Pożar budynku mieszkalnego

W dniu 23 lutego 2018 roku, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu mieszkalnego w Pile przy ul. Fabrycznej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono, że pożar rozprzestrzenia się na poddaszu, a ogniem objęty jest częściowo dach budynku. Działania gaśnicze straży pożarnej prowadzone były równolegle od wewnątrz budynku, bezpośrednio na poddasze oraz z zewnątrz na palącą się konstrukcję dachu. Akcję strażaków utrudniało duże zadymienie i wysoka temperatura. Po zlokalizowaniu pożaru wszystkie pomieszczenia zostały oddymione oraz sprawdzone kamerą termowizyjną.

eszkańcy ewakuowali się z zagrożonego budynku przed przybyciem straży pożarnej. W wyniku pożaru nie odnotowano osób poszkodowanych.

W działaniach gaśniczych udział brało 7 zastępów straży pożarnej, Policja, Straż Miejska oraz Pogotowie Energetyczne.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: JRG PSP nr 1 Piła

Piła – Czujki od Wojewody rozdane

W dniu 22 lutego 2018 roku w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiosna”, organizatorem ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, przekazali ufundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego czujki dymu. Urządzenia trafiły do trzech wyznaczonych przez wolontariuszy rodzin z Piły oraz Gądka (gm. Szydłowo) i tam zostały osobiście przez strażaków zainstalowane. Wizyta w domach była doskonałą okazją do przeprowadzenia krótkich pogadanek w zakresie prewencji społecznej, w szczególności zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla.

Opracowanie : mł. asp. Krzysztof Stefen, KP PSP Piła
Zdjęcia : mł. ogn. Mateusz Kentzer.

Kryształowy Lider Sukcesu dla pilskiej komendy

W dniu 16 lutego 2018 roku podczas uroczystej gali zorganizowanej w hotelu Gromada w Pile wręczone zostały statuetki Lidera Sukcesu 2017. Tytułu Lidera Sukcesu przyznawany jest przez Zarząd Powiatu Pilskiego już od 14 lat. W ten sposób samorząd powiatowy nagradza osoby, firmy i instytucje, które wyróżniają się w swojej działalności oświatowej, kulturalnej lub społecznej. Podczas uroczystej gali, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu Pilskiego wręczyli statuetki Lidera Sukcesu 2017 w dziewięciu kategoriach.

Wśród wyróżnionych podczas tegorocznej gali znalazła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile, która otrzymała honorowy tytuł Kryształowego Lidera Sukcesu. Wyróżnienie z rąk starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego odebrał bryg. Rafał Mrowiński Komendant Powiatowy PSP w Pile wraz z kadrą kierowniczą.

Warto wspomnieć, że jest to już trzeci tytuł Lidera Sukcesu dla pilskiej komendy. Wcześniejsze wyróżnienia za wybitny wkład w społeczny rozwój oraz promocję powiatu pilskiego Komenda w Pile otrzymała w 2004 i 2014 roku.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: Hubert Adamczyk

„Bezpieczne ferie” – ćwiczenia na lodzie

W dniach 12, 13, 14 lutego  2018 roku, strażacy z Jednostki Ratowniczo -  Gaśniczej Nr 1 i 2 KP PSP z Piły oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Osieka, Szydłowa, Ujścia i Piły uczestniczyli w ćwiczeniach na zamarzniętym Zalewie Koszyckim.  Ćwiczenia podzielone zostały na dwa moduły szkoleniowe.

 • Pierwszy moduł szkoleniowy – nurkowy zrealizowany pod 6 centymetrową taflą lodu przez wyznaczonych strażaków – nurków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego KP PSP w Pile.
 • Drugi moduł szkoleniowy dotyczył wykorzystania w praktyce sprzętu ratowniczego przez jednostki OSP i PSP w postaci deski lodowej oraz ubrań specjalnych do pracy w wodzie. Ratownicy zarówno na brzegu oraz obsługujący bezpośrednio sanie lodowe doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych etapów trwającej kilkadziesiąt sekund akcji ratowniczej na lodzie.

Podczas trzydniowych ćwiczeń strażacy wykorzystali zbudowany w 2017 roku na bazie pilskiej komendy system mobilnej łączności, która umożliwia zorganizowanie łączności na potrzeby sztabu w każdym miejscu prowadzonych działań ratowniczych.

Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 60 strażaków z 6 jednostek straży pożarnej. Podczas ćwiczeń każda jednostka zaprezentowała swoje umiejętności w zakresie ratowania poszkodowanych z przerębla. Do zadań ratowniczych wykorzystany został indywidualny i grupowy sprzęt należący do poszczególnych jednostek. W okresie zimowym ćwiczenia  ze sprzętem do ratownictwa  lodowego systematycznie będą powtarzane w ramach własnych jednostek.

