Warsztaty z zakresu doskonalenia zawodowego

• Gazy techniczne

W dniach 22, 23 i 24 czerwca 2015 roku w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 w Pile przeprowadzono cykl szkoleń o gazach technicznych. W trakcie zajęć teoretycznych omówiono następujące tematy:

1. Podział i rodzaje gazów technicznych, ich właściwości.
2. Oznaczenie, budowa i rodzaje butli oraz zbiorników służących do przewozu
gazów technicznych.
3. Możliwe sytuacje niebezpieczne związane ze zdarzeniami z udziałem gazów
technicznych.
4. Postępowanie podczas zdarzeń związanych z uwolnieniem, pożarem i innymi
zdarzeniami.
5. Analizy zdarzeń związane z gazami technicznymi.

W JRG nr 2 PSP w Pile, w dniach 22, 23, 24 czerwca 2015 r przeprowadzono na zmianach służbowych szkolenie dotyczące prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej z udziałem butli z gazami technicznymi. Podczas ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo ratowników oraz budowę stanowisk gaśniczych bezobsługowych lub osłoniętych.

• Ratownictwo wodne

W dniach 9, 11, 13, 29 i 30 czerwca 2015 r. – wszystkie zmiany służbowe JRG nr 1 przeprowadziły zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z zasadami prowadzenia ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym. Ratownicy ćwiczyli ze sprzętem pływającym oraz przypomnieli sobie techniki ratownicze stosowane w ratownictwie wodnym.

W dniach 11,18 i 25 czerwca 2015 r. w ramach „czwartków nurkowych” zmiany służbowe JRG nr 2 doskonaliły umiejętności ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym oraz specjalistycznym. Podczas zajęć strażacy posługiwali się sprzętem do ratownictwa wodnego (rzutka ratownicza, pas węgorz oraz koło ratunkowe) doskonalili umiejętność pływania łodzią motorowa i wiosłową oraz udzielania KPP osobom podtopionym

  • Ćwiczenia na wodzie – bezpieczne wakacje

W dniu 8 czerwca 2015 roku nad jeziorem Płotki w Pile odbyło się spotkanie służb ratowniczych z wychowankami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile. Głównym tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych zajęć edukacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu nad wodą. Dzieci dowiedziały się m.in. co powinny ze sobą zabrać wybierając się nad wodę, gdzie wolno się kąpać, jak bezpiecznie się opalać, kiedy należy wyjść z wody, jak pomóc sobie samemu w sytuacji kryzysowej, na przykład, kiedy zachłyśniemy się wodą i o wielu innych ważnych, elementarnych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Strażacy oraz ratownicy WOPR przygotowali pokaz działań ratowniczych na wodzie. Akcja ratownicza i reanimacyjna osoby tonącej wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów. Kolejnym punktem spotkania był konkurs dla najmłodszych oraz pokaz sprzętu ratowniczego. Chętni mogli ubrać sprzęt nurkowy oraz wsiąść do policyjnego radiowozu i wozu strażackiego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali napoje chłodzące oraz elementy odblaskowe. Organizatorami spotkania była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile, Komenda Powiatowa Policji w Pile oraz WOPR Piła.

• Ćwiczenia aplikacyjne – pożary lasów

W dniu 30 czerwca 2015 r. w sali operacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile odbyły się aplikacyjne ćwiczenia dowódczo – sztabowe dotyczące gaszenia pożarów lasu. W ćwiczeniach wzięła udział cała kadra komendy oraz dowódcy zmian JRG.
W trakcie ćwiczeń przypomniano podstawowe pojęcia dotyczące zjawiska pożaru, grup pożarów, rodzajów lasów, ich struktury, rodzajów pożarów lasów itp.
Przedstawiono modelowy przebieg akcji gaśniczej terenów leśnych od momentu przyjęcia zgłoszenia, poprzez alarmowanie SIS, rozpoznanie wstępne sytuacji, tworzenie grupy operacyjnej, odwodów operacyjnych oraz możliwe scenariusze działań gaśniczych. W sposób szczególny omówiono sposoby organizowania łączności oraz zaopatrzenia wodnego na potrzeby prowadzonych działań gaśniczych a także zaplecza logistycznego na wypadek działań długotrwałych.
Zaprezentowano również statystykę zdarzeń w lasach za ostatnich kilka lat.
W trakcie spotkania wykorzystano wiele spostrzeżeń wypracowanych w trakcie międzywojewódzkich manewrów „Wielkopolas” w których uczestniczyli funkcjonariusze naszej komendy. Ponadto spotkanie było poświęcone omówieniu wstępnych założeń do planowanych na miesiąc wrzesień ćwiczeń poświęconych akcji gaśniczej terenów leśnych oraz częściowej ewakuacji szpitala, leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.

