Dwa groźne pożary w trakcie weekendu

W sobotni poranek, 20 sierpnia 2016 roku o godzinie 05:30, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pile odebrał zgłoszenie o dymie wydobywającym się z okien kamienicy, znajdującej się w Pile, przy ulicy Ojca Maksymiliana Kolbe. Po przybyciu na miejsce straży pożarnej natychmiast przystąpiono do rozpoznania sytuacji, które w efekcie potwierdziło informacje zawarte w zgłoszeniu telefonicznym. Strażacy przystąpili równocześnie do akcji gaśniczej oraz poszukiwawczej, która miała na celu odnalezienie ewentualnych osób poszkodowanych. Podczas przeszukiwania mieszkania, w którym panowało zadymienie, stwierdzono obecność nieprzytomnej kobiety. Osobę natychmiast wyniesiono na zewnątrz i udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Niestety przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził jej zgon.

Podobna sytuacja miała miejsce dzień później, tj. 21 sierpnia 2016 roku, również w godzinach porannych, gdzie dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pile, odebrał zgłoszenie o dymie wydobywającym się z okien budynku wielorodzinnego w Pile, przy ulicy Wawelskiej. W tym przypadku, po rozpoznaniu stwierdzono, że silne zadymienie wydobywa się z pomieszczenia piwnicznego. Ze względu na realne zagrożenie, przystąpiono do ewakuacji blisko 100 mieszkańców obiektu oraz równolegle rozpoczęto działania gaśnicze. Na szczęście okazało się, że w wyniku zdarzenia nie było osób poszkodowanych, a straty nastąpiły tylko w odniesieniu do mienia znajdującego w pomieszczeniu objętym pożarem. W działach brała udział również Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego, Pogotowie Energetyczne oraz przedstawiciel zarządcy obiektu.

Opracowanie : st. sekc. Mateusz Kentzer, KP PSP Piła
Zdjęcia : mł. bryg. Zbigniew Szukajło.

4 ofiary wypadku drogowego

W piątek, 21-go sierpnia na 188 km drogi krajowej nr 10 doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

O godzinie 21:18 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pile wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu 3 pojazdów, zgłaszający informował o 8 osobach poszkodowanych. Do zdarzenia zadysponowano 5 zastępów straży pożarnej oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego i Policję. Droga krajowa nr 10 w okolicy miejscowości Śmiłowo została zablokowana.

Na miejscu zdarzenia pierwszy przybyły ZRM, ze względu na dużą ilość poszkodowanych przeprowadził segregację. U czterech uczestników wypadku stwierdzono zgon, czworo następnych wymagało pilnej pomocy medycznej. Do trzech osób, pozostających w pojazdach strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych musieli wykonać dostęp, umożliwiając ich ewakuację.

Dalsze działania straży polegały na oświetleniu terenu akcji, pomocy w usunięciu wraków pojazdów, a także na neutralizacji powstałych plam płynów eksploatacyjnych.

Na miejsce zdarzenia przybyli Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, a także Komendant Powiatowy PSP w Pile – bryg. Rafał Mrowiński, który przejął dowodzenie na miejscu wypadku.

Działania zakończono po blisko 6 godzinach, przywracając ruch na drodze krajowej.

Opracowanie: kpt. Paweł Kamiński
Zdjęcia: st. asp. Maciej Kowalski

XVII Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków PSP i OSP w Płetwonurkowaniu

W dniach 4-5 sierpnia 2016 roku na terenie jeziora Płotki w Pile odbyły się XVII Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków PSP i OSP w Płetwonurkowaniu.

Otwarcia Mistrzostw dokonał Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński. W pierwszym dniu rozegrano konkurencję indywidualną. Do rywalizacji przystąpiło 29 zawodników. Najlepszym płetwonurkiem w Wielkopolsce w kategorii PSP został Karol Subdarzewski, reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Pile. Drugie miejsce zajął Kevin Mrotek z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, który zawodnikowi gospodarzy ustąpił tylko o półtora sekundy. Trzecie miejsce na podium zajął Sebastian Kołodziejewski z Komendy Powiatowej PSP w Pile.

Wśród strażaków ochotników najlepszy czas dnia wywalczył Krzysztof Trawiński, reprezentujący OSP Mistral. Drugi miejsce zajął Łukasz Balcerzyk, a miejsce trzecie Wojciech Chojnacki, obaj z OSP Kalisz.

W piątek, w drugi dzień zawodów przystąpiono do rywalizacji drużynowej. O miano najlepszej drużyny płetwonurkowej w Wielkopolsce walczyło 9 zespołów. Niestety w wyniku popełnionych błędów technicznych, a w zgodzie z regulaminem zawodów, konkurencje poprawnie ukończyły jedynie 4 drużyny. W kategorii PSP pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Komendę Powiatową PSP w Pile, w składzie: Przemysław Chodynicki, Sebastian Kołodziejewski i Adrian Romanowski. Drugie miejsce zajęła drużyna z Komendy Powiatowej PSP w Kościanie, która wystartowała w składzie: Mikołaj Ludwiczak, Szymon Pracharczyk i Błażej Rzepecki.

