Strażacy opanowali Piłę

W niedzielę 21 maja w Pile odbyły się oficjalne obchody Powiatowego Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 25-Lecia Państwowej Straży Pożarnej. Obchody, zorganizowali wspólnie: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile oraz Starosta Pilski.

Dokładnie o godzinie 12.00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury rozpoczęto uroczystą akademię, którą swoją obecnością zaszczycili między innymi:

 • Poseł na sejm RP – Krzysztof Paszyk,
 • Poseł na sejm RP – Marcin Porzucek,
 • Senator RP – Mieczysław Augustyn,
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Andrzej Bartkowiak,
 • Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski,
 • Wicestarosta Pilski – Stefan Piechocki,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego – Kazimierz Wasiak,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Piła – Krzysztof Szewc,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Krzysztof Fojt,
 • p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Pile – mł. insp. Sebastian Cichocki,
 • Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie – Małgorzata Włodarczyk,
 • Wójt Gminy Białośliwie – Krzysztof Rutkowski,
 • Wójt Gminy Szydłowo – Dariusz Chrobak,
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wyrzysk – Tadeusz Perliński,
 • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile – Danuta Kmieciak,
 • Kierownik Sekcji Prezydialnej Szkoły Policji w Pile – podinsp. Jacek Słoński,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory – Jacek Zwierzyński,
 • Kapelan pilskich strażaków ks. Antoni Tofil,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie – bryg. Maciej Kubacki,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży – mł. bryg. Leszek Naranowicz,
 • emerytowani strażacy PSP: st.bryg. w st. spocz. Ryszard Urbański i bryg. w st. spocz. Marek Andruszkiewicz,
 • Prezesi i Naczelnicy Jednostek OSP z terenu Powiatu Pilskiego.

W okolicznościowym przemówieniu Komendant Powiatowy PSP w Pile – bryg. Rafał Mrowiński dokonał podsumowania dokonań pilskiej straży pożarnej na przestrzeni ćwierćwiecza oraz podziękował strażakom zarówno z PSP jak i druhom OSP za poświęcenie w służbie drugiemu człowiekowi. Za wspieranie codziennej działalności podziękowania zostały skierowane również do wszystkich naszych przyjaciół.

W trakcie akademii zgromadzeni goście w wielu ciepłych słowach podziękowali za trud strażackiej służby. Życzenia składano dla wszystkich strażaków z powiatu pilskiego. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień, które nagrodzonym funkcjonariuszom przekazali Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Andrzej Bartkowiak wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Pile.

Z inicjatywy Starosty Pilskiego – Eligiusza Komarowskiego podczas akademii wręczono bony wartościowe dla jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego, za wzorową działalność w 2016 roku. W kategorii jednostek OSP włączonych do KSRG nagrodę otrzymała OSP Kaczory, a w kategorii jednostek poza systemem KSRG jednostka OSP Grabówno.

Na zakończenie akademii, na scenie wystąpili uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile, którzy przygotowali przedstawienie pod tytułem „Jak Wojtek został strażakiem”. Młodzi artyści prowadzeni przez panią Małgorzatę Kurowską otrzymali wielkie brawa za swój występ.

Po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystej akademii, gospodarze wraz z gośćmi udali się na boisko przy ul. Okrzei, gdzie przygotowano, pod patronatem Starosty Pilskiego, Piknik Strażacki. Imprezę o takim rozmiarze i z takiej okazji, zorganizowano w Pile po raz pierwszy. Na murawie przygotowano wiele atrakcji. Zaprezentowano sprzęt strażacki, poczynając od zabytkowej sikawki strażackiej z początku XX wieku, poprzez samochody pożarnicze polskiej produkcji typu Star i Jelcz, aż do najnowszych samochodów, które służą obecnie na terenie wszystkich jednostek straży pożarnych powiatu pilskiego. Wszyscy chętni mogli zapoznać się ze sprzętem, który służy w specjalistycznych grupach ratowniczych, działających na podbudowie obu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Pile.

Przygotowano stoiska promocyjne, gdzie oprócz Komendy Powiatowej PSP w Pile, swoje instytucje prezentowali funkcjonariusze Szkoły Policji w Pile, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile oraz firmy zajmujące się produkcją odzieży specjalistycznej dla straży pożarnych.

Na terenie pikniku można było również zobaczyć radiowozy policji oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z policyjną maskotką Pyrkiem, wziąć udział w licznych konkursach. Dla odwiedzających przygotowano mnóstwo upominków…

Nie zabrakło również grochówki strażackiej, którą przygotowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Pile. Kolejki były długie, ale było warto chwilę postać !

W organizację pikniku, który w ciągu kilku godzin odwiedziło kilka tysięcy mieszkańców włączyły się czynnie jednostki OSP z terenu całego powiatu.

