ŚMIERTELNY WYPADEK POD WYRZYSKIEM

Dnia 20 listopada 2014 roku około godziny 16:50 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w okolicy miejscowości Wyrzysk. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono, że na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Pojazdami podróżowało łącznie 5 osób, z czego 3 zostały poszkodowane, a jedna poniosła śmierć na miejscu. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dwóm osobom poszkodowanym oraz wydobyciu za pomocą narzędzi hydraulicznych poszkodowanego znajdującego się w pojeździe, oświetleniu miejsca zdarzenia i sorpcji płynów eksploatacyjnych. Na czas prowadzonych działań ratowniczych droga była całkowicie zablokowana. W działaniach trwających ponad 3,5 godziny udział brało 29 strażaków z OSP Wyrzysk, OSP Osiek nad Notecią i PSP Piła, w tym Oficer Operacyjny, 5 Zespołów Ratownictwa Medycznego, Policja i Prokuratura.

Tekst: sekc. Mateusz Kentzer
Zdjęcia: mł. kpt. Paweł Kamiński

Wypadek na skrzyżowaniu

W dniu 16 listopada 2014 roku o godzinie 2:43 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Pile, otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem samochodu osobowego marki Audi. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Powstańców Wlkp. i Philipsa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej okazało się, że w wyniku wypadku wewnątrz kabiny znajduje się uwięziona kobieta – kierująca pojazdem. Działania straży pożarnej polegały na odgięciu kolumny kierowniczej oraz wycięciu pedałów przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował poszkodowaną do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Okoliczności zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Pile.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: mł. asp. Przemysław Chodynicki

Akcja ratownicza na rzece Gwda

W dniu 07.11.2014 roku o godzinie 16:04 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile wpłynęła informacja o substancji płynącej na powierzchni rzeki Gwda. Dyżurny SKKP zadysponował zastępy straży z JRG PSP nr 1 i 2 w Pile w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego „Piła 1”. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz pobraniu próbek z   rzeki w celu   identyfikacji substancji. W wyniku podjętych czynności udało się ustalić, że płynąca ciecz jest niepalna oraz posiada odczyn obojętny. Prawdopodobnie ze względu na duże rozcieńczenie substancji w wodzie, nie udało się jej zidentyfikować przy użyciu posiadanych urządzeń (spektrometrów). W celu odszukania ewentualnego źródła wycieku zadysponowano łódź, która udała się w górę rzeki w kierunku elektrowni Koszyce, w późniejszej fazie przeszukano odcinek rzeki powyżej elektrowni. Podjęte działania nie przyniosły oczekiwanego efektu. Równocześnie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się substancji w rzece Kierujący Działaniami Ratowniczymi wydał decyzję o sprawieniu zapory elastycznej. W trakcie prowadzenia działań napływ niezidentyfikowanej substancji stawał się coraz mniejszy. Prowadzone działania były konsultowane z   Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego PSP w Poznaniu oraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska- Delegatura
w Pile.
Działaniami kierował Komendant Powiatowy PSP w Pile mł. bryg. Rafał Mrowiński.
O zdarzeniu poinformowany został Starosta Pilski p. Mirosław Mantaj oraz Z-ca Prezydenta Miasta Piły p. Krzysztof Szewc.

Tekst: mł. kpt. Jarosław Kołak

Starosta wyróżnił strażaków

W dniu 6 listopada 2014 roku Starosta Pilski Mirosław Mantaj oraz Wicestarosta Kazimierz Sulima spotkali się ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, którzy odnieśli sukces podczas XXIII Międzynarodowych Mistrzostw Polski Strażaków Płetwonurków w Bornym Sulinowie.
W klasyfikacji drużynowej reprezentacja wielkopolski z powiatu pilskiego uplasowała się na trzecim miejscu. W najbardziej prestiżowej klasyfikacji indywidualnej tytuł MISTRZA POLSKI zdobył Karol Subdarzewski, miejsce trzecie wywalczył Sebastian Kołodziejewski, również reprezentant KP PSP w Pile.
Starosta pogratulował strażakom wspaniałych sukcesów wręczając nagrody rzeczowe i listy okolicznościowe. W uroczystym spotkaniu wzięli udział Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Rafał Mrowiński oraz reprezentanci Piły podczas tegorocznych Mistrzostw: Karol Subdarzewski, Sebastian Kołodziejewski, Łukasz Pawłowski, Przemysław Chodynicki, Adrian Romanowski, Bartłomiej Wolan.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło

