Dwie osoby zginęły na DK 10

Dwie osoby zginęły w wypadku drogowym, do którego doszło w środę, 17-go października br. na drodze krajowej Nr 10, przed miejscowością Pobórka Wielka.

Kilka minut po godzinie 8 do służb ratowniczych wpłynęła informacja o zderzeniu samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Na miejsce zadysponowano 4 wozy bojowe straży pożarnej, karetki pogotowia i Policję.

Na miejscu potwierdzono, że doszło do zderzenia czołowego. Dwoje pasażerów auta osobowego pozostawało w środku zniszczonego pojazdu, oboje bez oznak życia. Samochód ciężarowy, który ciągnął naczepę załadowaną nawozem wapiennym, w wyniku zdarzenia zjechał do przydrożnego rowu. Kierowca o własnych siłach opuścił swój pojazd. Obecni na miejscu ratownicy medyczni po przeprowadzonym badaniu stwierdzili, że obu pasażerom osobowego Peugeota niestety nie można było już pomóc.

Działania straży pożarnej w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Policję i Prokuratora strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyli ciała obu ofiar wypadku.

W działaniach, które trwały blisko 7 godzin udział brały zastępy z JRG PSP Nr 2 w Pile, OSP Białośliwie oraz OSP Wysoka oraz Grupa Operacyjna KP PSP Piła.

Edukacja przez zabawę „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W dniu 13 października 2018 roku, na terenie stadionu przy ul. Okrzei w Pile, podczas Jesiennej Biesiady Pokoleniowej i Pikniku Bezpieczeństwa odbyły się zajęcia prewencyjne, których główną tematyką było bezpieczeństwo pożarowe. Podczas pikniku bezpieczeństwa nie zabrakło konkursów budzących emocje, jak choćby przeciągania liny. Strażacy przeprowadzili także widowiskowe pokazy gaszenia pożaru, czy cięcia metalu. W pikniku uczestniczyło około 1500 mieszkańców Piły i okolic.

Spotkanie strażaków z mieszkańcami było okazją do inauguracji na terenie powiatu pilskiego ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” czego oficjalnie dokonał bryg. Rafał Mrowiński Komendant Powiatowy PSP w Pile. Kampania dotyczy przede wszystkim zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla.

Opracował: bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: Powiat Pilski

Strażacy z Piły V-ce Mistrzami Wielkopolski w pływaniu

W dniu 10 października 2018 roku rozegrane zostały Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków w Pływaniu. Zawody rozegrane zostały na terenie pływalni miejskiej w Obornikach. W kwalifikacji indywidualnej i drużynowej mistrzostw rywalizowało 100 strażaków z 23 komend Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego.

Podczas tegorocznych zawód pływackich reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pile zdobyła tytuł V-ce Mistrza Wielkopolski w Pływaniu.

W pilskiej sztafecie 4×50 metrów wystartowali :

 1. mł. asp. Wolan Bartłomiej
 2. st. sekc. Kłodziński Paweł
 3. st. sekc. Subdarzewski Karol
 4. sekc. Jerzakowski Jarosław

Na zakończenie Mistrzostw wręczone zostały puchary i dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy.

Opracował: bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

logo_s

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek tlenku dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek tlenku dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

czad1

 

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

czad2

 

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

dym1

 

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

dym2

 

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

slupki

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

slupki2

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 .

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako…”:
Czad oszukuje zmysły.jpg
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.jpg
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.jpg
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.jpg

Opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Kategoria: Konspekty ćwiczeń dla nauczycieli i karty pracy dla dzieci pomocne w przeprowadzeniu zajęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Materiały są częścią publikacji „Przygody Ognika” wydanej przez Komendę Główną PSP, Warszawa 2016 [ 7 ]