Strażacy wyróżnieni z okazji tegorocznych obchodów Dnia Strażaka :

12 maja 2017 r. w trakcie wojewódzkich uroczystości związanych z obchodami Dnia Strażaka, funkcjonariusze:

 • st.ogn. Ksit Sławomir
 • st.ogn. Szczotka Jerzy

postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2017 r. otrzymali brązowe odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony:

 • st. ogn. Grzegorz Słysz

6 maja 2017 r. w trakcie Centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie, połączonych z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz promocją oficerską, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał aspirantowi Tomaszowi Lechowiczowi stopień młodszego kapitana

6 maja 2017 r. w Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym z dnia 19 kwietnia 2017 roku nadał z dniem 4 maja 2017 r. stopnie:

Aspiranta sztabowego:

 • st. asp. Tomaszowi Chomontowi
 • st. asp. Łukaszowi Kreskowiakowi
 • st. asp. Romanowi Murachowi

Starszego aspiranta:

 • asp. Mateuszowi Rajczykowi

Aspiranta:

 • mł. asp. Hubertowi Polarczykowi
 • mł. asp. Radosławowi Spytkowi
 • mł. asp. Krzysztofowi Stoupcowi

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu Rozkazem Personalnym z dnia 19 kwietnia 2017 roku nadał z dniem 4 maja 2017 r. stopnie:

Ogniomistrza:

 • mł. ogn. Grzegorzowi Jęśko
 • mł. ogn. Leszkowi Kowalskiemu
 • mł. ogn. Tomaszowi Lewandowskiemu
 • mł. ogn. Marcelowi Szwec
 • mł. ogn. Jackowi Zimochowi

Młodszego ogniomistrza:

 • st. sekc. Krzysztofowi Chyb

Starszego sekcyjnego:

 • sekc. Michałowi Kalkowskiemu
 • sekc. Pawłowi Kłodzińskiemu
 • sekc. Marcinowi Manthey
 • sekc. Leszkowi Matelskiemu
 • sekc. Arkadiuszowi Mrotkowi
 • sekc. Bartłomiejowi Nowakowi
 • sekc. Łukaszowi Pawłowskiemu
 • sekc. Dawidowi Speier
 • sekc. Andrzejowi Zając
 • sekc. Tomaszowi Zdunkowi
 • sekc. Krzysztofowi Zublewiczowi

Decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z dnia 17 maja 2017 r. przeniesiono z dniem 1 czerwca br. na wyższe stanowiska służbowe następujących funkcjonariuszy:

 • Chyb Krzysztof
 • Goszczyński Tomasz
 • Kalkowski Michał
 • Kępczyński Sebastian
 • Kłodziński Paweł
 • Kłosiński Radosław
 • Kołodziejewski Sebastian
 • Kurkowski Jarosław
 • Lechowicz Tomasz
 • Manthey Marcin
 • Nowak Bartłomiej
 • Pacholski Przemysław
 • Subdarzewski Karol
 • Zając Andrzej
 • Zdunek Tomasz
 • Zublewicz Krzysztof

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych przyznał DYPLOM:

 • st. asp. Kazimierz Wiebskowski
 • mł.asp. Bartłomiej Wolan

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej za wyróżniające wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrody pieniężne naszych funkcjonariuszy. Otrzymali je:

 • kpt. Paweł Kamiński
 • asp. Hubert Polarczyk
 • mł.ogn. Radosław Kłosiński
 • sekc. Marcin Manthey
 • sekc. Tomasz Zdunek

Opracowanie: kpt. Paweł Kamiński, KP PSP Piła
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński & Starostwo Powiatowe w Pile

Ewakuacja Szkoły Policji

W poniedziałek, 15-go maja, po godzinie 13 na placu Staszica w Pile i jego okolicach słychać było głośny huk. Eksplozja miała miejsce w jednej z sal wykładowych Szkoły Policji. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby oraz doszło do pożaru pomieszczenia umiejscowionego na ostatniej kondygnacji budynku. W szkole ogłoszono alarm pożarowy, rozpoczęła się ewakuacja całego obiektu.

Tak rozpoczęły się ćwiczenia taktyczno-bojowe dla obu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Pile oraz wytypowanych jednostek OSP, które stacjonują na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.

Głównymi zadaniami strażaków było rozwinięcie linii gaśniczej po skomplikowanym układzie klatek schodowych w celu ugaszenia pożaru, ewakuacja osób poszkodowanych oraz nadzór nad bezpieczną ewakuacją pozostałych osób. W sumie z budynku szkoły ewakuowano ponad 700 osób.

Przybywające na miejsce zdarzenia jednostki OSP oprócz wsparcia działań gaśniczych wewnątrz budynku otrzymały zadanie zbudowania buforu wodnego w oparciu o rzekę Gwda i zbiornik o pojemności 13 tysięcy litrów.

Niezapowiedziane ćwiczenia były okazją do sprawdzenia kilku aspektów, w tym przygotowania funkcjonariuszy Szkoły Policji do sprawnej ewakuacji, sprawdzenia mobilności jednostek OSP oraz przećwiczeniu wspólnego działania służb.

W ćwiczeniach udział brały zastępy z obu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Pile oraz jednostki OSP Kaczory, OSP RW Piła, OSP Szydłowo i OSP Ujście.

