XVI PODWODNE MISTRZOSTWA ROZSTRZYGNIĘTE

W dniu 22 i 23 sierpnia 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile, po raz kolejny była gospodarzem Mistrzostw Wielkopolski Strażaków PSP i OSP w Płetwonurkowaniu. W kwalifikacji indywidualnej i drużynowej mistrzostw rywalizowało 30 strażaków – nurków z 11 drużyn Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego. Nad prawidłowym przebiegiem mistrzostw czuwali: przedstawiciel  Komendy Wojewódzkiej PSP z Poznania – mł. bryg. Tomasz Wiśniewski oraz przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP – dh Andrzej Jankowski. Tegoroczną komisję sędziowska tworzyli druhowie z OSP RW Piła, przedstawiciele Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu oraz nurkowie z KP PSP w Wolsztynie. Komisji sędziowskiej przewodniczyli: mł. bryg. Rafał Kociemba oraz dh Leszek Skwara.

Tytuł Mistrza Wielkopolski w kategorii Państwowej Straży Pożarnej wywalczyła reprezentacja KP PSP z Piły w składzie:

 1. Wolan Bartłomiej
 2. Subdarzewski Karol
 3. Pawłowski Łukasz

Tytuł Mistrza Wielkopolski w kategorii Ochotniczej Straży Pożarnej wywalczyła reprezentacja jednostki OSP Sieraków w składzie:

 1. Herkt Jan
 2. Hermann Mateusz
 3. Wenelski Michał

Najlepszymi zawodnikami w kategorii Państwowej Straży Pożarnej okazali się zawodnicy z Piły:

 1. Subdarzewski Karol – KP PSP Piła
 2. Wolan Bartłomiej – KP PSP Piła
 3. Romanowski Adrian – KP PSP Piła

 W kategorii Ochotniczej Straży Pożarnej indywidualnie najlepszymi zawodnikami okazali się zawodnicy reprezentujący jednostki OSP z Poznania i Kalisza:

 1. Kołodziejewski Andrzej – OSP Mistral z Poznania
 2. Balcerzak Łukasz – OSP Kalisz
 3. Chojnacki Wojciech – OSP Kalisz

Mistrzostwa zaszczycił swoją obecnością m.in.:

 • Dyrektor Biura Wojewody Wielkopolskiego – Andrzej Plesiński
 • Dyrektor Biura Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – Tomasz Wiktor
 • Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jerzy Ranecki
 • V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego – nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński
 • Członek Zarządu Głównego ZOSP RP – dh Krzysztof Fojt
 • Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego – dh Andrzej Jankowski
 • V-ce Prezydent Miasta Piły – Szewc Krzysztof
 • Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego – Eligiusz Komorowski
 • Komendant Szkoły Policji w Pile – insp. Jerzy Powiecki
 • Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży – bryg. Przemysław Skonieczny
 • Z-ca Komendanta Hufca ZHP – Grzegorz Rzymski
 • Gospodarz Mistrzostw mł. bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy PSP w Pile

Tekst. mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

Pożar poddasza w budynku wielorodzinnym

W sobotę 21-go sierpnia, o godzinie 12:52 do Straży Pożarnej w Pile wpłynęło zgłoszenie o pożarze poddasza w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Tczewskiej. Do zdarzenia zadysponowano zastępy gaśnicze zarówno z Państwowej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. W chwili przybycia na miejsce pożaru pierwszych samochodów gaśniczych ogień obejmował powierzchnię całego dachu i poddasza. Mieszkańcy zostali ewakuowani przed przybyciem straży pożarnej. W ewakuacji czynny udział brał strażak z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Pile, który poza służbą przebywał w okolicy zdarzenia i jako jeden z pierwszych podjął działania ratownicze.

Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do dogaszania i częściowej rozbiórki nadpalonej konstrukcji dachu. Na miejsce zdarzenia przybyli Komendant Powiatowy PSP w Pile oraz Komendant Straży Miejskiej w Pile, którzy jeszcze przed zakończeniem akcji gaśniczej rozpoczęli działania w celu zapewnienia lokali zastępczych dla rodzin, które nie mogły powrócić do swoich mieszkań. Z propozycji tej skorzystała jedna osoba, pozostali mieszkańcy udali się do swoich rodzin.

