Pilski epizod ćwiczeń „WIELKOPOLAS 2015”

W dniu 26 maja 2015 roku na terenie pilskiego lotniska odbyła się kontrola graniczna uczestników ćwiczeń międzywojewódzkich „WIELKOPOLAS 2015”. W zaaranżowanym epizodzie udział wzięły moduły do gaszenia pożarów lasów (GFFFV – Ground Forest Fire Fighting using Vehicles) przewidziane do działań międzynarodowych funkcjonujące w ramach unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności z województw zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Odprawa była realizowana niezwykle skrupulatnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki profesjonalnej obsłudze funkcjonariuszy Straży Granicznej Poznań – Ławica i Urzędu Celnego w Pile, uczestnicy ćwiczeń mogli się poczuć jak na prawdziwym przejściu granicznym.
Łącznie granicę przekroczyło ponad 200 strażaków i blisko 70 pojazdów pożarniczych.

 

Tekst: mł. bryg. Maciej Kubacki
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński, Mikołaj Dudek

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka – Piła

17 maja 2015 roku w Pile odbyły się główne strażackie uroczystości związane z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka. Uroczystości te połączono z obchodami 70 – lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Pile. Specjalnie na tegoroczne uroczystości przygotowane zostały okolicznościowe pocztówki, medale oraz pieczęć którą stemplowano pamiątkowe dokumenty.
W tegorocznym scenariuszu uroczystości, po raz pierwszy w strażackiej historii, pojawił się ogień św. Floriana. Został on odpalony o godz. 9:00 podczas Mszy Św. w Kościele Garnizonowym Wielkopolskich Strażaków w Poznaniu i dostarczony przez strażaków na godzinę 12:00 do kościoła pw. Św. Stanisława Kostki, w którym odbyła się uroczysta Msza Święta.
Po Mszy Świętej strażacy wraz z gośćmi przemaszerowali ulicami Piły spod kościoła na plac Staszica, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Dnia Strażaka.
W przemarszu uczestniczyła będzie między innymi, orkiestra strażacka, kompania honorowa strażaków oraz pojazdy i sprzęt pożarniczy przedstawiający po części historię i rozwój pożarnictwa.
Na gościnnej pilskiej ziemi jako gospodarze gości przywitali Franciszek Tamas – Starosta Pilski oraz Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły, natomiast w imieniu strażaków Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Stefan Mikołajczak.

Wśród gości zgromadzonych na uroczystości znaleźli się m. in:
• Parlamentarzyści: Pani Poseł Maria Janyska, Panowie Posłowie: Romuald Ajchler, Stanisław Chmielewski i Jacek Najder oraz Senator Mieczysław Augustyn,
• nadbryg. Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
• Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski,
• Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
• Krzysztofa Paszyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
• płk. Grzegorz Fedorowicz – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu,
• mł. insp. Rafał Kozłowski – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz z mł. insp. Beatą Różniak-Krzeszewską – Komendant Powiatową Policji w Pile,
• Marek Baumgart – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
• Przemysław Daroszewski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Poznaniu,
• ppłk SG Jarosław Żaguń – Komendant Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica,
• st. bryg. Grzegorz Stankiewicz – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
• insp. Jerzy Powiecki – Komendant Szkoły Policji w Pile,
• Kapelani straży pożarnych na czele z Kapelanem Wielkopolskich Strażaków – ks. Romanem Kubickim,
• Stanisław Tamm – Sekretarz Miasta Poznania, były Wojewoda Wielkopolski,
• Prezydenci miast, starostowie, wójtowie i burmistrzowie naszego województwa,
• Komendanci, dyrektorzy i szefowie instytucji współpracujących ze strażą pożarną,
• Strażaccy emeryci i renciści na czele z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Panem Marianem Puziakiem,
• Członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
• Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego.