Strażackie spotkanie w Górce Klasztornej

Maj to miesiąc, w którym swoje święto obchodzą strażacy. Obchody Dnia Strażaka świętowane są w jednostkach, często odbywają się wspólne uroczystości na terenie poszczególnych gmin.

Tradycyjnie, jak co roku w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej k. Łobżenicy odbyło się XXXIV Spotkanie Strażaków.

Tegoroczne uroczystości zaplanowano na sobotę 13-go maja. Do Sanktuarium Maryjnego przybyli przedstawiciele strażaków z całego regionu. Uroczystości rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych oraz powitanie przybyłych gości. Po otwarciu uroczystości odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Antoni Tofil. Na zakończenie uroczystości zorganizowano piknik, na którym tradycyjnie nie zabrakło strażackiej grochówki. Przebieg uroczystości został uświetniony obecnością orkiestry strażackiej z Osieka nad Notecią.

Warsztaty szkoleniowe dotyczące prądu elektrycznego

W dniach 8-10 maja 2017 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Nr 2 w Pile oraz na terenie GPZ Piła Północ przedstawiciele ENEA Operator Sp. z o. o. przeprowadzili dla strażaków z powiatu pilskiego szkolenie w zakresie zagrożeń ze strony prądu elektrycznego podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

Warsztaty podzielone zostały na dwa moduły szkoleniowe. Pierwszy – teoretyczny moduł obejmował zagadnienia związane z podziałem sieci elektroenergetycznych oraz zasadami postępowania przy zerwanych liniach elektroenergetycznych. Podczas szkolenia omówione zastały zasady współpracy z pogotowiem energetycznym, w tym możliwości zdalnego wyłączenia napięcia w sieciach. Bardzo ważnym aspektem podczas szkolenia było przedstawienie  zasad bezpieczeństwa strażaków  podczas prac pod napięciem. Omówione zostały sposoby konserwacji i stosowania środków ochrony w postaci obuwia specjalnego, rękawic i drążków dielektrycznych oraz sprzętu pomiarowego na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. Druga – praktyczna cześć szkolenia zrealizowana została na terenie GPZ Piła Północ, gdzie omówione zostały zagrożenia związane z eksploatacją stacji transformatorowych wysokiego i średniego napięcia oraz zaprezentowany został specjalistyczny pojazd pogotowia energetycznego.

Zorganizowane warsztaty szkoleniowe pozwoliły na obustronną wymianę doświadczeń przez uczestników oraz omówienie wniosków z wybranych akcji, które również wzbogaciły wiedzę strażaków w zakresie zagrożeń ze strony prądu elektrycznego podczas akcji ratowniczych.

W szkoleniu uczestniczyło 82 strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Nr 1 i 2 w Pile oraz strażacy z jednostek  OSP w KSRG z Wysokiej, Kruszewa, Starej Łubianki, Białośliwia oraz Wyrzyska.

Opracował:  mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty !!!

8 maja 2017 r. w pilskim Młodzieżowym Domu Kultury, pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” – etapu powiatowego. Organizatorem konkursu jest Komendant Główny PSP wraz z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich

Konkurs rozgrywany był w szkołach powiatu pilskiego, w różnych kategoriach wiekowych. Do konkursu złożono ponad 230 prac plastycznych ukazujących pracę straży pożarnej.

W trakcie spotkania, przedstawiciel Starostwa Pilskiego Etatowy Członek Zarządu Przemysław Pochylski wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Pile bryg. Robertem Komarnickim podziękowali wszystkim za udział w konkursie oraz pogratulowali jego zwycięzcom. Następnie rozdano nagrody i dyplomy.

Na koniec spotkania funkcjonariusz pilskiej komendy zaprezentował krótki pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Rozdano również wszystkim uczestnikom ulotki informacyjne dotyczące tlenku węgla i zagrożeń z nim związanych.

Opracowanie : bryg. Robert Komarnicki, KP PSP Piła
Zdjęcia : Starostwo Powiatowe Piła.

 

Pożar pustostanu

W dniu 7 maja 2017 roku, o godzinie 20.35 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, wpłynęło zgłoszenie o pożarze pustostanu w Pile przy ul. Okrzei. Po przyjeździe na miejsce pierwszej jednostki straży pożarnej stwierdzono, że ogniem objęty jest już dach budynku. Działania gaśnicze straży pożarnej polegały na podaniu prądów gaśniczych z zewnątrz przy wykorzystaniu podnośnika i drabiny mechanicznej oraz natarciu prądem gaśniczym na poddasze od wewnątrz budynku. Równolegle z działaniami gaśniczymi strażacy przeszukali wszystkie pomieszczenia opuszczonego budynku. W  budynku nie odnaleziono osób poszkodowanych. Akcja gaśnicza wraz z dogaszaniem poddasza trwała 2,5 godzin.

W gaszeniu pożaru brało udział 29 strażaków z JRG Nr 1 i 2 PSP Piła oraz z OSP w KSRG Ujście i Szydłowo. Przyczyny pożaru ustala Policja.

Opracowanie : mł. kpt. Jacek Michalski
Zdjęcia: asp. sztab. Pałubicki Maciej, Krzysztof Dęga