W kategorii OSP najlepszą drużyną została reprezentacja OSP Mistral, w składzie: Andrzej Kłodziejowski, Mateusz Stachowiak i Krzysztof Trawiński. Miejsce drugie zajęła drużyna OSP Sieraków, w składzie: Mateusz Hermann, Michał Jasiński i Michał Wenelski.

Zmagania drużynowe, a także wręczanie medali i dyplomów obserwowali zaproszeni goście:

 • p.o. Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Dariusz Matczak
 • Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski
 • V-ce starosta Pilski – Stefan Piechocki
 • Przewodniczący Rady Powiatu – Kazimierz Wasiak
 • V-ce Prezydent Miasta Piły – Krzysztof Szewc
 • p.o. Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile – insp. Mariusz Wiatr
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – Adam Standio,
 • Prezes PSS Społem – Mariusz Małachowski
 • Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Krzysztof Fojt
 • Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z Poznania, Międzychodu i Złotowa.

Komisji sędziowskiej przewodniczył mł. bryg. Rafał Kociemba. Merytoryczne wsparcie zawodów stanowili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu pod przewodnictwem mł. bryg. Krzysztofa Wojtaszewskiego.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji będą reprezentować Wielkopolskę podczas Mistrzostw Polski Strażaków w Płetwonurkowaniu, które rozegrane zostaną we wrześniu na jeziorze w Bornem Sulinowie. Tytułu Indywidualnego Mistrza Polski będzie bronił Mistrz Wielkopolski – Karol Subdarzewski.

Opracowanie: kpt. Paweł Kamiński
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Gajewski

Doskonalenie SGRCHEM-EKO „Piła – 1”

W ostatniej dekadzie lipca w  Komendzie Powiatowej PSP w Pile przeprowadzono szkolenie doskonalące dla członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Piła 1”. Tematyka szkolenia była związana z taktyką prowadzenia działań ratownictwa chemicznego, ekologicznego i biologicznego. Zajęcia przebiegały dwuetapowo. W części teoretycznej, przedstawionej w formie prezentacji omówione zostały między innymi następujące zagadnienia:

 • zasady organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w ksrg,
 • organizacja miejsca akcji w zdarzeniach chemicznych, ekologicznych i biologicznych z uwzględnieniem podziału na strefy i odcinki bojowe,
 • organizacja łączności podczas zdarzeń o charakterze chemicznym, ekologicznym i biologicznym.

Natomiast w drugim etapie zajęć w sposób praktyczny przećwiczono w/w zagadnienia a także przetrenowano proces dekontaminacji osoby poszkodowanej znajdującej się w strefie skażonej.

Opracowanie: bryg. Maciej Kubacki, zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

Pożegnanie kapelana pilskich strażaków

22 lipca 2016 roku w Pile na uroczystej mszy świętej z okazji święta Policji w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Pile, pożegnał się ze służbami mundurowymi powiatu pilskiego odchodzący na emeryturę duszpasterską kapelan służb mundurowych, w tym także pilskich strażaków ksiądz dr Władysław Nowicki.
Wśród gości zgromadzonych na uroczystości znaleźli się między innymi: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piła Piotr Głowski, Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Piotr Skrzypkowiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Rafał Mrowiński oraz Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile – insp. Roman Gryczka i insp. Mariusz Wiatr.
Podczas mszy świętej przedstawiciele służb mundurowych podziękowali ks. Władysławowi Nowickiemu za sprawowanie wieloletniej funkcji kapelana służb.
Ponadto, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Krzysztof Fojt wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Rafałem Mrowińskim odznaczyli Kapelana Pilskich Strażaków Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński, w imieniu strażaków powiatu pilskiego na ręce kapelana złożył podziękowania oraz wręczył pamiątkowy hełm strażacki. Ponadto przekazał życzenia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ksiądz proboszcz dr Władysław Nowicki wielokrotnie odwiedzał zarówno Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile jak i Ochotnicze Straże Pożarne, biorąc udział w uroczystościach jubileuszowych, apelach z okazji Dnia Strażaka, święcił pojazdy pożarnicze i sprzęt wprowadzany do służby, a przede wszystkim wspierał duchowo strażaków w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla dobra drugiego człowieka.

Opracowanie i zdjęcia : sekc. Tomasz Zdunek

Strażacy z Mszany Dolnej odwiedzili pilskich strażaków

W dniu 17 lipca 2016 roku siedzibę Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 PSP w Pile odwiedzili strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Mszany Dolnej, miasta położonego w powiecie limanowskim w województwie małopolskim. W czasie wizyty 50 osobowej grupy gości, pilscy strażacy zaprezentowali pojazdy i sprzęt będący na wyposażeniu JRG nr 2 PSP w Pile. W trakcie odwiedzin dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja komory dymowej. Strażacy z Mszany Dolnej po raz pierwszy mieli okazję obserwować w praktyce jak ćwiczą i przygotowują się w komorze dymowej strażacy zawodowi i ochotnicy do rzeczywistych akcji ratowniczo – gaśniczych. Na koniec wycieczki strażacy z Mszany Dolnej przekazali ulotki i prospekty z macierzystego powiatu oraz zaprosili pilskich strażaków do odwiedzenia remizy w Mszanie Dolnej.

pracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: asp. sztab. Rafał Robaszkiewicz