Wyróżnienie dla pilskich strażaków od przedszkolaków

W dniu 19 listopada 2015 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Pile odbył się koncert z okazji „Dnia Pilskiego Przedszkolaka”. Podczas w/w Komendant Powiatowy PSP
w Pile bryg. Rafał Mrowiński w imieniu wszystkich strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile odebrał statuetkę – wyróżnienie „Przyjaciel Pilskiego Przedszkolaka w roku 2015”.
Jako uzasadnienie wyróżnienia zapisano: „ Wieloletnia współpraca Powiatowej Straży Pożarnej w Pile z pilskimi przedszkolakami wspomaga działalność nauczycieli w procesie edukacyjnym zaspakajającym najważniejszą potrzebę człowieka, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa”.
Strażacy dziękują przedszkolakom jak i organizatorom za przyznane wyróżnienie.

Zdjęcia : Gazeta Regionalna Tętno Regionu

Strażackie awanse z okazji Święta Niepodległości

W dniu 18 listopada w świetlicy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyły się uroczystości w związku z 97. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. W trakcie akademii podkreślono rolę braci strażackiej jaką odgrywała
w odbudowie niepodległego państwa.

Uroczysty apel był okazją do wręczenia wielkopolskim strażakom odznaczeń państwowych, medali oraz awansów na wyższy stopień służbowy. Wśród 48 awansowanych, wyróżnionych zostało czterech strażaków z pilskiej Komendy. Awanse w stopniu otrzymali:

 • brygadiera – Komendant Powiatowy PSP w Pile mł. bryg. Rafał Mrowiński,
 • kapitana – mł. kpt. Krzysztof Gajewski,
 • młodszego ogniomistrza – st. sekc. Adrian Romanowski,
 • starszego strażaka – str. Krzysztof Kobos.

Awanse wręczali gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i nadbryg. Wojciech Mendelak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie : kpt. Krzysztof Gajewski, KP PSP Piła
Zdjęcia : mł. bryg. Sławomir Brandt

Uroczyste otwarcie Komory i przekazanie nowych pojazdów

Dobiega końca 2015 rok, który dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile obfitował w wiele ważnych i wyjątkowych wydarzeń.

Jednym z najważniejszych były obchodzone w dniu 17 maja Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, połączone z jubileuszem 70-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Pile.

20 listopada br. odbyła się kolejna ważna uroczystość. Otwarcie komory dymowej oraz przekazanie 7 nowoczesnych pojazdów specjalistycznych i ratowniczo – gaśniczych, to ukoronowanie starań i zabiegów poczynionych w ostatnim czasie, które z pewnością, w sposób znaczący wpłyną na nowy wizerunek Państwowej Straży Pożarnej w powiecie pilskim. W uroczystościach udział wzięli:

 • nadbryg. Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 • nadbryg. Wojciech Mendelak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Lech Janiak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Franciszek Tamas – Starosta Pilski,
 • Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły,
 • Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu pilskiego,
 • mł. insp. Piotr Skrzypkowiak – Komendant Powiatowy Policji w Pile,
 • mł. insp. Roman Gryczka – Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile,
 • Ryszard Standio – Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Pile,
 • Adam Standio – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra,
 • Danuta Kmieciak – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile,
 • ks. dr Władysław Nowicki – Kapelan pilskich strażaków,
 • Rafał Szuca – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile,
 • Grzegorz Rzymski – Harcmistrz ZHP Hufiec w Pile,
 • dh Krzysztof Fojt – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowgo ZOSP RP w Pile,
 • Komendanci Powiatowi PSP z Chodzieży, Czarnkowa, Obornik, Wągrowca i Złotowa
 • Jarosław Marchewka – Drager Safety Polska Sp. z o.o.