Nazwa Pliku Data Publikacji Rozmiar Pobierz
format_pdf 1 Projekt edukacyjny nr 2 Te numery znasz 17-11-15 12:46 304.32KB Pobierz
format_pdf 2 Projekt edukacyjny nr 2 Te numery znasz 17-11-15 12:46 3.84MB Pobierz
format_pdf 3 Projekt edukacyjny nr 4 Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj 17-11-15 12:45 312.88KB Pobierz
format_pdf 4 Projekt edukacyjny nr 4 Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj 17-11-15 12:45 2.92MB Pobierz
format_pdf 4 Projekt edukacyjny nr 4 Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj 17-11-15 12:45 301.37KB Pobierz
format_pdf 6 Projekt edukacyjny nr 5 Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna 17-11-15 12:45 1.93MB Pobierz
format_pdf Strona tytułowa i wstęp Przygody Ognika 17-11-15 12:43 277KB Pobierz

Kategoria: Karty ćwiczeń dla dzieci [ 3 ]

Nazwa Pliku Data Publikacji Rozmiar Pobierz
format_pdf KARTY CZ. 2 DLA DZIECI. Te numery znasz 17-11-15 12:48 4.27MB Pobierz
format_pdf KARTY CZ. 4 DLA DZIECI Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj 17-11-15 12:47 2.99MB Pobierz
format_pdf KARTY CZ. 5 DLA DZIECI Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna 17-11-15 12:47 1.8MB Pobierz

Kategoria: Pliki Kampanii [ 9 ]

Nazwa Pliku Data Publikacji Rozmiar Pobierz
 format_pdf Czad oszukuje zmysły 18-09-26 10:12 4.19MB Pobierz
 format_pdf Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.  18-09-26 10:11  4.95MB  Pobierz
 format_pdf  W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach  18-09-26 10:11  4.95MB  Pobierz
 format_pdf  NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!  18-09-26 10:11  4.76MB  Pobierz
 format_pdf  Ulotka czad oszukuje zmysły (*.pdf)  18-09-26 10:10  1.1MB  Pobierz
 format_pdf  Ulotka NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ (*.pdf)  18-09-26 10:10  1.21MB  Pobierz
 format_pdf  Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja pełna (Power Point)  18-10-01 12:08  7.22MB  Pobierz
 format_pdf  Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja skrócona (Power Point)  18-10-01 12:07  3.63MB  Pobierz
 format_pdf  Logo kampanii 14 cm na 14 cm 300 pkt/cal (*.jpg)  18-09-26 10:19  489.36KB  Pobierz

 

 

 

Kolejne wielkopolskie wspinalnie zdobyte

kpt. Krzysztof Gajewski z KP PSP Piła ponownie potwierdził wysoką formę na wielkopolskich wspinalniach. Jednym z ostatnich zmagań tegorocznego sezonu, w których brał udział to VIII edycja Turnieju Czterech Wspinalni rozgrywana na obiektach w: Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie oraz Pleszewie. Nietypowa formuła klasyfikacji generalnej polegająca na sumowaniu czasów uzyskanych w poszczególnych startach nie przeszkodziła w osiągnięciu bardzo dobrych wyników. Spośród ponad 30 zawodników biorących udział w zawodach Krzysiek wygrał wszystkie eliminacje, co pozwoliło mu stanąć na najwyższym stopniu podium klasyfikacji końcowej. Kolejnymi miejscami na podium podzielili się zawodnicy z Kalisza w kolejności Daniel Więckowski oraz Andrzej Bartoszewski.

 

Kolejny sukces strażaka – biegacza z Piły

W niedzielne przedpołudnie 25 września 2018 roku w Przemyślu (woj. podkarpackie), odbył się „VI Przemyski Bieg Uliczny – Przemyska Dycha” na dystansie 10 km. W ramach zawodów rozegrany został również „VI Bieg Strażaków o Puchar Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej”. W imprezie biegowej sklasyfikowano łącznie 636 zawodników z całego kraju w tym 64 funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

Sukcesem swój start w zawodach zakończył mł. kpt. Krzysztof Zawistowski, który zajął VI miejsce w klasyfikacji generalnej strażaków. Funkcjonariusz reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile, wywalczył ponadto II miejsce w kategorii wiekowej strażaków do 29 lat.

Warto dodać, że impreza biegowa wliczana jest do Pucharu Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Biegach o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.