Z okazji strażackiego święta wręczono dla 148 strażaków odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz medale dla wyróżnionych i zasłużonych. Podczas uroczystości wręczono: Krzyże Zasługi, Medale Za Długoletnią Służbę, odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, odznakę „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Złoty Znak Związku, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Medal Honorowy „Semper Vigilant”.
Warto wspomnieć, że wśród odznaczonych znaleźli się m.in.:
• Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek otrzymał Honorowy medal „SEMPER VIGILANT”,
• Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Wojciech Mendelak został wyróżniony odznaczeniem „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” nadawanym przez ministra sprawiedliwości,
• Starosta Pilski – Franciszek Tamas otrzymał złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa,
• Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski otrzymał brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
• Z-ca Prezydenta Miasta Piły – Szewc Krzysztof otrzymał brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
• Przemysław Daroszewski – Dyrektor Szpitala MSW w Poznaniu otrzymał Medal Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego,
• Komendant Powiatowy PSP w Pile – mł. bryg. Rafał Mrowiński wyróżniony został medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę”.

Po odznaczeniach i awansach oficjalnie dokonano przekazania 5 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, które trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski.
Po uroczystej akademii odbyła się część dotycząca pokazów sprzętu ratowniczego. W tej właśnie części edukacyjnej bezpośredni udział wzięli mieszkańcy, którzy całymi rodzinami odwiedzili Plac Staszica w Pile. Pokazy ratownicze trwały do późnych godzin popołudniowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje dotyczące:
1. edukacji przyrodniczo – leśnej,
2. symulatora działania pasów bezpieczeństwa,
3. symulatora gaszenia pożaru,
4. pokazów broni policyjnej, radiowozu oraz motocykla policyjnego,
5. pokazów cięcia pojazdu oraz udzielania pierwszej pomocy przez strażaków,
6. pomiaru cukru we krwi, pomiaru tkanki tłuszczowej, pomiaru tlenku węgla
w wydychanym powietrzu,
7. pokazów sprzętu i pojazdów ratowniczych na wyposażeniu pilskich strażaków, gdzie zorganizowany został konkurs wspinania się po skrzynkach,

W trakcie pokazów pilscy strażacy prowadzili również akcję profilaktyczną pod hasłem „ZGAS RYZYKO”. Wśród mieszkańców którzy uczestniczyli w konkursie dotyczącym zagrożeń związanych z tlenkiem węgla rozlosowane zostało pięć czujek dymu.

Uroczystości Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Pile zbiegły się również z obchodami 70 – Lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Pile.Powstanie Oddziału Zawodowej Straży Pożarnej w Pile datuje się na dzień 1 maja 1945 roku. Pierwszym komendantem został st. sierżant Ludwig Kawalec.
W pierwszym roku funkcjonowania, Zawodowa Straż Pożarna zatrudniała
11 funkcjonariuszy a do walki z pożarami załoga wyjeżdżała wozem gospodarczym zaprzężonym w parę koni, mając na wyposażeniu 1 motopompę i kilkaset metrów węża. Pierwszym samochodem, w jaki została wyposażona ta jednostka, to przerobiona przez samych strażaków, sanitarka niemiecka. Dopiero w roku 1951, otrzymano samochód bojowy marki „Bedford” oraz samochód marki „Star – 20” – jeden z pierwszych modeli polskiej produkcji.
Na dzień dzisiejszy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Pile zatrudnia 94 funkcjonariuszy, 4 pracowników cywilnych. W dwóch Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych służbę pełni 80 funkcjonariuszy. Na bazie pilskich jednostek powstały trzy grupy ratownicze o specjalizacji nurkowej, wysokościowej oraz chemiczno – ekologicznej. Na terenie powiatu pilskiego funkcjonuje 28 Jednostek OSP typu „S”, z czego 11 włączonych zostało do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego.

