Ćwiczenia Colours Factory

W dniu 7 października 2019 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze w firmie Colours Factory w Pile.

W ćwiczeniach brało udział 5 zastępów straży pożarnej w tym 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Pile oraz 2 zastępy OSP (OSP KSRG Szydłowo i OSP Pokrzywnica), a także pracownicy firmy.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń w wyniku pożaru w jednej z hal ogień zaczął rozprzestrzeniać się na dach. Pierwsze działania gaśnicze zostały podjęte przez jednego z pracowników, niestety w wyniku działania gazów pożarowych i wysokiej temperatury stracił przytomność. O zdarzeniu zostało powiadomione Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Pile i na miejsce zostały zadysponowane odpowiednie siły i środki. Załoga firmy podjęła jednocześnie ewakuację na zewnątrz budynków.

Działania strażaków polegały na przeszukaniu pomieszczeń i odnalezieniu osoby poszkodowanej, a następnie ewakuowaniu jej i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Działania gaśnicze były prowadzone od wewnątrz hali oraz na zewnątrz między innymi przy użyciu działka przenośnego oraz działka zamontowanego w koszu drabiny mechanicznej.

Zorganizowane ćwiczenia pozwoliły na wyciągnięcie wielu cennych wniosków zarówno dla strażaków, jak i dla pracowników firmy,  co wpłynie  w znaczny sposób na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Jacek Michalski, JRG 1 Piła

Powiało nad powiatem pilskim

W dniu 30 września 2019 roku nad powiatem pilskim przeszły silne opady deszczu połączone z porywistym wiatrem. Gwałtownie zmieniające się warunki atmosferyczne wyrządziły wiele szkód. Strażacy wzywani byli do
29 zdarzeń, podczas których usuwali drzewa z zablokowanych dróg. Strażacy wzywani byli do wypompowywania wody z zalanych posesji. Porywisty wiatr uszkadzał również linie energetyczne. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Szydłowo i Wyrzysk. Na szczęście nikt z mieszkańców powiatu pilskiego  nie odniósł obrażeń. Powstałe straty dotyczą uszkodzonego mienia.

Opracował: bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła

Zdjęcia: OSP Szydłowo, Wyrzysk, Wysoka  

Przekazanie nowego samochodu dla OSP Szydłowo

W piątek, 27 września 2019 roku. w Szydłowie, odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ten wielki dzień w życiu OSP Szydłowo swoją obecnością uświetnili m.in:

 • Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP,
 • Marcin Porzucek – Poseł na Sejm RP,
 • Grzegorz Piechowiak – Poseł na Sejm RP,
 • Marek Kamiński – Członek Zarządu Powiatu Pilskiego,
 • Marian Madej – Radny Rady Powiatu Pilskiego,
 • Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy Szydłowo,
 • Ewa Wnuk – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Szydłowie, wraz z radnymi,
 • Krzysztof Fojt – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • Jacek Kliś – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,
 • st. chor. szt. Andrzej Śliwiński – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Dolaszewie,
 • asp. Rafał Kozłowski – Kierownik Posterunku Policji w Szydłowie.

oraz liczne grono mieszkańców i sympatyków strażaków.

Oficjalną część uroczystości poprzedziła msza święta w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie odbył się apel pod dowództwem st. kpt. Grzegorza Orłowskiego – Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 1 w Pile, a jednocześnie Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szydłowie.

Następnie głos zabrał Prezes OSP w Szydłowie, druh Andrzej Kloczkowski, który przybliżył krótko historię jednostki OSP w Szydłowie w odniesieniu do taboru samochodowego. Zaproszonych oraz przybyłych gości, delegacje z innych jednostek w imieniu własnym oraz gospodarza gminy Pana Wójta Tobiasza Wiesiołka przywitał druh Tomasz Marzec, członek jednostki OSP Szydłowo. Następnie dokonano najbardziej oczekiwanego momentu uroczystości – oficjalnego przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault, dla jednostki OSP w Szydłowie. Symbolicznego przekazania kluczyków dokonał Marcin Porzucek, Poseł na Sejm RP, Wójt Gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek oraz bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

W trakcie uroczystości, dokonano również przekazania pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pokrzywnica, który do tej pory służył w jednostce OSP Szydłowo. Przekazania dokonał Wójt Gminy Szydłowo Tomasz Wiesiołek wraz z druhem Andrzejem Kloczkowskim, Prezesem Zarządu jednostki OSP Szydłowo.