Ćwiczenia z udziałem SGRChem-Eko

W dniu 25 czerwca 2015 r. około godziny 10.00 na terenie Zakładów Mięsnych Sp. z o.o. w Śmiłowie, jeden z pracowników przechodzący drogą wewnętrzną w okolicy budynku administracyjnego wyczuł wyraźny zapach amoniaku. Informację o sytuacji natychmiast przekazał pracownikom portierni przy głównej bramie wjazdowej na teren Zakładu. Pracownik ochrony drogą telefoniczną skontaktował się z mechanikami chłodnictwa i poinformował o „zjawisku”. Jeden z mechaników udaje się na rozpoznanie sytuacji. Schodzi z pomieszczenia sterowni do maszynowni gdzie w wyniku pośpiechu potyka się i przewraca pojemnik z nieznaną substancją. Z przewróconego pojemnika przez nieszczelny otwór wlewowy sączy się ciecz o duszącym zapachu. Zapach jest na tyle intensywny, że mechanik natychmiast opuszcza pomieszczenie. Po wyjściu na zewnątrz obiektu zauważa wyciek i obłok gazowy emitowany z nieszczelności powstałej na płaszczu zbiornika z amoniakiem, będącego częścią instalacji skraplaczy. Dzięki zachowanej ostrożności mechanik nie ulega kontaktowi z obłokiem. Z wstępnej szybkiej oceny przyjmuje, że wyciek jest niewielki i może mieć intensywność do 2 litrów na minutę. W pobliżu nie ma osób poszkodowanych ani innych osób, które mogłyby w danej chwili pomóc w działaniach.

Taki scenariusz zdarzenia przyjęty wspólnie z przedstawicielami Zakładu miał na celu sprawdzenie stanu przygotowania obu pilskich jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz SGRCHEM-EKO do podejmowania działań ratowniczych w zakresie podstawowym i specjalistycznym podczas przemysłowych awarii chemicznych oraz możliwości wykorzystania posiadanego sprzętu w sytuacji realizacji zagadnień związanych z zastosowaniem specjalistycznych technik analitycznych i taktyki rozpoznania chemicznego. Ponadto, przeprowadzone ćwiczenia oprócz sprawdzenia funkcjonowania wewnętrznego systemu organizacji działań ratowniczych i ewakuacyjnych pozwoliły na weryfikację zapisów Powiatowego Planu Ratowniczego. Ćwiczenia były podsumowaniem przeprowadzonego przez ratowników z JRG PSP nr 1 w Pile rozpoznania operacyjnego.

Tekst: mł.bryg. Maciej Kubacki,
Zdjęcia: st. sekc. Mateusz Kentzer

XVII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP powiatu pilskiego

W dniu 28 czerwca 2015 r. w Pile, rozegrane zostały XVII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pilskiego. Do rywalizacji przystąpiło 15 najlepszych drużyn wyłonionych podczas eliminacji gminnych. Każda z drużyn startowała w sztafecie pożarniczej 7×50 metrów oraz w ćwiczeniu bojowym. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali druhowie reprezentujący wszystkie gminy powiatu pilskiego oraz strażacy KP PSP Piła pod przewodnictwem mł. kpt. Krzysztofa Gajewskiego. Rywalizacja była bardzo zacięta a poziom pomiędzy czołowymi drużynami wyrównany. O zwycięstwie i kolejnych lokatach często decydowały pojedyncze sekundy oraz bezbłędnie wykonane ćwiczenie. Końcowe wyniki zawodów przedstawiają się następująco :

W grupie kobiet :
I miejsce OSP Osiek nad Notecią – 122,031 pkt
II miejsce OSP Izdebki – 127,525 pkt
III miejsce OSP Gromadno – 130,879 pkt
IV miejsce OSP Tłukomy – 132,274 pkt
V miejsce OSP Kruszewo – 152,681 pkt
VI miejsce OSP Pokrzywnica – 157,148 pkt

W grupie mężczyzn:
I miejsce OSP Osiek nad Notecią – 103,418 pkt
II miejsce OSP Luchowo – 105,557 pkt
III miejsce OSP Wyrzysk – 110,334 pkt
IV miejsce OSP Tłukomy – 123,108 pkt
V miejsce OSP Miasteczko Krajeńskie – 123,849 pkt
VI miejsce OSP Kruszewo – 125,583 pkt
VII miejsce OSP Szydłowo – 127,092 pkt
VIII miejsce OSP Dziembowo – 137,261 pkt
IX miejsce OSP Pobórka Wielka – 139,054 pkt