Tekst : mł. bryg. Zbigniew Szukajło

Zdjęcia : mł. bryg. Michał Szmagliński, M. Dudek

 

XXXII Spotkanie Strażaków w Górce Klasztornej

Dnia 09 maja 2015 roku w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, gm. Łobżenica, odbyło się spotkanie strażaków Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość odbyła się już po raz XXXII
i związana była ze świętem „Dnia Strażaka” obchodzonego w dniu 04 maja. Podczas spotkania odprawiona została uroczysta msza święta, w której uczestniczyli strażacy z całego regionu. Ceremonii przewodniczył Kapelan Powiatowy Strażaków ks. dr Władysław Nowicki, a muzycznie uświetniła ją orkiestra strażacka z OSP Krajenka. W związku z obchodami „Dnia Strażaka”, dokonano również wręczenia wyróżnień i odznaczeń.
Na zakończenie uroczystości zorganizowano piknik, na którym tradycyjnie nie zabrakło poczęstunku w formie strażackiej grochówki.

Tekst : st. sekc. Mateusz Kentzer
Zdjęcia : G. Zięba

Wizyta z Niemiec…

8 maja 2015 roku pilską komendę Państwowej Straży Pożarnej odwiedziła grupa emerytowanych policjantów z Niemiec, członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, mieszkańców regionu Lüneburg. Grupa ta została zaproszona do Piły, w ramach współpracy ze Szkołą Policji w Pile. Zwiedzanie naszej komendy było jednym z punktów ich kilkudniowej wizyty. W trakcie spotkania zaprezentowano funkcjonowanie Stanowiska Analizowania i Prognozowania Zagrożeń, omówiono proces zarządzania krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym szczebla powiatowego, współpracę z PRM oraz Lasami Państwowymi w ramach jednego stanowiska pracy, zaprezentowano kilka wybranych pojazdów wraz z wyposażeniem.
Na zakończenie wizyty, goście zostali zaproszeni przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Pile bryg. Roberta Komarnickiego, aby przy kawie, podzielić się swoimi spostrzeżeniami z pobytu w naszej komendzie oraz porównać zasady funkcjonowania niemieckiej oraz polskiej zawodowej straży pożarnej. Padły również deklaracje nawiązania w przyszłości, bezpośredniej współpracy z naszą komendą.

Tekst : bryg. Robert Komarnicki
Zdjęcia : kpt. Paweł Kamiński

Dwóch młodszych nurków zasiliło szeregi SGRWN Piła

W dniach 13.04 – 24.04.2015 r. nad Jeziorem Pile w Bornem Sulinowie odbyło się szkolenie specjalistyczne dla młodszych nurków MSW wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie. Wśród uczestników szkolenia znalazło się dwóch strażaków – nurków należących do Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej KP PSP w Pile. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych na poligonie podwodnym, nurkowie posiedli umiejętności i uprawnienia w zakresie wykonywania prac podwodnych na głębokości do 20 metrów. Obecnie pilska Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego liczy 16 strażaków, w tym: 9 młodszych nurków, 6 nurków oraz 1 płetwonurka.

Zdjęcia: asp. Andrzej Pasternak
Tekst : kpt. Michał Warykasz

Ćwiczenia – budynki wysokie

W dniach 22, 23 i 30 kwietnia 2015 roku wszystkie zmiany służbowe z JRG PSP nr 1 w Pile uczestniczyły w Rozpoznaniu Operacyjnym Obiektu, budynku wysokiego (zamieszkania zbiorowego) będącego w zasobach Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorskiej. Obiekt zlokalizowany jest w Pile na ul. Wojska Polskiego. ROO rozpoczęli pracownicy PSML zapoznając strażaków z budynkiem, przekazując informacje o charakterystyce obiektu, czyli o wysokości, ilości mieszkańców, wskazując lokalizację głównego wyłącznika prądu oraz głównego zaworu gazu. Następnie pilscy strażacy przystąpili do przećwiczenia możliwych wariantów rozwinięć linii gaśniczych na najwyższą kondygnację obiektu. Ćwiczono również możliwość przeprowadzenia ewakuacji ludzi przy użyciu drabiny mechanicznej SD- 37.

Tekst: kpt. Jarosław Kołak
Zdjęcia: JRG PSP nr 1