Otwarta strażnica z okazji DNIA STRAŻAKA

W ramach akcji „Otwarte strażnice” w dniu 5 maja 2019 roku zorganizowana została akcja edukacyjna na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Pile.

Z okazji DNIA STRAŻAKA pilscy strażacy otworzyli swoje bramy przed mieszkańcami miasta Piły i powiatu pilskiego. Strażaków w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Pile odwiedziło ponad 1000 osób. Przychodziły całe rodziny jak i pojedyncze osoby zainteresowane służbą strażaków. Pilskich strażaków odwiedzili również Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP, Eligiusz Komorowski – Starosta Powiatu Pilskiego. Przybyli goście złożyli życzenia z okazji Dnia Strażaka na ręce bryg. Rafała Mrowińskiego Komendanta Powiatowego PSP w Pile.

Strażacy przygotowali moc atrakcji i pokazów, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jako pierwszy przedstawiony został moduł ratownictwa wodnego z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych oraz trzech łodzi ratowniczych. Mieszkańcy mogli usiąść za kierownicą wozu strażackiego oraz za sterami łodzi ratowniczej. W pokazach ratownictwa wodnego uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne z Piły.

Podczas pokazów ratownictwa technicznego mieszkańcy obejrzeli pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny straży pożarnej. W pokazie użycia narzędzi hydraulicznych udział wzięli wszyscy chętni. Obsługa narzędzi hydraulicznych przez mieszkańców przyniosła dużo wrażeń i satysfakcji z wykonanych zadań. W trakcie festynu bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje dla dzieci, miedzy innymi wspinaczka po skrzynkach. Konkurencje umożliwiły zapoznanie ze sprzętem ratownictwa wysokościowego oraz zasadami ewakuacji osób zagrożonych przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego. Moduł wysokościowy zakończył się sprawieniem drabiny mechanicznej SD 37 oraz omówieniem dróg pożarowych i dojazdowych dla pojazdów ratowniczych.

Najmłodsi mieli okazję wypróbować obsługę prądownicy, z której lana została woda. W zakresie gaszenia pożarów strażacy zaprezentowali gaszenie pożaru przy wykorzystaniu podręcznego sprzętu gaśniczego. Pokaz gaszenia zakończył się prezentacją gaśnic oraz omówieniem zasad gaszenia.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wśród odwiedzających Komora Dymowa, w której funkcjonariusze zaprezentowali, na czym polegają testy, które zalicza systematycznie każdy strażak.

Podczas otwartej strażnicy bardzo miły akcentem były spotkania, rozmowy oraz życzenia przekazywane przez mieszkańców oraz przez dzieci, które własnoręcznie namalowały kredą strażaków oraz pojazdy ratownicze.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia i już dziś zapraszamy na kolejną akcję „Otwarte Strażnice”.

Opracowanie: bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: bryg. Zbigniew Szukajło i st. kpt. Paweł Kamiński