Powiatowy OTWP

W dniu 18 marca 2017 roku w obiekcie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie, odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Gospodarzem eliminacji został Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP a patronat nad turniejem objął starosta Eligiusz Komarowski.

Zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników przywitał gospodarz terenu Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie – Pani Małgorzata Włodarczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Kazimierz Wasiak Przewodniczący Rady Powiatu w Pile, Tadeusz Perliński Zastępca Burmistrza Wyrzyska, bryg. Rafał Mrowiński Komendant Powiatowy PSP w Pile, Specjalista Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Michał Nowak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Florian Kledzik.

Ogółem do rywalizacji konkursowej przystąpiło 47 uczestników z powiatu pilskiego. W grupie szkół podstawowych część pisemną rozwiązywało 19 osób. W grupie szkół gimnazjalnych do testu przystąpiło 16 osób, natomiast młodzież ponadgimnazjalną reprezentowała grupa 12 osobowa. Do drugiego etapu awansowało po pięciu uczestników z każdej z kategorii wiekowej.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiła się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

 1. Marta Kastner – gmina Miasteczko Krajeńskie,
 2. Krzesimir Bryszewski – gmina Ujście,
 3. Weronika Nawrocka – gmina Szydłowo,
 4. Marcin Karabasz – gmina Ujście,
 5. Kornelia Piosik – gmina Białośliwie.

II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne):

 1. Adriana Wylegała – gmina Ujście,
 2. Katarzyna Wylegała – gmina Ujście,
 3. Damian Roicki – gmina Szydłowo,
 4. Wiktoria Maślak – gmina Ujście,
 5. Jakub Ostrowski – gmina Szydłowo.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

 1. Marta Kamińska – gmina Ujście,
 2. Magdalena Wendland – gmina Miasteczko Krajeńskie,
 3. Bartłomiej Brus – gmina Piła,
 4. Szymon Bujanowski – gmina Szydłowo,
 5. Zuzanna Witoch – gmina Ujście.

Laureaci z rąk organizatora otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Zwycięstwo w eliminacjach powiatowych gwarantuje przepustkę do dalszej rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników a szczególne podziękowania kierujemy opiekunom za zaangażowanie i poświęcony czas na przygotowanie dzieci i młodzieży. Z kolei za finalistów trzymamy kciuki w dalszych etapach konkursu. Etap wojewódzki zaplanowano na 22 kwietnia br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie (powiat koniński).

Opracował: kpt. Krzysztof Gajewski KP PSP Piła
Zdjęcia: Małgorzata Włodarczyk

 

List sekretarza stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.  W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Strażacy ćwiczyli na wieżowcach

W dniach 14-16 marca 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1 brali udział w operacyjnym rozpoznaniu dwóch wieżowców przy ulicy Towarowej w Pile. Na terenie naszego miasta występuje wiele obiektów wysokich, różniących się pod względem budowy, dlatego tak ważne jest ich rozpoznanie. Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej, którzy umożliwili nam przeprowadzenie ćwiczeń.

Głównym założeniem było rozwinięcie linii wężowej po klatce schodowej wieżowca i podaniu jednego prądu wody na dach. Przećwiczono coraz bardziej rozpowszechnioną metodę wnoszenia i ułożenia węży pożarniczych w specjalnych noszakach oraz metodę „ Cleveland load” (ułożenie węży w ślimaka). Sposób wnoszenia węży tłocznych został bezpośrednio zaczerpnięty od strażaków w USA.

Innymi elementami ćwiczeń było: rozstawienie drabiny mechanicznej SD-37, lokalizacja hydrantów naziemnych i podziemnych znajdujących się w pobliżu obiektów mieszkalnych, sprawdzenie w nich ciśnienia roboczego, a także umiejscowienie wyłącznika głównego prądu i zaworów gazowych.

Opracował: kpt. Grzegorz Orłowski

Tragiczny pożar w Pile

W poniedziałek 13-go marca o godzinie 9:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego przy ulicy Trzcianeckiej w Pile.

Dojeżdżający na miejsce zdarzenia strażacy w oknie na pierwszym piętrze budynku objętego pożarem zastali kobietę, która wzywała pomocy. W pierwszej kolejności sprawiono drabinę mechaniczną SD-37 i ewakuowano osobę z zagrożonego pomieszczenia. Kobieta została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego, a następnie przetransportowana do szpitala. Jednocześnie z tymi działaniami, do budynku wprowadzono rotę gaśniczą. Kilka kroków od drzwi wejściowych strażacy natknęli się na leżącą kobietą. Natychmiast ewakuowano ją na zewnątrz. Niestety, po przeprowadzonym badaniu stwierdzono jej zgon. Dalsze działania polegały na dogaszeniu oraz dokładnym przeszukaniu całego budynku.

Na miejscu zdarzenia pracowała Grupa Operacyjna KP PSP Piła pod kierownictwem bryg. Rafała Mrowińskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Pile. Ponadto przybyła Grupa Operacyjna KW PSP Poznań oraz Eligiusz Komarowski – starosta pilski. W zdarzeniu wzięli udział ponadto: Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja, Pogotowie Gazowe i Energetyczne oraz Prokurator Rejonowy.

Szkolenia w zakresie pilarek

W dniu 7 marca 2017 roku na terenie Leśnictwa Zawada strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Nr 1 i 2 w Pile wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Zdrojowa Góra przeprowadzili ćwiczenia w zakresie ścinania drzew. Ćwiczenia rozpoczął instruktor, który przedstawił podstawowe informacje w zakresie prawidłowej eksploatacji pilarek oraz zasady bhp, których należy przestrzegać podczas pracy. Ćwiczenia przeprowadzone bezpośrednio w miejscu zrębu umożliwiły w praktyce doskonalenie umiejętności użycia pilarek będącym na wyposażeniu jednostek straży. Każdy ze strażaków samodzielnie przygotował miejsce ścinki a następnie dokonał ścinki wybranego drzewa. W trakcie ćwiczeń omówione zostały zasady ścinki drzew szczególnie w miejscach trudno dostępnych oraz obalanie złomów i wywrotów.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: asp. sztab. Rafał Robaszkiewicz