Przekazanie obowiązków Dowódcy JRG nr 2 PSP w Pile

W piątek 21-go lutego br. na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej Nr 2 w Pile odbył się uroczysty apel związany z przekazaniem obowiązków Dowódcy Jednostki. Z czynnej służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej odchodzi bryg. Zbigniew Szukajło, który dowodził pilską „dwójką” od 2014 roku. W trakcie 26-letniej służby, nieprzerwanie związany z działalnością operacyjną, najpierw jako strażak podziału bojowego, a następnie funkcjonariusz Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, aż do stanowiska Dowódcy JRG. Wieloletni szef pilskiej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz Oficer Prasowy.

Podczas apelu, bryg. Zbigniew Szukajło złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Pile o zdaniu obowiązków Dowódcy Jednostki. W tej uroczystej chwili towarzyszyło mu wielu znamienitych gości: samorządowcy z wicestarostą pilskim Arkadiuszem Kubichem i Prezydentem Miasta Piły Piotrem Głowskim na czele, byli i obecni funkcjonariusze pilskiej Komendy, goście z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych powiatów sąsiednich, przedstawiciele Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Wielkopolski, strażacy z jednostek OSP powiatu pilskiego, przyjaciele oraz najbliższa rodzina.

Chwilę po zdaniu obowiązków przez dotychczasowego Dowódcę, meldunek o objęciu stanowiska Dowódcy JRG PSP Nr 2 w Pile złożył st.kpt Michał Warykasz, który z jednostką przy ul. Lelewela związany jest od 2006 roku.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Kamiński
Zdjęcia: ogn. Marcel Szwec

Podsumowanie rocznej działalności KP PSP w Pile

20 lutego 2020 r. w sali wystawowej Biura Wystaw Artystycznych  w Pile odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2019 rok.

W naradzie udział wzięli m.in:

 • Marta Kubiak oraz Grzegorz Piechowiak – Posłowie na Sejm RP,
 • mł. bryg. Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Kazimierzem Wasiakiem,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Piły, Burmistrzowie, Wójtowie, gmin powiatu pilskiego,
 • kierownicy oraz przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących na co dzień ze strażakami,
 • Komendanci Powiatowi PSP z Czarnkowa, Złotowa oraz byli komendanci powiatowi z Piły,
 • Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego, na czele
  z Krzysztofem Fojtem – Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile,
 • przedstawiciele związków zawodowych,
 • kadra pilskiej komendy.

Wszystkich zebranych przywitał gospodarz narady, bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy PSP w Pile. Uroczystość rozpoczęto od niezwykle miłego akcentu, którym było oficjalne przekazanie nowego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Pile. Symbolicznego przekazania kluczyków dokonał Wielkopolski Komendant Wojewódzki mł. bryg. Dariusz Matczak, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Prezes Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile Jarosław Mela.

Najważniejszym punktem narady było podsumowanie i przedstawienie szeroko rozumianej działalności pilskiej komendy w 2019 roku, W trakcie syntetycznej prezentacji Komendant Powiatowy PSP w Pile omówił m.in. prowadzoną działalność ratowniczą, prewencyjno-edukacyjną, tematykę kadrową, kontrolno-rozpoznawczą, kwatermistrzowską, oraz sportową.

W minionym roku strażacy z powiatu pilskiego wyjeżdżali łącznie do 1744 zdarzeń, wliczając w to wyjazdy poza teren powiatu macierzystego, które związane są m. in. z funkcjonowaniem aż Grup Specjalistycznych w pilskiej komendzie i ich obszarem chronionym wyznaczonym przez Komendę Główną PSP.

Wiele czasu poświęcono również na przedstawienie zrealizowanych działań dotyczących  budowy nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Pile.

Spotkanie było doskonałą okazją, aby wręczyć podziękowania dla osób, które w sposób szczególny swoją działalnością wspierają Komendę Powiatową PSP w Pile, nie tylko pod względem merytorycznym, ale i również finansowym, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców miasta Piły, ale i również całego powiatu pilskiego. Okolicznościowe podziękowania wręczył Komendant Powiatowy PSP w Pile, wraz z swoim Zastępcą.

W trakcie narady omówiono również działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym dotacje przyznane na działalność w roku 2019. Wkład pracy ochotników w ochronę przeciwpożarową, w tym co najważniejsze bieżącą działalność ratowniczą jest bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa, za co Komendant Powiatowy PSP w Pile serdecznie podziekował zgromadzonym przedstawicielom jednostek OSP. 

Opracowanie : mł. asp. Mateusz Kentzer, KP PSP Piła
Zdjęcia: asp. Krzysztof Stefen, KP PSP Piła

Dzień z pilskimi strażakami

W dniu 8 lutego br. na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Pile strażacy gościli rodzinę, która wylicytowała w aukcji charytatywnej zwiedzanie jednostki straży pożarnej.

