Szkolenie z zakresu dekontaminacji w JRG PSP nr 2

W dniach 23, 24, 25 lutego 2015 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 2 w Pile, strażacy omówili oraz przećwiczyli zagadnienia związane z prowadzeniem i organizacją dekontaminacji. Do ćwiczeń wykorzystany został sprzęt będący na wyposażeniu każdej jednostki ratowniczo – gaśniczej. Zajęcia szkoleniowe zorganizowane na wszystkich zmianach służbowych umożliwiły wypracowanie optymalnego sposobu na zorganizowanie dekontaminacji w zakresie podstawowym.

Tekst : mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia : JRG PSP nr Piła

Rozpoznanie operacyjne w Hucie Szkła Ardagh Glass S.A. w Ujściu

W dniach 23-25 lutego 2015 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 PSP w Pile przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu Huty Szkła Ardagh Glass S.A. w Ujściu.
Powodem przeprowadzenia rozpoznania jest fakt, że Huta w ostatnim okresie dokonała istotną modernizację procesu technologicznego polegającą na wymianie pieca hutniczego oraz związanej z nim infrastruktury. Zagrożenia jakie pojawiają się w trakcie pracy pieca hutniczego niosą za sobą trudne do przewidzenia ryzyko pożarowe. Nowe wskazówki dotyczące przebiegu procesu technologicznego, zaopatrzenia wodnego, zamontowanych w ostatnim czasie stałych urządzeń gaśniczych dały ratownikom obraz organizacji akcji ratowniczo – gaśniczej w tym zakładzie. W czasie zajęć omówiono także przeprowadzone dotychczas akcje gaśnicze na terenie Huty.
Poza standardowymi czynnościami wynikającymi z rozpoznania, wykonywano także określone zadania operacyjne. Wśród nich sprawdzono przejezdność dróg dojazdowych, dostęp do hydrantów oraz punktów czerpania wody znajdujących się na przepływającej bezpośrednio przy zakładzie rzece Noteć.
Pozyskane w czasie rozpoznania informacje pozwolą także wzbogacić zawartość Powiatowego Planu Ratowniczego.

 

Tekst: mł. bryg. Maciej Kubacki
Zdjęcia: JRG PSP nr 1 w Pile.

Ćwiczenia na lodzie – bezpieczne ferie

W dniu 19 lutego 2015 roku, strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 z Piły oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Piły, Szydłowa i Białośliwia uczestniczyli w ćwiczeniach na zamarzniętym Jeziorze Płotki. Teren ćwiczeń podzielony został na trzy moduły szkoleniowe. Pierwszy moduł – nurkowy zrealizowany pod 5 centymetrową taflą lodu przez wyznaczonych strażaków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego KP PSP w Pile. Drugi moduł szkoleniowy dotyczył wykorzystania w praktyce nowo zakupionego sprzęt ratowniczego przez jednostki OSP w postaci łodzi ratowniczej w wersji lodowej oraz ubrań specjalnych do pracy w wodzie. Trzeci moduł szkoleniowy przeprowadzony wspólnie z ratownikami medycznymi dotyczył udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w hipotermii.
Ćwiczenia obserwował mł. bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy PSP w Pile. Szczególne podziękowania za udział w ćwiczeniach Komendant skierował do strażaków ochotników, którzy co roku zdobywają nowy sprzęt ratowniczy i czynnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych na terenie powiatu, przez co stale podnoszą swoje kwalifikacje. Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 30 strażaków PSP i OSP z 5 jednostek straży pożarnej.
STRAŻACY APELUJĄ !!!
Grubość lodu wynosząca od 2 do 5 centymetrów stwarza realne zagrożenie dla wszystkich osób przebywających w obrębie zamarzniętych akwenów. Strażacy apelują do wszystkich mieszkańców, aby zachować rozwagę podczas trwających ferii zimowych. Należy przestrzec dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Nigdy nie ma gwarancji, że płyta lodowa jest gruba na całej powierzchni. Obecnie grubość lodu wynosi niespełna 5 centymetrów. Lód jest niejednorodny, napowietrzony i wymieszany z zamarzniętą warstwą śniegu. W miejscach zacienionych gdzie nie ma bezpośredniego nasłonecznienia, pokrywa lodowa jest największa i często wprowadza w błąd w ocenie swojego bezpieczeństwa.

Tekst : mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: mł. kpt. Paweł Kamiński

Wspólna narada strażaków

W dniu 17 lutego 2015 roku, w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile odbyła się narada służbowa z przedstawicielami jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Pile – mł. bryg. Rafał Mrowiński, który podsumował rok 2014, przedstawiając między innymi dane statyczne oraz omawiając charakterystyczne zdarzenia. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile – dh Krzysztof Fojt, który poruszył bieżące sprawy dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ostatniej części narady omówione zostały sprawy operacyjne, w tym zasady i procedury dysponowania sił i środków do zdarzeń. Przedstawiono również plany szkoleniowe na 2015 rok oraz przypomniano zasady łączności obowiązujące podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

Było to pierwsze w tym roku spotkanie z przedstawicielami wszystkich jednostek OSP typu S z terenu powiatu pilskiego. Narada oprócz omówienia spraw bieżących pozwoliła na wypracowanie wspólnych wniosków. Zgodnie z zapowiedzią Komendanta Powiatowego PSP w Pile, podobne spotkania odbywać się będą cyklicznie w ciągu roku.

