II Manewry Ratownictwa Medycznego dla strażaków powiatu pilskiego

W dniu 22 kwietnia 2017 r. na terenie miejscowości Luchowo – gmina Łobżenica, przeprowadzone zostały II Manewry Ratownictwa Medycznego dla strażaków powiatu pilskiego. Otwarcia dokonał Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Kazimierza Wasiaka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Krzysztofa Fojta oraz przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Łobżenicy Kamili Bilickiej.

W manewrach uczestniczyło 14 zespołów składających się z członków jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego oraz strażaków z Komendy Powiatowych PSP w Pile. Każdy zespół liczący maksymalnie 5 ratowników przystąpił do czterech zadań. Startując ratownicy nie znali zdań z którymi przyjdzie się im zmierzyć. Nad całością czuwała komisja sędziowska w skład której weszli „liderzy zmianowi” ratownictwa medycznego z pilskiej komendy. Komisja na bieżąco oceniała poprawność działań ratowniczych oraz zastosowanie odpowiednich procedur. W tegorocznych manewrach, w których uczestniczyło 80 strażaków upozorowane zostały następujące założenia ratownicze:

Założenie nr 1  „Wędkarz”, osoba wyłowiona z wody.
Założenie nr 2  „Wybuch”, poszkodowany przebity przez stalową rurę.
Założenie nr 3  „Słup energetyczny”, mężczyzn porażony prądem.
Założenie nr 4  „Motocyklista”, wypadek na terenie żwirowiska.

Przygotowanie manewrów było możliwe dzięki współpracy Komendy Powiatowej PSP w Pile, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobżenicy i Luchowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Łobżenica. Po raz pierwszy w manewrach uczestniczyli przedstawiciele i studenci z kierunku ratownictwo medyczne, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, którzy czynnie włączyli się w prace komisji sędziowskich na poszczególnych założeniach. Ponadto goście przygotowali stanowisko, na którym strażacy pod fachowym okiem mogli przećwiczyć techniki i metody udrażniania dróg oddechowych u osób poszkodowanych. W trakcie manewrów zaprezentowano również uczestnikom ambulans szkoleniowy, którym dysponuje uczelnia.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: Szymon Chwaliszewski

Ćwiczenia dla modułu CBRNE „Wielkopolska” pod kryptonimem „Wędzrzyn 17”

W dniach od 5 do 7 kwietnia 2017 roku czterech strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Pile brało udział w ćwiczeniach na terenie poligonu Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Funkcjonariusze ćwiczyli m. in. działania ratownicze z zakresu detekcji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE). Innymi celami było zweryfikowanie możliwości taktyczno- technicznych w terenie trudnodostępnym, w tym na obszarach zurbanizowanych, leśnych oraz akwenach, a także wypracowanie metod współdziałania modułu CBRNE oraz SGPR i SGRWN.

Tekst: kpt. Grzegorz Orłowski
Zdjęcia: mł. asp. Krzysztof Stefen

Ratownictwo wysokościowe w zakresie podstawowym

W dniu 11-13 kwietnia 2017 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Pile przeprowadzone zostało pierwsze szkolenie dotyczące ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. W trzydniowym szkoleniu uczestniczyło 6 strażaków z JRG Nr 1 PSP w Pile. Zakres tematyczny objął miedzy innymi zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG, znajomość sprzętu do ratownictwa wysokościowego, tworzenie węzłów oraz budowę stanowisk w ratownictwie wysokościowym, a także techniki ratownicze i ewakuacyjne. W 2017 roku na terenie JRG nr 2 PSP w Pile zaplanowane zostały szkolenia wysokościowe dla 6 Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych. Realizacja każdego szkolenia przewiduje 24 godziny dydaktyczne.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: mł. ogn. Radosław Kłosiński

Zastęp rozpoznania chemicznego w akcji

Dnia 11.04.2017 r. kilka minut po godzinie 9:00 zastęp SLRRchem z KP PSP Piła został zadysponowany do zdarzenia w jednym z budynków administracyjnych na terenie miasta Koszalin. Istniało podejrzenie, że w jednej z przesyłek znajduje się materiał stwarzający zagrożenie biologiczne.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, rota ubrana w chemiczne ubrania gazoszczelne, wyposażona w zestaw do pobierania próbek przystąpiła do działań, które polegały na wstępnym zbadaniu materiału. Po analizie substancję zapakowano w specjalny pojemnik i dokonano dekontaminacji pomieszczenia. Następnie przekazano pojemnik z materiałem pracownikom Sanepidu. Nie stwierdzono co prawda zagrożenia, jednak do czasu dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki, pomieszczenie zostało czasowo wyłączone z użytkowania.