Po przekazaniu obu pojazdów, nastąpiło uroczyste poświęcenie, którego dokonał Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szydłowie, ks. Mariusz Woźniak.

Bardzo miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez przedstawicieli jednostki OSP w Szydłowie, pamiątkowych podziękowań za wsparcie, osobom które przyczyniły się do zakupu nowoczesnego samochodu dla OSP Szydłowo.

Samochód ratowniczo – gaśniczy marki Renault zakupiono ze środków finansowych pochodzących z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gminy Szydłowo, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środków pochodzących od sponsorów oraz własnych.

Opracowanie : mł. asp. Mateusz Kentzer, KP PSP Piła,

Zdjęcia : Portal Piła 112


Warsztaty „Pozwolenie na budowę i zakończenie inwestycji”

Region pilski cały czas rozwija się. Powstają nowe obiekty, w wielu miejscach rozpoczynane są nowe inwestycje. Zanim zostaną oddane do użytku, swoje czynności w zakresie odbioru wykonać musi kilka instytucji. Duża ilość związanych z tym zagadnień oraz złożoność tego procesu rodzą pytania i wątpliwości. Wychodząc naprzeciw inwestorom, projektantom i przedsiębiorcom, instytucje zaangażowane w ten proces z mocy prawa, wspólnie zorganizowały warsztaty, podczas których przedstawiono przebieg czynności od uzyskania pozwolenia na budowę i zakończenie inwestycji.

Warsztaty pod tytułem „Pozwolenie na budowę i zakończenie inwestycji” odbyły się 19 września 2019 roku w sali Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile. Wydarzenie swoim patronatem objął Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

Otwarcia dokonał bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Jako jeden z inicjatorów tych warsztatów, głos zabrała również Inga Małecka – Dyrektor Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

Część pierwsza spotkania miała charakter teoretyczny. Swoją prelekcję w przedmiotowym zakresie przedstawili jako pierwsi przedstawiciele Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile. W dalszej kolejności wykłady prowadzili przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, następnie funkcjonariusze Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Ostatnie wystąpienie należało do Pani Mileny Tomasz – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Druga część spotkania odbyła się w formie panelu dyskusyjnego. Na pytania osób zebranych na sali odpowiadali wcześniejsi prelegenci. Zarówno część pierwsza spotkania, jak i  ponad godzinna dyskusja przebiegły w merytorycznej atmosferze.

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób reprezentujących branże związane z budownictwem. W warsztatach uczestniczyła również młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.

IV Manewry Ratownictwa Medycznego Strażaków OSP i PSP

W sobotni ranek 14-go września 2019 roku na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej Kaczory, spotkało się 11 zastępów straży pożarnej, które przystąpiły do Manewrów Ratownictwa Medycznego. Była to już 4 edycja warsztatów, w trakcie których strażacy doskonalą swoje umiejętności i wiedzę w zakresie pierwszej pomocy. Otwarcia warsztatów dokonał st.kpt. Paweł Kamiński zastępca komendanta powiatowego PSP w Pile.

Na terenie miejscowości Kaczory zainscenizowano 4 zdarzenia, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy manewrów. W tym roku strażacy biorący udział
w manewrach musieli udzielać pomocy:

 1. mężczyźnie, który spadł z wysokości i zawisł na drabinie,
 2. osobie przygniecionej przez wózek widłowy,
 3. potrąconym rowerzystkom,
 4. pracownikowi, który wpadł do kanału w garażu.

Każda scenka i działania na niej prowadzone obserwował koordynator. Na zakończenie każdej scenki członkowie ćwiczącego zastępu wspólnie
z koordynatorem omawiali wykonane zadanie. Nie było żadnych punktów czy ocen. Każde zdarzenie i wykonane czynności podsumowano wykazując co było dobrze zrobione, a co należy poprawić.

Opracowanie & zdjęcia: st.kpt. Paweł Kamiński, OSP Kaczory