Kadra ćwiczy aplikacyjnie

3 listopada br. kadra Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile tj. pracownicy wydziału operacyjno-szkoleniowego, kontrolno-rozpoznawczego, kwatermistrzowskiego oraz dowództwo obu jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w Pile, pod nadzorem Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Pile, spotkali się w sali operacyjnej, aby przeprowadzić ćwiczenia aplikacyjne. Tematem ćwiczenia była organizacja akcji ratowniczej o charakterze masowym, a materiałem wyjściowym była dokumentacja z tego typu ćwiczenia, przeprowadzonego w sposób praktyczny w miesiącu czerwcu br. na terenie gminy Wyrzysk ( pełna informacja z przebiegu ćwiczenia dostępna na naszej stronie internetowej ).
W trakcie pracy zespołu, przeanalizowano ponownie przebieg ćwiczenia, zapoznano się ze wszystkimi wnioskami i uwagami wypracowanymi przez rozjemców oraz rozpatrywano alternatywne sposoby rozwiązywania pewnych elementów tego typu akcji ratowniczych.

Tekst: bryg. Robert Komarnicki

Poszukiwania dziecka w kanale burzowym

W dniu 2 listopada 2014 roku około godziny 12.40 do dyżurnego pilskiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu chłopca w kanale burzowym w Pile przy ul. Kossaka. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek straży pożarnej zastano osobę zgłaszającą, która twierdziła, że troje chłopców w wieku około 10-12 lat wyszło z nowo budowanego kanału burzowego. Jeden z nich przekazał informację, że ktoś został w środku. Następnie dzieci oddaliły się z miejsca zdarzenia.
Działania zastępu straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie do kanału burzowego wprowadzono 6 strażaków w aparatach powietrznych, ze sprzętem pomiarowym i kamerą termowizyjną.
W pierwszej fazie strażacy przeszukali około 800 metrów, w tym odnogi odchodzące od głównego kanału. Nikogo nie odnaleziono.
Na miejscu zdarzenia powołano sztab akcji ratowniczej w skład którego weszli: Komendant Powiatowy PSP w Pile, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, przedstawiciel Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Podjęto decyzję o przeszukaniu kolejnego odcinka kanału wraz z odnogami. Teren działania podzielono na trzy odcinki bojowe. Działania pierwszego i drugiego odcinka bojowego polegały na poszukiwaniu kanału burzowego na odcinku ok. 1100 metrów. Trzeci odcinek zabezpieczał teren działania na powierzchni, w tym otwarte studzienki przy ul. Kossaka. Działania te prowadzono wspólnie z przybyłymi na miejsce przedstawicielami Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile, którzy objaśnili budowę i strukturę kanałów, w tym rejonie miasta. Na miejsce przybyła Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z Komendy Miejskiej PSP z Poznania, która zaakceptowała działania podjęte przez strażaków z Piły. Na miejscu zdarzenia zorganizowany został punkt informacyjny dla mediów, w którym informacje udzielał oficer prasowy KP PSP w Pile. Sztab akcji podjął decyzję o wypompowaniu wody z dwóch odstojników, które znajdowały się na końcu kanału. W trakcie prowadzenia działań do sztabu akcji zgłosiła się matka jednego z chłopców podając jego dane personalne oraz dane chłopców, z którymi mógł przebywać. Po kilkudziesięciu minutach przybyli chłopcy wraz z opiekunami opisując przebieg zdarzenia i wskazując dane personalne czwartego chłopca. Po kolejnych kilkunastu minutach patrol Policji na miejsce działań przywiózł czwarte dziecko wraz z matką. W tym momencie akcja poszukiwawcza została przerwana.
Po zakończeniu działań wszystkie włazy do studzienek zostały zabezpieczone.
Przez trzy godziny w działaniach poszukiwawczych zaangażowanych zostało 25 strażaków z 6 jednostek straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwacza Państwowej Straży Pożarnej z Poznania, , Policja, Z-ca Prezydenta Miasta Piły, pracownicy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, przedstawiciel PZZK w Pile.

Tekst : mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: mł. kpt. Paweł Kamiński