Łączny czas akcji przekroczył 3 godziny, a w działaniach udział wzięło 7 zastępów straży pożarnej, w tym 28 strażaków z JRG nr 1 w Pile oraz jednostek OSP Stara Łubianka, Szydłowo i Pokrzywnica. W akcji uczestniczyły również Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego, Straż Miejska i Pogotowie Energetyczne.

Tekst & Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

Operacyjne rozpoznanie „Gordaliny”

W dniach 3, 4, 5 sierpnia br. na rzece Gwda w Pile strażacy Komendy Powiatowej PSP w Pile oraz strażacy z OSP RW Piła wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile przeprowadzili operacyjne rozpoznanie tras wodnych po których kursuje Tramwaj Wodny „Gordalina”. Podczas zajęć szkoleniowych strażacy zapoznali się z budową statku, wyposażeniem i środkami bezpieczeństwa znajdującymi się pokładzie. Strażacy przećwiczyli akcję ratownicza polegającą na ewakuacji pasażerów ze statku na wypadek awarii, rozpoznali potencjalne miejsca w których mogą wystąpić zagrożenia oraz miejsca do budowy slipów dla łodzi ratowniczych.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: JRG Nr 2 PSP w Pile, OSP RW Piła

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa drogowego

W oparciu o miesięczny plan doskonalenia zawodowego w pierwszej dekadzie sierpnia br. przeprowadzono cykl szkoleńdla ratowników JRG PSP nr 1 w Pile z zakresu ratownictwa podczas wypadków i katastrof na drogach w tym zdarzeń masowych. Podczas zajęć praktycznych, zlokalizowanych na terenie jednej z firm zajmujących się złomowaniem pojazdów, ratownicy doskonalili swoje umiejętności przede wszystkim w zakresie organizacji akcji ratownictwa technicznego, właściwego doboru posiadanego sprzętu ratowniczego oraz stosowania prawidłowych technik wykonywania dostępu do osób uwięzionych w pojazdach osobowych.

Tekst: mł. bryg. Maciej Kubacki
Zdjęcia: JRG PSP nr 1 w Pile

Doskonalenie zawodowe w lipcu

W miesiącu lipcu załogi obu Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Pile w ramach doskonalenia zawodowego kontynuowały tematy związane z ratownictwem wodnym. Zajęcia przeprowadzono na zbiornikach wodnych, które znajdują się w granicach miasta Piły lub w jego najbliższej odległości. Przypomniano zasady bezpieczeństwa podczas tego typu działań, omówiono i przećwiczono sposoby podejmowania poszkodowanych z wody oraz udzielania im pierwszej pomocy.

Kolejnym tematem realizowanym i ćwiczonym przez pilskich strażaków były działania przeciwpowodziowe. Część praktyczną przeprowadzono w siedzibach Jednostek, a nad Zalewem Koszyckim w Pile odbyły się zajęcia praktyczne.

Wykorzystując obecność przy zbiornikach wodnych, wszystkie zmiany służbowe miały okazję na przećwiczenie budowania układów pompowo – wężowych. Operatorzy sprzętu sprawdzili działanie autopomp i armatury wodnej w pojazdach gaśniczych. Zajęcia te przeprowadzono w ramach przygotowania do sezonu o zwiększonej palności na terenach leśnych i rolniczych.

Nurkowie w galerii

W sobotnie popołudnie pilscy strażacy wzięli udział w nietypowej akcji zorganizowanej wspólnie przez Komendę Powiatową PSP w Pile oraz przedstawicieli jednej z pilskich galerii handlowej w Pile. Podczas akcji edukacyjnej pod hasłem „Bezpieczne wakacje” strażacy rozmawiali o bezpieczeństwie podczas wakacyjnego wypoczynku. Szczególną uwagę strażacy poświęcili bezpieczeństwu nad wodą. Każdy mógł dowiedzieć się m.in. co trzeba zabrać ze sobą wybierając się nad wodę, gdzie wolno się kąpać, jak pomóc sobie samemu w sytuacji kryzysowej, na przykład, kiedy zachłyśniemy się wodą i o wielu innych ważnych, elementarnych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Dużym zainteresowaniem cieszyły się łodzie ratownicze jakimi dysponuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego. Chętnych do zajęcia miejsca za sterami łodzi ratowniczych było wielu.

Akcja edukacyjna „Bezpieczne wakacje” była kolejną formą edukacji społecznej w jaką systematycznie włączają się strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pile.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: JRG PSP nr 2 Piła