Charakterystyka Powiatu

W styczniu 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej powstał POWIAT PILSKI.

Powiat Pilski leży w północnej części województwa wielkopolskiego, na powierzchni 1268 km2, który zamieszkuje ok. 138 tys. mieszkańców. Powiat Pilski jest jednym z pięciu powiatów ziemskich, które utworzone zostały z byłego województwa pilskiego, a dziś należą do województwa wielkopolskiego ze stolicą w Poznaniu. W skład powiatu pilskiego wchodzi jedna gmina miejska (Piła), 4 gminy miejsko-wiejskie (Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka) oraz 4 gminy wiejskie (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo).
Powiat ma charakter typowo rolniczy, użytki rolne zajmują 75.658 hektarów. Dominują gospodarstwa indywidualne. Ważne miejsce w gospodarce powiatu zajmuje również leśnictwo.
Rejon bogaty jest w zasoby wodne, porosły wielkimi kompleksami leśnymi, których obszar przekracza 40 proc. powierzchni powiatu. Przepływają tu rzeki Noteć, Gwda i Łobzonka, nie brakuje też jezior. Przemysł ulokował się głównie w Pile. Największym zakładem jest Philips Lighting Poland S.A. zatrudniający ponad 3 tysiące osób. Na mapie gospodarczej tego miasta znaczącą pozycję zajmują też trzy inne firmy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inżynieryjne „Ekolog”, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – Oddział Poszukiwań Nafty i Gazu, a także drukarnia Agora, gdzie drukuje się znane tytuły prasy kolorowej i prasę codzienną. Poza Piłą funkcjonuje Zakład Przemysłu Rolno-Spożywczego Farmutil HS Holding S.A. zlokalizowany w Śmiłowie na terenie gminy Kaczory.