlegające poszczególnym JRG. Szczegółowa analiza statystyki operacyjnej za poprzednie lata, w odniesieniu do poszczególnych gmin oraz dążenie do równomiernego rozłożenia obciążenia dla obu Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych spowodowały następujący podział operacyjny :

    1. Operacyjny podział terenu miasta Piła.
      Naturalną linią podziału terenu miasta jest rzeka Gwda. Obszarem operacyjnego działania JRG 1 jest zachodnia część miasta, JRG 2 wschodnia część miasta.
  1. Operacyjny podział terenu powiatu.