Piła – Przygotowania do zimy – narada służbowa z samorządowcami oraz służbami wspomagającymi

10 grudnia 2018 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, odbyła się cykliczna narada służbowa ze Starostą Powiatu Pilskiego, Prezydentem, Burmistrzami oraz Wójtami gmin powiatu pilskiego. Na spotkaniu, któremu przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Pile, bryg. Rafał Mrowiński, poruszono wiele tematów z zakresu szeroko pojętej współpracy pomiędzy służbami i instytucjami. Podsumowano działalność ratowniczo-gaśniczą jednostek OSP oraz przypomniano o podstawowych warunkach jakie musi spełnić strażak OSP aby uczestniczyć w akcjach. Omówiono jesienne przeglądy sprzętu silnikowego i zaplecza technicznego w jednostkach OSP wraz z wnioskami oraz omówiono szczegółowo zasady otrzymywania środków finansowych w ramach dotacji celowych z KSRG oraz MSWiA, z przeznaczeniem dla jednostek OSP. Korzystając z obecności przedstawicieli służb wspomagających działania ratownicze w tym Policji, omówiono szczegółowo stopień przygotowania do zbliżającego się okresu zimowego oraz ustalono wspólne zasady postępowania w przypadku zdarzeń, wymagających koordynacji wielu podmiotów.

Piła – „Pora na bezpiecznego seniora”

Dnia 7 grudnia 2018 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile odbyło się kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Głównym celem spotkania było uświadomienie seniorów o zagrożeniach związanych z możliwością powstania pożaru w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla (czadem) w szczególności w jesienno-zimowym okresie grzewczym. Przedstawiono podstawowe objawy zatrucia czadem, a także obowiązki w zakresie przeglądów technicznych instalacji użytkowych. Poruszono również tematykę związaną ze statystyką dotyczącą pożarów na terenie naszego kraju. Omówiono przyczyny i źródła powstania pożarów z uwzględnieniem rodzajów pożarów oraz wskazówek bezpiecznego zwalczania zagrożenia pożarowego. Skupiono się także na sposobie prawidłowego zgłoszenia służbom ratowniczym zdarzenia niebezpiecznego.

Podczas spotkania przekazano seniorom 104 czujki tlenku węgla i dymu. Urządzenia z pewnością wpłyną na poziom bezpieczeństwa w mieszkaniach oraz domach zamieszkiwanych przez osoby starsze.

Warto zaznaczyć, że spotkanie to było poprzedzone spotkaniem organizacyjnym, które miało miejsce w miesiącu sierpniu br. Wynikało ono z faktu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile projektu „Pora na bezpiecznego seniora” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Tekst: mł. kpt. Krzysztof Zawistowski
Zdjęcia: MOPS Piła

90-lecie OSP Białośliwie i nowy sztandar

W dniu 2 grudnia 2018 roku w Białośliwiu odbyła się uroczystość jubileuszu 90-lecia istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej połączona z nadaniem nowego sztandaru. W uroczystościach brali udział m. in. :

 • Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP
 • Mirosława Rutkowska Krupka – Radna Sejmiku Województwa
 • Krzysztof Fojt – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP
 • Andrzej Martin – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
 • Emilia Załachowska – Radna Rady Powiatu
 • Krzysztof Rutkowski – Wójt Gminy Białośliwie
 • Krzysztof Sonnenberg – Przewodniczący Rady Gminy Białośliwie
 • Renata Sieczka – Zastępca Wójta Gminy Białośliwie
 • Ks. Kazimierz Czynsz – proboszcz parafii w Białośliwiu
 • bryg. Robert Komarnicki – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pile
 • mł.kpt. Jacek Michalski – Z-ca Dowódcy JRG nr 1 PSP w Pile, opiekun gminy
 • asp. Dawid Piechowiak – kierownik Posterunku Policji w Białośliwiu

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białośliwiu. W jej trakcie dokonano poświęcenia nowego sztandaru, a także odmówiono specjalną modlitwę za wszystkich strażaków. Po zakończeniu mszy świętej wszyscy udali się do remizy, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Zaproszonych gości przywitał prezes OSP Adrian Janiszewski, który przedstawił najważniejsze wydarzenia w 90-letniej historii OSP w Białośliwiu oraz jej bieżącą działalność.

Kolejnym punktem było uroczyste wbijanie gwoździ w drzewiec nowego sztandaru, przez gości i fundatorów oraz oficjalne przekazanie sztandaru jednostce OSP. Nie obyło się bez podziękowań i wystąpień zaproszonych gości. Druhny i druhowie otrzymali najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu oraz otrzymania nowego sztandaru.

Opracowanie: mł. kpt. Jacek Michalski, JRG 1 Piła
Zdjęcia: OSP Białośliwie

Nowy samochód strażacki dla druhów z Miasteczka Krajeńskiego

W sobotę 1 grudnia br. w Miasteczku Krajeńskim odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ten wielki dzień w życiu OSP Miasteczko Krajeńskie swoją obecnością uświetnili m.in:

 • Grzegorz Piechowiak – Poseł na Sejm RP,
 • bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • Krzysztof Fojt – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • Emilia Załachowska – Radna Powiatu Pilskiego,
 • ks. Błażej Kownacki – Proboszcz parafii w Miasteczku Krajeńskim,
 • mł. asp. Dawid Piechowiak – Kierownik Posterunku Policji w Białośliwiu,
 • Jacek Zwierzyński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory.

Oficjalną część uroczystości poprzedziła msza święta w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. Następnie odbył się apel, pod dowództwem kpt. Grzegorza Orłowskiego – Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 1 w Pile.

Zaproszonych gości w imieniu własnym oraz gospodarza gminy Pani Wójt Małgorzaty Włodarczyk przywitał bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Chwilę potem nastąpił najważniejszy punkt programu – symboliczne przekazanie kluczyków do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przekazania na ręce prezesa i naczelnika jednostki OSP Miasteczko Krajeńskie dokonali wspólnie Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu oraz Wójt Gminy. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP odczytał a następnie przekazał na ręce prezesa miejscowej jednostki OSP, okolicznościowy list Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Samochód ratowniczo – gaśniczy marki Mercedes Atego zakupiono ze środków finansowych pochodzących z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gminy Miasteczko Krajeńskie, a także środków własnych zgromadzonych przez strażaków jednostki OSP Miasteczko Krajeńskie.

Wizyta w Szkole Podstawowej w Mościskach

W dniu 26 listopada 2018 roku asp. Krzysztof Stefen funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przeprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej im Wacława Popiela w Mościskach w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” Omówiono zagrożenia jakie stwarza tlenek węgla, a także zagrożenia pożarowe w budynkach mieszkalnych. Wizyta była doskonałą okazją do omówienia numerów alarmowych oraz przybliżenie służby strażaka.