Sztandar i nowy samochód dla OSP Bąkowo

W dniu 5 maja 2019 roku w Bąkowie odbyły się uroczystości Gminnego Dnia Strażaka gminy Wyrzysk połączone z przekazaniem sztandaru i samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie.
W uroczystościach wzięli udział m.in.: Parlamentarzyści w osobach Marta Kubiak, Marcin Porzucek i Błażej Parda, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego jak i gminnego, Prezesi i Naczelnicy Jednostek OSP, liczne grono strażaków oraz społeczność lokalna. Obchody rozpoczęły się przemarszem pododdziałów, pocztów sztandarowych, gości i mieszkańców prowadzonych przez orkiestrę dętą OSP Osiek nad Notecią. Następnie proboszcz parafii w Krostkowie ks. Paweł Czerwiński odprawił polową mszę świętą po zakończeniu której, wszyscy udali się przed remizę, gdzie odbyła się część oficjalna. Podniosłym punktem było poświecenie sztandaru oraz uroczyste wbijanie gwoździ w drzewiec przez gości i fundatorów oraz oficjalne przekazanie sztandaru jednostce OSP Bąkowo. Następnie wręczono wyróżnia dla strażaków za ich społeczną służbę.
Kolejnym punktem było oficjalne przekazanie dla miejscowej OSP samochodu ratowniczo-gaśniczego do niedawna użytkowanego w KP PSP Piła. Przekazania kluczyków dokonali wspólnie Burmistrz MiG Wyrzysk Bogusława Jagodzińska, Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek i Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński.
Druhny i druhowie otrzymali najserdeczniejsze gratulacje z okazji otrzymania nowego sztandaru i samochodu pożarniczego.Na zakończenie uroczystości zgromadzeni mogli podziwiać pokaz musztry i ćwiczeń w wykonaniu najmłodszych strażaków z OSP Osiek nad Notecią.

Opracowanie : st. kpt. Paweł Kamiński, KP PSP Piła,
Zdjęcia : Urząd Miejski w Wyrzysku