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 PSP w Pile funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego „Piła 1”. Obszar chroniony SGRCHEM- EKO „PIŁA 1” oprócz powiatu pilskiego obejmuje 12 innych powiatów.

Tekst: mł. kpt. Jacek Michalski
Zdjęcia: JRG PSP nr 2 Koszalin

Strażacka narada

11 kwietnia b. w sali przy remizie OSP Białośliwie odbyło się zebranie osób funkcyjnych z jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Pile – bryg. Rafał Mrowiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile – dh Krzysztof Fojt oraz gospodarz terenu Wójt Gminy Białośliwie Krzysztof Rutkowski.

Na początku spotkania głos zabrał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Pile – nadkom. Marcin Bartol, który omówił zasady postępowania na drogach w czasie działań ratowniczych. Przypomniane zostały przepisy i zasady, którym podlegają strażacy, a także te, które uprawniają ratowników do zamykania drogi lub kierowania ruchem. Ostatnim zagadnieniem omawianym przez gościa z Policji był problem organizacji objazdów na terenie powiatu w przypadku zamknięcia drogi krajowej z powodu np. wypadku drogowego.

Kolejnym punktem spotkania była Prewencja Społeczna. Komendant Powiatowy PSP w Pile omówił trwające aktualnie akcje prewencyjne „Czad i Ogień, Obudź Czujność”, a także „Stop Pożarom Traw”, prosząc jednocześnie zebranych druhów o propagowanie tych przedsięwzięć na terenie całego powiatu pilskiego.

Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP w Pile kpt. Paweł Kamiński omówił zagadnienia operacyjne, w tym m.in. sprawa dotacji dla jednostek OSP, organizacja zbliżających się Manewrów Ratownictwa Medycznego oraz zagadnienia dotyczące tworzenia wspólnej bazy danych hydrantów i punktów czerpania wody. Przedstawił również organizację nowotworzonej sieci jednostek OSP, których głównym zadaniem będzie budowa zaopatrzenia wodnego w czasie działań gaśniczych. W ramach spraw szkoleniowych omówione zostały kursy i szkolenia, które już przeprowadzono od początku roku oraz przedstawiono harmonogram szkoleń planowanych na najbliższe miesiące. Jednocześnie przypomniano o zasadach i warunkach przyjmowania na poszczególne kursy.

Narady operacyjne z przedstawicielami wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego organizowane są cyklicznie, minimum co pół roku.

Opracowanie & zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński, KP PSP Piła

Spotkania z nauczycielami w ramach „Prewencji Społecznej”

Komenda Powiatowa PSP w Pile realizuje kolejny projekt składający się na tzw. „Prewencję Społeczną”. Tym razem są to spotkania z nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całego powiatu. Do chwili obecnej takie spotkania miały miejsce w 12 placówkach oświatowych, w których uczestniczyło prawie 500 nauczycieli.

W trakcie wizyty poruszono całą gamę zagadnień, związanych z naszym codziennym bezpieczeństwem. Największy nacisk położono na takie zagadnienia jak:

  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy, czyli jak się zachować w przypadku wystąpienia zagrożenia w swojej szkole. Omówiono sposób alarmowania, zgłaszania zagrożenia do właściwych służb, sposoby ewakuacji, rolę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego itp.
  • Akcja prewencyjna związana z wypalaniem traw, w tym: szkodliwość
    w oddziaływaniu tego procesu na środowisko, zagrożenia wtórne, konsekwencje prawne.
  • Zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Szczegółowo omówiono specyfikę tego gazu, szkodliwość na organizm ludzki, najczęstsze błędy popełniane przez właścicieli mieszkań i domów, zachęcano również do nabycia czujnika tlenku węgla.
  • Właściwe utrzymanie przewodów kominowych, w tym obowiązek wynikający z odpowiednich przepisów, zagrożenia związane z pożarami sadzy.

W trakcie spotkań prezentowano dwa filmy edukacyjne zrealizowane przez komendę, we współpracy ze Starostą Pilskim. Filmy poświęcone są tematyce tlenku węgla oraz pożarów kominów. W trakcie spotkań rozdawano ulotki informacyjne dotyczące wypalaniu traw oraz zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prezentowano również czujniki dymu oraz „czadu”.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta przez grono pedagogiczne trafi do uczniów, a poprzez nich przynajmniej do części rodziców.

Opracowanie : bryg. Robert Komarnicki, KP PSP Piła,
Zdjęcia : KP PSP Piła.