Strażacy szkolili seniorów

Na początku lutego br. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pile uczestniczyli w kolejnym już cyklu spotkań z seniorami. Tym razem do spotkania doszło w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile.  Głównym celem spotkania było przypomnienie zasad postępowania podczas wypadków drogowych. Przygotowane prezentacje, filmy oraz przede wszystkim bezpośrednie rozmowy z seniorami pozwoliły przypomnieć kwestie związane z wyposażeniem  pojazdów, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz prawidłowego zgłoszenia do służb ratowniczych informacji o zagrożeniu na drodze. W ramach przypomnienia strażacy omówili kwestie dotyczące wykorzystania gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz apteczki samochodowej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się część szkolenia dotycząca prawidłowego postępowania z osobami poszkodowanymi. Spotkanie było również okazją do wymiany dotychczasowych cennych doświadczeń zdobytych przez seniorów. Na zakończenie na prośbę seniorów strażacy omówili na czym polega i jak stosować „korytarz życia” czyli stworzenie wolnego przejazdu na drodze dla pojazdów uprzywilejowanych.  

Spotkanie z seniorami to kolejna akcja profilaktyczna na terenie powiatu pilskiego w ramach prewencji społecznej prowadzonej przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Opracował: bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: UTW w Pile