 W 2014 roku, na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 rozpoczęto prace polegające na przekształceniu budynku warsztatowo – garażowego na budynek szkoleniowo – garażowy. Projekt pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń KP PSP w Pile pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem” został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Piła i Powiatu Pilskiego. Kolejny etap wykonano w 2015 roku. Zadanie pod nazwą „Dostawa komór dymowych” w całości zostało zrealizowane w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanych przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Łącznie, na adaptację pomieszczeń komory dymowej oraz wyposażenie w sprzęt, wydatkowano kwotę 1,2 mln zł.

Dzięki tym środkom, udało się zaadoptować zniszczony obiekt warsztatowo – garażowy, który będzie miejscem ćwiczeń i testów dla wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu pilskiego, a także z powiatów sąsiednich naszego województwa.Ćwiczenia w komorze dymowej mają na celu wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie u ćwiczących umiejętności i nawyków w zakresie: technik pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych, pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym.

W trakcie obecnego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile pozyskała 7 nowych pojazdów i sprzęt na łączną kwotę ponad 4,2 mln złotych.

Cztery z nich wzmocnią 3 grupy ratownictwa specjalistycznego, które działają w oparciu o obie Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze:

 • Średni samochód ratownictwa chemiczno – ekologicznego – IVECO,
 • Samochód ratownictwa wodnego – Mercedes,
 • Samochód ratownictwa wysokościowego – FORD Ranger,
 • Wśród nowych pojazdów znalazł się również pojazd typu quad, który przewidziany jest przede wszystkim do wsparcia działań w trudnym terenie.

Zakupy te były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Kolejne 3 samochody pożarnicze, które trafiły do naszej Komendy, udało się uzyskać dzięki wsparciu finansowemu wielu instytucji w tym samorządu lokalnego:

 • Samochód gaśniczy ciężki GCBA – MAN został dofinansowany przez Powiat Pilski a zasadnicza część wartości auta pokryta została ze środków w ramach projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych dla woj. Wielkopolskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Samochód gaśniczy średni GBA – MAN, współfinansowali: WFOŚiGW, Gmina Piła, Powiat Pilski, Komenda Główna PSP, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Gmina Ujście,
 • Samochód rozpoznawczo-ratowniczy Skoda współfinansowali: WFOŚiGW
  oraz Powiat Pilski.

Po wprowadzeniu do gotowości bojowej samochodów gaśniczych dotychczasowe użytkowane zostaną w najbliższym czasie przekazane do jednostek OSP powiatu pilskiego.

Dzięki wieloletniej, wzorowej współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwami Zdrojowa Góra i Kaczory pilscy strażacy pozyskali mobilny zbiornik o pojemności 13 tys. litrów wody.

Pożar kamienicy w Pile

W dniu 18 listopada 2015 roku o godzinie 6.30, straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym w Pile przy ul. Ludowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek straży pożarnej stwierdzono, że pali się drewniana klatka schodowa oraz pomieszczenie wc na parterze. W wyniku pożaru i silnego zadymienia dwóm osobom z mieszkania na I piętrze została odcięta droga ewakuacji. Strażacy ewakuowali zagrożone osoby przez okna przy użyciu drabiny przystawnej oraz podnośnika.
Równolegle z ewakuacją mieszkańców strażacy podjęli działania gaśnicze wewnątrz kamienicy. Po kilkunastu minutach pożar został zlokalizowany. Dalsze działania polegały na oddymieniu pomieszczeń.
W wyniku pożaru nikt z mieszkańców nie został poszkodowany. W akcji ratowniczo – gaśniczej udział brało 5 zastępów straży pożarnej, Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego, Pogotowie energetyczne, Pogotowie gazowe oraz przedstawiciel zarządcy obiektu. Przyczyny i okoliczności pożaru bada Policja.