W tegorocznych zawodach swoją obecnością zaszczycił: Starosta Pilski – Franciszek Tamas, Wicestarosta Pilski – Stefan Piechocki, Z-ca Prezydenta Miasta Piły – Krzysztof Szewc, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Sławomir Sobański, Wójt Gminy Szydłowo – Dariusz Chrobak, Burmistrz Miasta Wysoka – Marek Madej,
Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Kowalem, przedstawiciel Gminy Miasteczko Krajeńskie – Mirosława Góra. Ponadto zawody obserwował Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Andrzej Jankowski.
Na zakończenie sportowych zmagań puchary, dyplomy i nagrody dla zawodników wręczył Komendant Powiatowy PSP w Pile – mł. bryg. Rafał Mrowiński oraz Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP – dh Krzysztof Fojt.
Nadmieniamy, że trudu przygotowania tegorocznych zawodów podjęła się jednostka OSP RW z Piły wspólnie z KP PSP Piła.

Tekst : mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia : mł. bryg. Zbigniew Szukajło, Mikołaj Dudek

51 nowych ratowników!

W dniach od 6 do 20 czerwca 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który skierowany był do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pilskiego. W zajęciach trwających przez trzy kolejne weekendy udział wzięło 29 strażaków. Kurs miał na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu udzielania pomocy medycznej osobom znajdującym się w nagłym stanie zagrożenia życia.
Dodatkowo, od 19 do 20 czerwca br. uruchomiono procedurę recertyfikacyjną dla strażaków, którym tytuł ratownika nadano trzy lata temu. W dwudniowych zajęciach powtórzono zagadnienia związane z ratownictwem medycznym i przygotowano strażaków do egzaminu. W recertyfikacji uczestniczyło 22 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego.
W dniu 21 czerwca 2015 roku miał miejsce egzamin, podczas którego zarówno strażacy kończący nowy kurs KPP, jak i ubiegający się o jego recertyfikację, musieli przed komisją egzaminacyjną potwierdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Łącznie do egzaminu przystąpiło 51 osób, z czego wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym. „Nowym i starym” ratownikom serdecznie gratulujemy!

Tekst : st. sekc. Mateusz Kentzer
Zdjęcia : mł. kpt. Krzysztof Gajewski

Ćwiczenia na wodzie – bezpieczne wakacje

W dniu 8 czerwca 2015 roku nad jeziorem Płotki w Pile odbyło się spotkanie służb ratowniczych z wychowankami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pile. Głównym tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych zajęć edukacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu nad wodą. Dzieci dowiedziały się m.in. co powinny ze sobą zabrać wybierając się nad wodę, gdzie wolno się kąpać, jak bezpiecznie się opalać, kiedy należy wyjść z wody, jak pomóc sobie samemu w sytuacji kryzysowej, na przykład, kiedy zachłyśniemy się wodą i o wielu innych ważnych, elementarnych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Strażacy oraz ratownicy WOPR przygotowali pokaz działań ratowniczych na wodzie. Akcja ratownicza i reanimacyjna osoby tonącej wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów. Kolejnym punktem spotkania był konkurs dla najmłodszych oraz pokaz sprzętu ratowniczego. Chętni mogli ubrać sprzęt nurkowy oraz wsiąść do policyjnego radiowozu i wozu strażackiego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali napoje chłodzące oraz elementy odblaskowe.
Organizatorami spotkania była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile, Komenda Powiatowa Policji w Pile oraz WOPR Piła.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

Śmiertelny wypadek pod Grabównem

W dniu 12 czerwca o godzinie 7:13 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile wpłynęła informacja o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 10, w okolicy miejscowości Grabówno. Do zdarzenia zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej.
Po przybyciu na miejsce, strażacy zastali rozbity samochód osobowy, który uderzył w przydrożne drzewo. Kierujący pojazdem 62-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu baterii akumulatora oraz pomocy w organizowaniu objazdu. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Policję strażacy pomogli w załadunku wraku na autolawetę Pomocy Drogowej.
W działaniach, które trwały blisko 4 godziny udział brały zastępy OSP Grabówno, OSP Miasteczko Krajeńskie, JRG PSP nr 2 w Pile, Policja i Pogotowie Ratunkowe.

Tekst & Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński