Dachowanie samochodu osobowego

W dniu 30.03.2015 roku o godzinie 16:56 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Pile wpłynęła informacja o dachowaniu samochodu osobowego na drodze krajowej nr 11 między Dobrzycą a Krępskiem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej zastano leżący na dachu na poboczu drogi samochód osobowy. Poszkodowana kobieta o własnych siłach opuściła pojazd przed przybyciem straży pożarnej. Pomocy medycznej udzielił jej Zespół Ratownictwa Medycznego P- 1, który następnie przetransportował ją do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu baterii akumulatorowych pojazdu oraz kierowaniu ruchem drogowym.

Tekst : mł. kpt. Jarosław Kołak
Zdjęcia : JRG PSP nr 1 Piła

Piła – srebro w II Wiosennym Biegu Sztafetowym w Chodzieży

W dniu 29 marca 2015 roku odbył się II Wiosenny Bieg Sztafetowy w Chodzieży. Organizatorem ponownie była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży wraz ze Starostwem Powiatowym oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Do rywalizacji na starcie przy pływalni „Delfin” stawiło się 14 drużyn. Oczywiście nie zabrakło reprezentantów Komendy Powiatowej PSP w Pile w składzie:

-  mł. kpt. Krzysztof Gajewski
-  asp. Maciej Kowalski
-  asp. Andrzej Pasternak
-  st. str. Paweł Kłodziński
-  str. Amadeusz Olbiński

Trasa mierząca 5 km została wytyczona wokół urokliwego chodzieskiego jeziora miejskiego, a następnie podzielona została na jednokilometrowe odcinki. W skład sztafet mogło wejść od 2 do 5 zawodników.
Bieg odbył się w niesprzyjających warunkach tj. przy opadach deszczu oraz silnym wietrze ale nie przeszkodziło to strażakom z KP PSP w Pile sięgnąć po srebrny medal.
W rywalizacji najlepiej wypadła drużyna Lokator Nieruchomości Piła, która mogła poszczycić się dwoma wystawionymi składami.
Bieg zakończył się wręczeniem pucharów, medali, dyplomów oraz nagród rzeczowych dla najlepszych drużyn.

Tekst : asp. Maciej Kowalski
Zdjęcia  :asp. Andrzej Pasternak

Spotkanie służb ratowniczych i podmiotów współdziałających

W dniu 27 marca 2015 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Pile odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli służb ratowniczych i podmiotów współdziałających powiatu pilskiego. W spotkaniu udział wzięli kierownicy lub przedstawiciele:

1. Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji KP Policji w Pile,
2. Szpitala Specjalistycznego w Pile,
3. Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Pile,
4. Komendy Hufca ZHP w Pile,
5. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział. Zakład Gazowniczy Poznań. Rejon Dystrybucji Gazu Piła (Pogotowie Gazowe),
6. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Sprzedaży Usług Dystrybucji Piła (Pogotowie Energetyczne),
7. Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Pile,
8. Komendy Powiatowej PSP w Pile.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany uwag i spostrzeżeń dotyczących współpracy między poszczególnymi podmiotami. Omówione zostały problemy oraz potrzeby w zakresie poprawy współpracy w trakcie wspólnie prowadzonych działań ratowniczych. Ponadto w trakcie spotkania dokonano podsumowania wybranych akcji i wspólnych ćwiczeń zgrywających przeprowadzonych w roku 2014 na terenie powiatu pilskiego. Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje instytucje, przedstawili najistotniejsze zmiany które wystąpiły w minionym roku oraz przedstawili plany na rok bieżący. W ocenie zebranych spotkanie było znakomitą platformą do wymiany doświadczeń oraz dalszej integracji służb ratowniczych i podmiotów współdziałających.

Tekst: mł. bryg. Maciej Kubacki
Zdjęcia: mł. kpt. Paweł Kamiński.

Rozpoznanie operacyjne Szpitala Specjalistycznego

W dniach od 23 do 25 marca 2015 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 i 2 PSP w Pile, przeprowadzili operacyjne rozpoznanie obiektu Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile. W zajęciach szkoleniowych brały udział także osoby funkcyjne odpowiedzialne za zagadnienia techniczne oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie. W trakcie rozpoznania strażacy zapoznali się z charakterystyką techniczno-budowlaną poszczególnych obiektów wchodzących w skład kompleksu Szpitala, występującymi zagrożeniami, układem dróg pożarowych i ewakuacyjnych oraz rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych i hydrantów zewnętrznych. Poza standardowymi czynnościami wynikającymi z rozpoznania wykonano ustalone w czasie zajęć zadanie operacyjne. Z uwagi na charakter dostępu do najwyższych kondygnacji i dachu obiektu od jego wewnętrznego placu, sprawdzono możliwości dotarcia ratowników do wskazanych punktów obiektu przy użyciu samochodu z drabiną mechaniczną. Ponadto sprawdzono działanie dźwigu pożarowego, przejezdność dróg pożarowych oraz oznakowanie i dostęp do hydrantów zewnętrznych.
Pozyskane w czasie rozpoznania informacje pozwolą także wzbogacić zawartość Powiatowego Planu Ratowniczego.

Tekst: mł. bryg. Maciej Kubacki
Zdjęcia: JRG PSP nr 1 w Pile.

Turniej wiedzy pożarniczej w Szydłowie

W dniu 21 marca 2015 roku w Szydłowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej przeprowadzono w Zespole Szkół i w obiekcie Centrum Upowszechniania Kultury. Organizatorami byli: Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pile oraz Komenda Powiatowa PSP w Pile. W rywalizacji wzięło udział 58 uczestników, reprezentujących wszystkie gminy powiatu pilskiego, w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Wszyscy startujący wzięli udział w części pisemnej, polegającej na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań. Pięciu zawodników z każdej grupy wiekowej, zdobywców największej liczby punktów, zakwalifikowano do części ustnej. Rywalizacja w części ustnej polegała na udzieleniu odpowiedz na pięć wylosowanych pytań.

Wyniki części ustnej przedstawiają się następująco:

a) szkoły podstawowe:
I miejsce dh. Wiktoria Maślak – Gm. Ujście,
II miejsce dh. Krzesimir Bryszewski – Gm. Ujście,
III miejsce dh. Dagmara Czyżykowska – Gm. Szydłowo,
IV miejsce dh. Weronika Sypniewska – Gm. Łobżenica,
V miejsce dh. Weronika Popowska – Gm. Kaczory.

b) szkoły gimnazjalne:
I miejsce dh. Marta Kamińska – Gm. Ujście,
II miejsce dh. Szymon Bujanowski – Gm Szydłowo,
III miejsce dh. Mikołaj Dreger – Gm. Wyrzysk,
IV miejsce dh. Patryk Piszczek – Gm. Wyrzysk,
V miejsce dh. Patryk Skibiński – Gm. Ujście.

c) szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce dh. Dominika Bujanowska – Gm. Szydłowo,
II miejsce dh. Marcin Tunkiewicz – Gm Szydłowo,
III miejsce dh. Zuzanna Knapska – Gm. Ujście,
IV miejsce dh. Karol Śliga – Gm. Wysoka,
V miejsce dh. Paweł Staszak – Gm. Ujście.

Zdobywcy pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych awansowali do eliminacji wojewódzkich OTWP.  Turniej w Szydłowie oceniała komisja sędziowska w składzie: mł. bryg. Michał Szmagliński – przewodniczący, mł. kpt. Krzysztof Gajewski i dh. Marian Kurek.

Groźny wypadek drogowy

W poniedziałek 23.03.2015 r. w godzinach wieczornych w miejscowości Bąkowo
( gmina Wyrzysk) doszło do wypadku, w którym samochód osobowy marki Audi Q5 uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia samochód znajdował się na poboczu drogi. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pile zadysponował zastępy z OSP Osiek oraz zastęp z JRG nr 2. Po dokonanym rozpoznaniu okazało się, w wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba – kierująca pojazdem, która pozostawała w pojeździe. W pierwszej kolejności działania zastępów straży pożarnej polegały na wykonaniu dostępu do uwięzionej kobiety przy użyciu narzędzi hydraulicznych oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, następnie przekazano poszkodowaną lekarzowi z zespołu S-2, który przewiózł poszkodowaną do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Dalsze działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu baterii akumulatora oraz sorpcji rozlanych płynów i kierowaniu ruchem drogowym.

Zdjęcia: st. str. Marcin Manthey
Tekst: kpt. Michał Warykasz