„CZADowy konkurs”

Powiat Pilski oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizują wspólny program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego pod nazwą „NIE dla czadu”. Jego integralną częścią jest „CZADowy konkurs”, w którym można wygrać czujniki tlenku węgla.

Propozycja skierowana jest do mieszkańców powiatu pilskiego, w tym również dzieci. Wystarczy wypełnić ankietę konkursową i złożyć ją osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile (pok. nr 15), bądź za pośrednictwem poczty (adres: Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła z dopiskiem „CZADowy konkurs” – decyduje data wpływu do Starostwa). Raz na miesiąc, wśród uczestników konkursu, zostaną rozlosowane cztery czujniki tlenku węgla. Pierwsze losowanie odbędzie się na początku marca, wśród osób które złożą ankiety konkursowe do końca lutego. Kolejne losowania będą miały miejsce na początku kwietnia (ankiety złożone w marcu) i na początku maja (ankiety złożone w kwietniu).

ANKIETA KONKURSOWA – do pobrania

REGULAMIN KONKURSU – do pobrania

 

Pilscy strażacy podsumowali 2016 rok

W dniu 17 lutego 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w 2016 roku. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w tym m.in: przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – bryg. Wiesław Pokorski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w osobach Elżbieta Ruta – Solarska oraz Piotr Kijak,  Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW – Marek Baumgart,  Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, V-ce Starosta Stefan Piechocki, V-ce Prezydent Miasta Piły – Krzysztof Szewc, Przewodniczący Rady Powiatu – Kazimierz Wasiak, Skarbnik Powiatu Pilskiego – Tomasz Pawłowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej, Wójt Białośliwia Krzysztof Rutkowski, Wójt Miasteczka Krajeńskiego Małgorzata Włodarczyk, Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, Wójt Szydłowa Dariusz Chrobak, Kapelan pilskich strażaków – ks. Antoni Tofil,  Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych – Iwona Siwecka, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pile – podinsp. Sławomir Sobański, Z-ca Komendanta Szkoły Policji w Pile – insp. Roman Gryczka, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile – Danuta Kmieciak,   Z-ca Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Leszek Wesołowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – Adam Standio, Specjalista RDLP Piła – Michał Nowak, Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców – Mariusz Małachowski, Prezes Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET Jarosław Mela,  Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Pile – Grzegorz Rzymski, były Komendant Powiatowy PSP w Pile – st. bryg. w st. spocz. Ryszard Urbański, Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie – bryg. Maciej Kubacki, Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa – Zbigniew Musiał, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile – dh. Krzysztof Fojt, Prezesi, Komendanci Miejsko Gminni ZOSP RP i druhowie z terenu powiatu pilskiego, kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP w Pile oraz d-cy zmian,
z  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 PSP w Pile.

Informację o pracy Komendy w minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP   bryg. Rafał Mrowiński, przypomniał najważniejsze wydarzenia oraz osiągnięcia pilskiej komendy w 2016 roku, który pod wieloma względami był rokiem wyjątkowym. W 2016 roku pilscy strażacy odnotowali rekordową liczbę 1964 zdarzeń, co oznacza, że średnio na terenie powiatu pilskiego obsługiwanych było 5 zdarzeń każdego dnia. Czas podjęcia interwencji przez jednostki straży pożarnej wyniósł w powiecie pilskim 6 minut 28 sekund.  Czas podjęcia interwencji liczony jest od przyjęcia zgłoszenia do chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia i podjęcia bezpośrednich działań ratowniczych osobami poszkodowanymi. Trzeba też zaznaczyć, że pilscy strażacy 35 razy wyjeżdżali w ramach posiadanych specjalizacji poza granice powiatu pilskiego. Reasumując, strażacy z powiatu pilskiego brali udział w 1999 zdarzeniach.

Pilscy strażacy w minionym roku bardzo aktywnie uczestniczyli w ramach „Prewencji społecznej” w różnego rodzaju inicjatywach o charakterze edukacyjnym. Były to liczne wizyty w przedszkolach oraz szkołach różnego szczebla, odwiedziny dzieci i młodzieży w naszych obiektach, pogadanki i prelekcje wśród młodzieży, publikowanie w lokalnych mediach i na własnej stronie internetowej ciekawych materiałów edukacyjnych, organizowanie imprez dla dzieci itp. W ubiegłym roku powstały 2 filmy edukacyjne. Pierwszy z nich, przy współpracy ze Starostą Pilskim, poświęcony problematyce czadu, drugi z własnej inicjatywy pracowników komendy, poświęcony tematowi właściwego dbania o przewody kominowe. Ponadto, również przy współpracy ze Starostą Pilskim, stworzono specjalną ulotkę informacyjną, poświęconą tlenkowi węgla.

