Doskonalenie zawodowe z zakresu ratownictwa technicznego

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego w miesiącu wrześniu Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza PSP nr 2 w Pile zrealizowała trzydniowe szkolenie dotyczące zagadnienia ratownictwa technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia miejsca zdarzenia, stabilizacji pojazdu, ewakuacji poszkodowanych oraz przećwiczono wybrane procedury zgodnie z zasadami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Jako podsumowanie tego cyklu ćwiczeń, w dniu 17 września 2014 roku zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile przeprowadzono ćwiczenia z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej z Szydłowa oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Pile.
Ćwiczenia te podzielono na trzy etapy:
I ETAP
dokonano przeglądu sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek biorących udział w ćwiczeniach, sprawdzono kompatybilność sprzętu ratownictwa technicznego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych.
II ETAP
Przećwiczono techniki zabezpieczenia osoby poszkodowanej znajdującej się w pojeździe oraz sposoby ewakuacji poszkodowanego z pojazdu. Doskonalono techniki posługiwania się urządzeniami hydraulicznymi oraz sposoby dokonywania dostępu do osób uwięzionych w pojeździe.
III ETAP
Przejazd sił i środków do remizy OSP KSRG Szydłowo, przeprowadzenie wykładu dotyczącego zasady segregacji medycznej oraz praktyczne przećwiczenie wybranych scenek medycznych zgodnie z KPP.

Tekst: kpt. Michał Warykasz
Zdjęcia: st. sekc. Radosław Kłosiński

Podsumowanie ćwiczeń „DROGA 2014”

W dniu 18 września 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania odbytych w czerwcu 2014 roku ćwiczeń, których scenariusz zakładał masowy wypadek w komunikacji drogowej z 22 osobami poszkodowanymi. Ćwiczenia miały charakter praktyczny i obejmowały zagadnienia a w tym:
• stan przygotowania KSRG do podejmowania działań ratowniczych
z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych i innego sprzętu specjalistycznego,
• stan przygotowania KSRG do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z procedurami,
• umiejętności organizacji zaplecza logistycznego dla uczestników zdarzenia, przy współpracy z samorządem lokalnym,
• umiejętności organizacji akcji ratowniczej o charakterze masowym,
• zasady współpracy pomiędzy podmiotami ratowniczymi i instytucjami,
• zasady współpracy z mediami.

W spotkaniu podsumowującym ćwiczenia, w którym wziął udział m.in. Wicestarosta Pilski Kazimierz Sulima przewodniczył mł. bryg. Rafał Mrowiński Komendant Powiatowy PSP w Pile. Uczestnicy spotkania przedstawiciele służb i podmiotów, które czynnie brały udział
w ćwiczeniach wspólnie wypracowali wnioski oraz sposób współpracy pomiędzy funkcyjnymi, które z pewnością posłużą do jeszcze bardziej sprawnej organizacji działań ratowniczych podczas tego typu zdarzeń. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że istnieje uzasadniona potrzeba organizacji tego typu inicjatyw szkoleniowych przy szerokim współudziale różnych środowisk, odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Tekst i zdjęcia : sekc. Mateusz Kentzer

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wysokościowego

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego w dniach 10,11 i 15 września 2014 roku przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu taktyki postępowania ratowniczego podczas akcji ratowniczych prowadzonych w obiektach znajdujących się poniżej poziomu gruntu (studnie, szamba, wykopy itp.).
W ramach przeprowadzonych zajęć ratownicy zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi
w zagłębieniach terenu, metodami sprawiania stanowisk ratowniczych oraz technikami ewakuacji.
W toku zajęć zbudowano stanowiska ratownicze w oparciu o przęsła drabiny nasadkowej, drabiny mechanicznej SD-37 oraz wysunięte poza obrys samochodu ratowniczo-gaśniczego przęsła drabiny ZS 2099. Ponadto, w oparciu o w/w stanowiska przećwiczono opuszczanie ratowników w zagłębienie terenu i ewakuację osoby poszkodowanej.

Tekst: mł. bryg. Maciej Kubacki
Zdjęcia: JRG PSP nr 1 Piła

Warsztaty z zakresu doskonalenia zawodowego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile w nawiązaniu do ustaleń z wideokonferencji z Zastępcami Komendantów Powiatowych PSP, informuje o sposobie realizacji zadań szkoleniowych w uzgodnionych obszarach, tj. ratownictwo chemiczno-ekologiczne oraz tzw. infrastruktura krytyczna, czyli przetrenowanie awaryjnego przeniesienia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.

• Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

W związku z planowaną na dzień 9 września 2014 roku odprawą służbową dyżurnych SKKP, w tym właśnie terminie zaplanowano zajęcia aplikacyjne związane ze zmianą lokalizacji stanowiska pracy służb dyżurnych. W ćwiczeniach uczestniczyli dyżurni SKKP, pracownicy Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego, a nad całością czuwał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP. W trakcie zajęć przedstawiono obowiązującą procedurę awaryjnego przeniesienia SKKP w Pile w miejsce zastępcze. W trakcie dyskusji związanej z różnymi sytuacjami i wariantami, dostrzeżono kilka kwestii wymagających albo uzupełnienia albo ich korekty. Zostaną one w trybie pilnym wprowadzone do obowiązującej procedury.

• Doskonalenie zawodowe z zakresu chemiczno – ekologicznego

Realizacja tego zadania odbyła się w sposób niezależny w obu jednostkach ratowniczo-gaśniczych: JRG nr 1 PSP w Pile – 11,12 i 13 sierpnia; JRG nr 2 PSP w Pile 8,9 i 10 września. W obu przypadkach wykorzystano wiedzę funkcjonariuszy uczestniczących w warsztatach chemicznych pt. „HAZMAT BASIC” realizowanych w miesiącu czerwcu, na terenie KP PSP w Śremie, którzy w formie teoretycznej zapoznali zmiany służbowe z wypracowanymi podczas warsztatów, wnioskami i uwagami. Ponadto, każda zmiana służbowa przećwiczyła w formie zajęć praktycznych, wybrane elementy i zagadnienia, związane z ratownictwem chemiczno-ekologicznym.

 

Wypadek na przejeździe kolejowym na DK 11

W dniu 12.09.2014 roku o godzinie 9: 53 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Pile wpłynęła informacja o zderzeniu samochodu osobowego z drezyną techniczną na przejeździe kolejowym w Ługach Ujskich.
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej stwierdzono, że żadnej z dwóch osób biorących udział w zdarzeniu nic się nie stało. Strażacy z OSP KSRG Ujście oraz z JRG PSP nr 1 w Pile zabezpieczyli miejsce kolizji oraz do momentu zjechania drezyny z przejazdu kierowali wahadłowo ruchem.
Na miejsce zdarzenia przybyła grupa operacyjna Komendanta Powiatowego PSP w Pile.

Tekst: mł. kpt. Jarosław Kołak
Zdjęcia: mł. kpt. Paweł Kamiński

STRAŻAK Z PIŁY MIĘDZYNARODOWYM MISTRZEM POLSKI W PŁETWONURKOWANIU

W dniach 9-12 września 2014 roku w miejscowości Borne Sulinowo, odbyły się XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków.
W tegorocznych mistrzostwach rywalizowało 69 najlepszych strażaków – nurków z 23 drużyn Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Polski, Czech, Niemiec, Słowenii, Bułgarii, Danii. Nad prawidłowym przebiegiem mistrzostw czuwali przedstawiciele Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz komisja sędziowska z klubu płetwonurków MARES z Koszalina.

W klasyfikacji indywidualnej tytuł MIĘDZYNARODOWEGO MISTRZA POLSKI STRAŻAKÓW – PŁETWONURKÓW zdobył Subdarzewski Karol z KP PSP
w Pile.
Strażacy z Wielkopolski zdobyli jednoczenie wszystkie trzy miejsca na podium.

1. miejsce – Subdarzewski Karol – KP PSP Piła

2. miejsce –Trawiński Krzysztof – OSP Mistral

3. miejsce – Kołodziejewski Sebastian z KP PSP Piła

W pierwszej ósemce najlepszych zawodników znaleźli się również zawodnicy z Piły:

6. miejsce – Bartłomiej Wolan z KP PSP Piła

7. miejsce – Chodynicki Przemysław z KP PSP Piła

8. miejsce – Łukasz Pawłowski z KP PSP Piła

W mistrzostwach wyśmienicie zaprezentowała się reprezentująca Wielkopolskę, drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Ekipa w składzie:

1. Bartłomiej Wolan,

2. Karol Subdarzewski

3. Łukasz Pawłowski

wywalczyła trzecie w mistrzostwach ulegając jedynie reprezentacji województwa łódzkiego i podkarpackiego.Rywalizacja była bardzo wyrównana, a o zwycięstwie decydowały ułamki sekund:

  1. miejsce – reprezentacja województwa łódzkiego z czasem 3.09,94
  2. miejsce – reprezentacja województwa podkarpackiego z czasem 3.10,36
  3. miejsce – reprezentacja województwa wielkopolskiego z czasem 3.10,96.

Czołowe lokaty w kolejnych już zawodach krajowych potwierdziły bardzo wysoki poziom wielkopolskich strażaków – nurków. Tak wielkie sukcesy są możliwe dzięki systematycznej pracy, wspólnym treningom i ćwiczeniom prowadzonym regularnie każdego tygodnia od wielu już lat. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło,

Zdjęcia: Marcin Manthey