IV Manewry Ratownictwa Medycznego Strażaków OSP i PSP

W sobotni ranek 14-go września 2019 roku na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej Kaczory, spotkało się 11 zastępów straży pożarnej, które przystąpiły do Manewrów Ratownictwa Medycznego. Była to już 4 edycja warsztatów, w trakcie których strażacy doskonalą swoje umiejętności i wiedzę w zakresie pierwszej pomocy. Otwarcia warsztatów dokonał st.kpt. Paweł Kamiński zastępca komendanta powiatowego PSP w Pile.

Na terenie miejscowości Kaczory zainscenizowano 4 zdarzenia, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy manewrów. W tym roku strażacy biorący udział
w manewrach musieli udzielać pomocy:

  1. mężczyźnie, który spadł z wysokości i zawisł na drabinie,
  2. osobie przygniecionej przez wózek widłowy,
  3. potrąconym rowerzystkom,
  4. pracownikowi, który wpadł do kanału w garażu.

Każda scenka i działania na niej prowadzone obserwował koordynator. Na zakończenie każdej scenki członkowie ćwiczącego zastępu wspólnie
z koordynatorem omawiali wykonane zadanie. Nie było żadnych punktów czy ocen. Każde zdarzenie i wykonane czynności podsumowano wykazując co było dobrze zrobione, a co należy poprawić.

Opracowanie & zdjęcia: st.kpt. Paweł Kamiński, OSP Kaczory