Miniony rok był rekordowy dla pilskich strażaków pod względem organizacji i udziału w szkoleniach specjalistycznych i kursach organizowanych na terenie całego kraju. Łącznie  w 21 szkoleniach na przestrzeni całego roku uczestniczyło 51 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Komenda w 2016 roku organizowała systematycznie szkolenia między innymi na bazie Komory dymowej, w której przez miniony rok przeszkolonych zostało 603 strażaków. Komora dymowa w pilskiej komendzie stała się ośrodkiem szkoleniowym dla pięciu powiatów  na terenie północnej wielkopolski.

W 2016 roku pilska komenda dzięki wsparciu finansowemu wielu podmiotów, w tym samorządu lokalnego pozyskała dwa pojazdy specjalistyczne, łódź ratowniczą, skokochron oraz inny specjalistyczny sprzęt ratowniczy, który wpływa bezpośrednio na skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz podnosi bezpośrednio poziom bezpieczeństwa ratowników. W minionym roku również dzięki wparciu samorządów lokalnych przeprowadzono reorganizację systemu łączności na potrzeby działań ratowniczych. Efektem  tych działań jest pokrycie praktycznie 100 % terenu powiatu skuteczną łącznością radiową. Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński w podziękowaniu za wzorową współpracę i wspieranie na co dzień pilskiej Komendy wręczył dla zaproszonych  gości okolicznościowe statuetki – gaśnice.

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami były osiągnięcia i sukcesy sportowe w działaniach komendy. Strażak z Piły podczas Mistrzostw Polski Strażaków PSP w biegu na 10 km wywalczył srebrny medal w kategorii do 29 lat. Pilscy nurkowie podczas Mistrzostw Wielkopolski Strażaków Płetwonurków obronili tytuł Mistrza Wielkopolski. W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków strażak z Piły zdobył tytuł Międzynarodowego Wicemistrza Polski Strażaków Płetwonurków. Funkcjonariusz z Piły zwyciężył również w tzw. „Lidze wojewódzkiej w kategorii wspinania się przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni”.

Podczas narady wręczone zostały statuetki dla wyróżniających się jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podczas jesiennego przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego oraz zaplecza i warunków BHP jednostek typu „S” powiatu pilskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się jednostki OSP w KSRG z Osieka, Kruszewa, Ujścia, Starej Łubianki, Białośliwia oraz jednostki poza KSRG wśród których znalazły się: OSP z Dziembowa, Bąkowa, Dźwierszna i Morzewa. Szczególne podziękowania Komendant Powiatowy skierował w stronę środowiska Ochotniczej Straży Pożarnej, której siły i środki interweniowały w ponad 53 % wszystkich zdarzeń na terenie powiatu pilskiego.

W trakcie narady głos zabrali również goście w osobach Starosty Pilskiego, V-ce Prezydent Miasta Piły oraz Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Poznaniu. Wszyscy ocenili bardzo pozytywnie wyniki i osiągnięcia pilskiej komendy za ubiegły rok oraz podkreślili bardzo dobrą współpracę z pilskimi strażakami. Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Wiesław Pokorski przedstawił plany i kierunki rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na rok 2017.

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2016 roku, zamieszczona została na stronie www.pila.psp.wlkp.pl  w dziale SPRAWOZDANIA.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

 

Gaszenie pożarów obiektów wysokich

W dniach 13-15 lutego 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Nr 2 w Pile przeprowadzili ćwiczenia w zakresie gaszenia pożarów w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Ćwiczenia możliwie były do zrealizowania dzięki współpracy z Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową. Tym razem do ćwiczeń wybrane zostały wieżowce w Pile przy ul. Łowieckiej. Podczas ćwiczeń doskonalono umiejętności szczególnie w zakresie budowy linii gaśniczych wewnątrz obiektów. Podczas ćwiczeń zastosowane zostały niestandardowe sposoby zwijania węży, znacznie ułatwiające pracę strażakom. Wykorzystane zostały miedzy innymi kasetony na węże oraz potocznie zwany „ślimak” czyli pojedynczy krąg o dużej średnicy złożony na płasko, na końcu którego montuje się prądownicę typu turbo. Strażacy sprawdzili również  warunki dojazdu do obiektów wysokich, przepustowość klatek schodowych, dostęp do wyjść ewakuacyjnych oraz zaopatrzenie wodne w postaci hydrantów.

Bardzo ważnym elementem podczas ćwiczeń były bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami, podczas których strażacy przekazali wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego  oraz  sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia. Na terenie Piły znajduje się 46 obiektów wysokich w których zamieszkuje blisko 12 tysięcy mieszkańców.

Opracował:  mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: kpt. Michał Warykasz