Opracowanie i zdjęcia : mł. bryg. Zbigniew Szukajło

Ćwiczenia z udziałem SGRChem-Eko

W dniu 10 listopada 2015 roku około godziny 10.00 na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA sp. z o.o. ma miejsce uszkodzenie zbiornika o pojemności 32 m³ z koagulatem żelazowym (preparat PIX 100). Zbiornik został uszkodzony mechanicznie przez koparkę podczas prowadzonych prac ziemnych w pobliżu budynku krat. W wyniku uderzenia, na wysokości około półtora metra od podstawy zbiornika wystąpiło uszkodzenie jego ściany. Intensywność emisji wynosi około 2 dm3 preparatu na minutę.

Operator koparki z niewiadomych przyczyn stracił przytomność i znajduje się w okolicy kabiny pojazdu.

Taki scenariusz zdarzenia przyjęty wspólnie z przedstawicielami Zakładu miał na celu sprawdzenie stanu przygotowania obu pilskich jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz SGR CHEM-EKO „Piła – 1” do podejmowania działań ratowniczych w zakresie podstawowym i specjalistycznym podczas zdarzeń chemicznych oraz sprawdzenie umiejętności zachowania się pracowników Zakładu na wypadek pożaru lub innych miejscowych zagrożeń.

Ponadto, przeprowadzone ćwiczenia oprócz sprawdzenia funkcjonowania wewnętrznego systemu organizacji działań ratowniczych i ewakuacyjnych pozwoliły na weryfikację zapisów Powiatowego Planu Ratowniczego. Ćwiczenia były podsumowaniem rozpoznania operacyjnego przeprowadzonego przez ratowników z obu pilskich jednostek.

Opracowanie: mł. bryg. Maciej Kubacki
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

Otwarte strażnice pilskich strażaków

W minioną niedzielę, 8 listopada pilska komenda PSP rozpoczęła drugą edycję tzw. „Dni otwartych strażnic”, w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Zgaś ryzyko”. Obie jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP w Pile, otworzyły swoje podwoje dla mieszkańców Piły i powiatu pilskiego. Ku naszej wielkiej radości odwiedziło nas blisko 140 osób. W ramach tego i kolejnych spotkań z mieszkańcami naszego regionu, mają oni okazję zwiedzić nasze obiekty, obejrzeć pojazdy i sprzęt jakimi dysponują nasi strażacy, porozmawiać o strażackiej służbie.

Zasadniczym jednak celem tej akcji jest promowanie zasad bezpieczeństwa, z naciskiem na kwestie zagrożeń tlenkiem węgla. W trakcie naszych bezpośrednich rozmów z mieszkańcami przekazujemy im najważniejsze informacje o tlenku węgla, jego właściwościach, objawach zatrucia, sposobach ratowania osoby zaczadzonej oraz o podstawowych zasadach zminimalizowania ryzyka zatrucia się tym gazem. Każda chętna osoba otrzymuje od nas specjalnie przygotowaną na tą okoliczność ulotkę informacyjną. Ponadto, osoba która odpowie na 4 proste pytania związane z bezpieczeństwem pożarowym, będzie brała udział w comiesięcznym losowaniu kilku czujek tlenku węgla. To proste urządzenie sygnalizuje pojawienie się niebezpiecznego dla zdrowia i życia człowieka gazu, jakim jest tzw. czad. Akcja potrwa do kwietnia przyszłego roku i będzie miała swoje miejsce zazwyczaj w każdą pierwszą niedzielę miesiąca ( za wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach 13-16.

Już następnego dnia po naszej akcji przeprowadziliśmy losowanie 3 czujek. Ich nowymi właścicielami zostali mieszkańcy Piły, Wysokiej i Grabówna. Szczęśliwcom gratulujemy!!!

Należy dodać, że losowanie tych czujek jest możliwe dzięki włączeniu się w naszą akcję pilskiej firmy, jaką jest Miejska Energetyka Cieplna. Zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w odniesieniu do naszych mieszkańców są firmie bardzo bliskie, stąd bardzo spontaniczne włączenie się w akcje i ufundowanie, na potrzeby tej akcji, czujek tlenku węgla. Dziękujemy firmie MEC za wsparcie naszych działań.