Warsztaty „Pozwolenie na budowę i zakończenie inwestycji”

Region pilski cały czas rozwija się. Powstają nowe obiekty, w wielu miejscach rozpoczynane są nowe inwestycje. Zanim zostaną oddane do użytku, swoje czynności w zakresie odbioru wykonać musi kilka instytucji. Duża ilość związanych z tym zagadnień oraz złożoność tego procesu rodzą pytania i wątpliwości. Wychodząc naprzeciw inwestorom, projektantom i przedsiębiorcom, instytucje zaangażowane w ten proces z mocy prawa, wspólnie zorganizowały warsztaty, podczas których przedstawiono przebieg czynności od uzyskania pozwolenia na budowę i zakończenie inwestycji.

Warsztaty pod tytułem „Pozwolenie na budowę i zakończenie inwestycji” odbyły się 19 września 2019 roku w sali Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile. Wydarzenie swoim patronatem objął Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

Otwarcia dokonał bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Jako jeden z inicjatorów tych warsztatów, głos zabrała również Inga Małecka – Dyrektor Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

Część pierwsza spotkania miała charakter teoretyczny. Swoją prelekcję w przedmiotowym zakresie przedstawili jako pierwsi przedstawiciele Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile. W dalszej kolejności wykłady prowadzili przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, następnie funkcjonariusze Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Ostatnie wystąpienie należało do Pani Mileny Tomasz – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Druga część spotkania odbyła się w formie panelu dyskusyjnego. Na pytania osób zebranych na sali odpowiadali wcześniejsi prelegenci. Zarówno część pierwsza spotkania, jak i  ponad godzinna dyskusja przebiegły w merytorycznej atmosferze.

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób reprezentujących branże związane z budownictwem. W warsztatach uczestniczyła również młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.