Pożegnanie kapelana pilskich strażaków

22 lipca 2016 roku w Pile na uroczystej mszy świętej z okazji święta Policji w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Pile, pożegnał się ze służbami mundurowymi powiatu pilskiego odchodzący na emeryturę duszpasterską kapelan służb mundurowych, w tym także pilskich strażaków ksiądz dr Władysław Nowicki.
Wśród gości zgromadzonych na uroczystości znaleźli się między innymi: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piła Piotr Głowski, Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Piotr Skrzypkowiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Rafał Mrowiński oraz Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile – insp. Roman Gryczka i insp. Mariusz Wiatr.
Podczas mszy świętej przedstawiciele służb mundurowych podziękowali ks. Władysławowi Nowickiemu za sprawowanie wieloletniej funkcji kapelana służb.
Ponadto, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Krzysztof Fojt wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Rafałem Mrowińskim odznaczyli Kapelana Pilskich Strażaków Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński, w imieniu strażaków powiatu pilskiego na ręce kapelana złożył podziękowania oraz wręczył pamiątkowy hełm strażacki. Ponadto przekazał życzenia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ksiądz proboszcz dr Władysław Nowicki wielokrotnie odwiedzał zarówno Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile jak i Ochotnicze Straże Pożarne, biorąc udział w uroczystościach jubileuszowych, apelach z okazji Dnia Strażaka, święcił pojazdy pożarnicze i sprzęt wprowadzany do służby, a przede wszystkim wspierał duchowo strażaków w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla dobra drugiego człowieka.

Opracowanie i zdjęcia : sekc. Tomasz Zdunek

Strażacy z Mszany Dolnej odwiedzili pilskich strażaków

W dniu 17 lipca 2016 roku siedzibę Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 PSP w Pile odwiedzili strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Mszany Dolnej, miasta położonego w powiecie limanowskim w województwie małopolskim. W czasie wizyty 50 osobowej grupy gości, pilscy strażacy zaprezentowali pojazdy i sprzęt będący na wyposażeniu JRG nr 2 PSP w Pile. W trakcie odwiedzin dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja komory dymowej. Strażacy z Mszany Dolnej po raz pierwszy mieli okazję obserwować w praktyce jak ćwiczą i przygotowują się w komorze dymowej strażacy zawodowi i ochotnicy do rzeczywistych akcji ratowniczo – gaśniczych. Na koniec wycieczki strażacy z Mszany Dolnej przekazali ulotki i prospekty z macierzystego powiatu oraz zaprosili pilskich strażaków do odwiedzenia remizy w Mszanie Dolnej.

pracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: asp. sztab. Rafał Robaszkiewicz

Operacyjne rozpoznanie obiektów wysokich

W dniach 11, 12, 13 lipca 2016 roku wszystkie zmiany służbowe z JRG PSP nr 2 w Pile uczestniczyły w rozpoznaniu operacyjnym budynku wysokiego (zamieszkania zbiorowego) będącego w zasobach Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorskiej. Obiekt zlokalizowany jest w Pile na ul. Roosevelta. Podczas rozpoznania pracownicy spółdzielni zapoznali strażaków z budynkiem, przekazując informacje o wysokości, liczbie mieszkańców, wskazując lokalizację głównego wyłącznika prądu oraz głównego zaworu gazu. Następnie pilscy strażacy zrealizowali ćwiczenia praktyczne, które polegały na rozwinięć linii gaśniczych na najwyższą kondygnację obiektu. Ćwiczono również możliwość podawania wody przy użyciu podnośnika SCHD32.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: JRG nr 2 PSP w Pile

Intensywne opady i silny wiatr nad powiatem pilskim

W minioną dobę nad powiatem pilskim odnotowano silne opady deszczu połączone z porywistym wiatrem. Gwałtownie zmieniające się warunki atmosferyczne wyrządziły wiele szkód. Strażacy wzywani byli do 80 zdarzeń, podczas których usuwali powalone drzewa blokujące drogi, uszkodzone opierzenia dachów i kominów zagrażające przechodniom oraz wypompowywali wodę z zalanych posesji. W wyniku nawałnicy zerwane zostały linie energetyczne, które stwarzały bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego. W sumie do godzin porannych odnotowano 45 interwencji dotyczących usuwania skutków silnych wiatrów oraz 26 interwencji dotyczących podstopień. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Piła – 26 zdarzeń, w gminie Wyrzysk – 14 zdarzeń oraz w gminie Szydłowo – 11 zdarzeń. Nikt z mieszkańców powiatu pilskiego nie odniósł obrażeń. Powstałe straty dotyczą uszkodzonego mienia.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności podczas burz oraz silnych wiatrów połączonych z intensywnymi opadami deszczu. Nie należy zatrzymywać się pod liniami energetycznymi, drzewami oraz planszami reklamowymi, które potencjalnie stwarzają największe zagrożenia. Pamiętajmy również o zabezpieczeniu elementów znajdujących się na naszych balkonach oraz podwórkach, które mogą być porwane przez podmuchy wiatru i stworzyć zagrożenie dla innych osób.

Opracowanie: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: OSP Miasteczko Krajeńskie

Rozpoznanie operacyjne Zalewu Koszyckiego

W pierwszych dniach wakacji strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Pile przeprowadzili operacyjne rozpoznanie miejsc do prowadzenia działań ratowniczych na akwenie Zalewu Koszyckiego w Pile.

W trakcie rozpoznania w pierwszej kolejności zbadano możliwość dojazdu do zbiornika pojazdami pożarniczymi wraz przyczepą z łodzią. Następnie sprawdzono możliwość zwodowania łodzi hybrydowej BRIG w różnych miejscach akwenu oraz przeprowadzono eksplorację linii brzegowej od „strony wody”.

Ponadto, przeprowadzone zajęcia były okazją do sprawdzenia walorów taktyczno-technicznych oraz podstaw obsługi sprzętu pływającego.

 Opracowanie: bryg. Maciej Kubacki, zdjęcia: JRG PSP Nr 1 w Pile.

Rozpoznanie operacyjne w Hucie Szkła Ardagh Glass S.A. w Ujściu

W dniach 28-30 czerwca strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej Nr 1 PSP w Pile przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu Huty Szkła Ardagh Glass S.A. w Ujściu. Huta w ostatnim okresie dokonała istotną modernizację procesu technologicznego oraz związanej z nim rozbudowy infrastruktury. Zagrożenia jakie pojawiają się w trakcie pracy pieca hutniczego niosą za sobą trudne do przewidzenia ryzyko pożarowe. Nowe wskazówki dotyczące przebiegu procesu technologicznego, zaopatrzenia wodnego, zamontowanych w ostatnim czasie stałych urządzeń gaśniczych i innych urządzeń przeciwpożarowych dały ratownikom obraz organizacji akcji ratowniczo – gaśniczej w tym zakładzie. W czasie zajęć omówiono także przeprowadzone dotychczas akcje gaśnicze na terenie zakładu. Poza „standardowymi czynnościami” wynikającymi z rozpoznania, wykonywano także zadania operacyjne. Wśród nich sprawdzono przejezdność dróg dojazdowych, dostęp do hydrantów oraz punktów czerpania wody wykorzystujących zasób wody z przepływającej bezpośrednio przy zakładzie rzeki Noteć.

Opracowanie: bryg. Maciej Kubacki, zdjęcia: JRG PSP Nr 1 w Pile.