Strażacy pełniący w tym dniu  służbę zaprezentowali pojazdy gaśnicze i specjalistyczne, będące na terenie jednostki. Każdy z pojazdów został dokładnie omówiony oraz przekazano przybyłym gościom informację na temat specjalistycznego wyposażenia tych aut.

Szczególnym zainteresowaniem wśród gości cieszyły się łodzie ratownicze do których można było wejść i usiąść  za sterami. Podczas zwiedzania siedziby straży pożarnej, tata z synem zaliczyli ćwiczenia w komorze dymowej. Tata, czynny strażak z jednostki OSP Kruszewo praktycznie pokonywał wszystkie przeszkody w zadymionej i rozgrzanej komorze, natomiast syn nadzorował cały przebieg z pomieszczenia sterowni. Kulminacyjnym punktem spotkania było ugaszenie kontrolowanego pożaru przy wykorzystaniu gaśnicy proszkowej. I to zadanie zostało wykonane i zaliczone przez strażaków.

Na sam koniec spotkania strażacy przekazali podziękowania dla gości za udział w aukcji charytatywnej oraz nie zabrakło wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Opracował: bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła

Zdjęcia: Portal Piła 112

Strażacy szkolili seniorów

Na początku lutego br. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pile uczestniczyli w kolejnym już cyklu spotkań z seniorami. Tym razem do spotkania doszło w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile.  Głównym celem spotkania było przypomnienie zasad postępowania podczas wypadków drogowych. Przygotowane prezentacje, filmy oraz przede wszystkim bezpośrednie rozmowy z seniorami pozwoliły przypomnieć kwestie związane z wyposażeniem  pojazdów, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz prawidłowego zgłoszenia do służb ratowniczych informacji o zagrożeniu na drodze. W ramach przypomnienia strażacy omówili kwestie dotyczące wykorzystania gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz apteczki samochodowej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się część szkolenia dotycząca prawidłowego postępowania z osobami poszkodowanymi. Spotkanie było również okazją do wymiany dotychczasowych cennych doświadczeń zdobytych przez seniorów. Na zakończenie na prośbę seniorów strażacy omówili na czym polega i jak stosować „korytarz życia” czyli stworzenie wolnego przejazdu na drodze dla pojazdów uprzywilejowanych.  

Spotkanie z seniorami to kolejna akcja profilaktyczna na terenie powiatu pilskiego w ramach prewencji społecznej prowadzonej przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Opracował: bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: UTW w Pile

OSP Wyrzysk ma nową remizę

W dniu 1 lutego 2020 roku rozbudowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku została formalnie przekazana do użytkowania. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Łuka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Rafał Mrowiński, Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Krzysztof Fojt. Na uroczystość przybyło liczne grono w tym: radni, przedstawiciele Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyrzysku, wykonawca prac budowlanych, delegacje, poczty sztandarowe i mieszkańcy. Cały zakres zadnia inwestycyjnego objął nadbudowę jednego z istniejących boksów garażowych i rozbudowę o kolejny boks. Ponadto powstała kotłownia, pomieszczenia gospodarcze i zaplecze socjalne. W obiekcie znalazło się miejsce na  pomieszczenie z aneksem kuchennym, toalety, prysznice i szatnie na umundurowanie oraz wyposażenie osobiste strażaków. Koszt zadania to kwota ponad 1,25 mln zł.

Biegiem dla Filipa

W dniu 25 stycznia, zorganizowana została akcja charytatywna dla Filipa – 11-letniego mieszkańca Piły. Zdiagnozowano u niego guza mózgu, którego usunięcie wymaga kosztownej operacji i terapii za granicą. Powstało wiele inicjatyw takich jak aukcje internetowe, bal charytatywny czy turniej piłki siatkowej. Jedną z nich był również bieg pod hasłem „Biegniemy dla Filipa”

W założeniu miał to być wirtualny start dla biegaczy, nordic walking’owców, spacerowiczów oraz rowerzystów. Wirtualny, ponieważ można było zaznaczyć swój udział w każdym miejscu na ziemi, a pieniądze o równowartości co najmniej ilości pokonanych kilometrów, przelać na konto na rzecz Filipa. Plan zakładał wspólnie pokonać 8711 kilometrów, czyli trasę z Piły do Tokio, do miejsca podróży, o której marzy Filip. Czas wyznaczony na wykonanie tego zadania to 24 godziny.

Niektórzy, chcieli zacząć nabijać kilometry jak najwcześniej, dlatego już o godzinie 00:01 stawili się pod gościńcem Rębajło, celem przebiegnięcia do Jeziora Płocie i z powrotem. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, którzy aktywnie włączyli się w akcję, mimo późnej pory i panującego chłodu.

Cel został osiągnięty, ponieważ łącznie wszyscy uczestnicy sobotniej akcji uzbierali 8945 kilometrów, a przekazane wpłaty pozwoliły zasilić kwotę potrzebną do rozpoczęcia leczenia.

Opracowanie: st. asp. Maciej Kowalski
Zdjęcia: asp. sztab. Maciej Pałubicki, Andrzej Grobelny