Tekst & zdjęcia: mł. kpt. Paweł Kamiński

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile „Liderem Sukcesu 2014”

W piątkowy wieczór tj. 13 lutego 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile, miała miejsce gala związana z uroczystym wręczeniem tytułu „Lidera Sukcesu” w 7 kategoriach, związanych z różnymi obszarami działalności. Gratulacje od zarządu powiatu pilskiego oraz licznie zgromadzonych gości otrzymało grono szczególnie zasłużonych dla powiatu instytucji i osób.

Z wielką przyjemnością informujemy, że pilska komenda ponownie, po 10 latach, otrzymała ten zaszczytny tytuł w kategorii „ Zdrowie i pomoc społeczna”

Statuetkę z rąk Starosty Pilskiego Franciszka Tamasa odebrał osobiście Komendant Powiatowy PSP w Pile mł. bryg. Rafał Mrowiński.

A oto uzasadnienie przyznanego wyróżnienia:
„ Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile od lat spotyka się z pochlebnymi recenzjami. Nie bez powodu, bowiem pilska Komenda może być wzorem dla wielu innych, zarówno pod względem wyszkolenia kadry, jak i pod kątem posiadanego sprzętu. W minionym roku Komenda rozpoczęła budowę nowoczesnej komory dymowej.
W jej strukturze funkcjonują dwie jednostki ratowniczo – gaśnicze, z siedzibami przy ulicach Moniuszki i Lelewela. Strażacy realizują również zadania specjalistyczne, związane z ratownictwem wodnym, chemiczno – ekologicznym i wysokościowym. Tylko w poprzednim roku strażacy interweniowali w powiecie pilskim ponad 1300 razy, ponadto wielokrotnie brali udział w akcjach na terenie powiatów sąsiednich. Warto podkreślić, że doskonale układa się współpraca Komendy z powiatowymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych”

Tekst. Bryg. Robert Komarnicki
Zdjęcia: Robert Judycki

Seminarium dotyczące zasad organizacji zdarzeń o charakterze masowym

W dniu 16 lutego 2015 r. w pilskiej komendzie zostało przeprowadzone seminarium z udziałem funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych systemu 8-mio godzinnego, poświęcone analizie zdarzeń o charakterze masowym, a przedmiotem analizy były:

• dokumentacja dotycząca ćwiczeń o charakterze masowym, przeprowadzonych w dniu 10 czerwca 2014 r. na drodze gminnej w okolicy miejscowości Polanowo ( gm. Wyrzysk). Ćwiczenia zakładały 3 epizody związane z różnymi sytuacjami drogowymi (wypadki), w których poważne obrażenia ciała odniosło 5 osób, natomiast łączna liczba poszkodowanych to 22 osoby.

• wypadek drogowy z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz szkolnego autobusu przewożącego wycieczkę 43 uczniów z opiekunami. Do wypadku doszło w dniu 13 czerwca 2014 r. na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Ujście. W wyniku zdarzenia obrażeń doznała kierująca samochodem Audi A4. Poszkodowana opuściła pojazd o własnych siłach i została zaopatrzona na miejscu zdarzenia przez pogotowie ratunkowe, a następnie przetransportowana do Szpitala Specjalistycznego w Pile.

• wypadek drogowy z udziałem samochodu ciężarowego oraz autokaru przewożącego 46 osób, do którego doszło 14 sierpnia 2014 r. tuż przed godziną 4 rano, bezpośrednio przed przejazdem kolejowym na pilskiej obwodnicy. Z niewyjaśnionych przyczyn samochód ciężarowy uderzył
w tył autokaru. W wyniku zderzenia pojazdów poszkodowane zostały trzy osoby, które z miejsca zdarzenia przetransportowane zostały do szpitala specjalistycznego w Pile.

W trakcie seminarium, pracownicy pionu operacyjnego, przedstawili uczestnikom scenariusz oraz założenia do ćwiczeń, a następnie sprawozdanie z tych ćwiczeń, zawierające najistotniejsze uwagi i wnioski wypracowane przez zespół rozjemców.
Następnie zaprezentowano najistotniejsze informacje i dane, dotyczące dwóch wypadków drogowych, które miały miejsce na terenie powiatu pilskiego w 2014 r. Przeanalizowano kolejno chronologię tych zdarzeń, omówiono kluczowe decyzje i charakterystyczne dla tego typu zdarzeń sytuacje. Wskazano na istotę takich zagadnień jak współpraca z władzami lokalnymi, organizację transportu zastępczego, zapewnienie tymczasowego pobytu dla uczestników zdarzenia, organizację podstawowej logistyki, współpraca z mediami itp. Zwrócono uwagę na złożoność zdarzeń o charakterze masowym, na liczbę służb i podmiotów biorących w nich udział, na właściwą organizację terenu działań, podział zadań itp.
W ramach seminarium podjęto próbę wypracowania alternatywnych sposobów organizacji zarówno ćwiczeń jak i obu realnych akcji ratowniczych.