W związku z trwającymi feriami strażacy apelują do wszystkich mieszkańców, aby zachować rozwagę i nie wchodzić na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Obecnie grubość lodu wynosi max 6 centymetrów. Nigdy nie ma gwarancji, że płyta lodowa jest gruba na całej powierzchni.

Opracowanie: mł. bryg. Zbigniew Szukajło,
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński.

Pilscy strażacy podsumowali 2017 rok

W dniu 9 lutego 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w 2017 roku.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in:

 • Poseł na Sejm RP – Grzegorz Piechowiak,
 • przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Robert Klonowski,
 • Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski,
 • V-ce Starosta Pilski – Stefan Piechocki,
 • Wiceprezydent Miasta Piły – Beata Dudzińska,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego – Kazimierz Wasiak,
 • Skarbnik Powiatu Pilskiego – Tomasz Pawłowski,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk – Bogusława Jagodzińska,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka – Marek Madej,
 • Wójt Gminy Białośliwie – Krzysztof Rutkowski,
 • Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie – Małgorzata Włodarczyk,
 • Wójt Gminy Szydłowo – Dariusz Chrobak,
 • asystent poseł na sejm RP Marty Kubiak – Karol Godlewski,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pile – kom. Robert Kossak,
 • Z-ca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile – Bogusława Ryzner,
 • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – Danuta Kmieciak,
 • Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Marek Duraj,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – Adam Standio,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Kaczory – Jacek Zwierzyński,
 • Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych – Marta Wojnar,
 • Dyrektor ENEA rejon Piła-Chodzież – Zygmunt Wierzbicki,
 • Dyrektor ds. Technicznych MEC – Mirosław Elicki,
 • Kierownik Rejonu Gazowniczego w Pile – Mirosław Borsukiewicz,
 • Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców – Mariusz Małachowski,
 • Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie – bryg. Maciej Kubacki,
 • Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski – Tomasz Lewandowski,
 • byli komendanci powiatowi – st. bryg. w st. spocz. Ryszard Urbański i bryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński,
 • Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa – Zbigniew Musiał,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile – dh. Krzysztof Fojt,
 • Prezesi, Komendanci Miejsko Gminni ZOSP RP i druhowie z terenu powiatu pilskiego,
 • kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP w Pile oraz d-cy zmian, z  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 PSP w Pile.

Informację o pracy Komendy w minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Pile  bryg. Rafał Mrowiński. Przypomniał najważniejsze wydarzenia oraz osiągnięcia pilskiej komendy w 2017 roku, który pod wieloma względami był rokiem wyjątkowym.

W 2017 roku pilscy strażacy odnotowali 1701 zdarzeń, co oznacza, że średnio na terenie powiatu pilskiego obsługiwanych było blisko 5 zdarzeń każdego dnia. Czas podjęcia interwencji przez jednostki straży pożarnej, w zdarzeniach z osobami poszkodowanymi, wyniósł w powiecie pilskim 6 minut 49 sekund, co jest jednym z najlepszych wyników w Wielkopolsce. Trzeba też zaznaczyć, że pilscy strażacy 64 razy wyjeżdżali w ramach posiadanych specjalizacji oraz pomocy wzajemnej poza granice powiatu pilskiego. Reasumując, strażacy z powiatu pilskiego brali udział w 1765 zdarzeniach.

W ramach tzw. „Prewencji Społecznej” pilscy strażacy bardzo aktywnie uczestniczyli w różnego rodzaju inicjatywach o charakterze edukacyjnym. W sumie, w 2017 roku wzięli udział w około 160 różnego zadaniach z zakresu profilaktyki. Były to wizyty w przedszkolach oraz szkołach różnego szczebla, odwiedziny dzieci i młodzieży w naszych obiektach, pogadanki i prelekcje wśród młodzieży, organizacja pikników i festynów itp. We współpracy ze Starostwem Powiatowym zorganizowano „CZADowy konkurs” w którym można wylosować czujkę tlenku węgla oraz wydano ulotkę informacyjną. Ponadto, publikowane były, w lokalnych mediach i na własnej stronie internetowej, ciekawe materiały edukacyjne.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w roku 2017 było opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile”. Opracowana dokumentacja projektowa pozwoli w 2018 roku na rozpoczęcie oczekiwanej od wielu lat modernizacji pilskiej komendy. Ponadto poddano częściowej modernizacji jeden z obiektów JRG Nr 2 PSP w Pile.

Miniony rok obfitował w wiele innych pozytywnych działań. Były to między innymi:

 • Proces szkoleniowy – w 25 szkoleniach specjalistycznych i kursach organizowanych na terenie całego kraju uczestniczyło 82 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ponadto, na bazie Komory dymowej od początku istnienia tego obiektu, czyli w ciągu 2 lat, przeszkolono blisko 1000 strażaków PSP i OSP z terenu 5 powiatów.
 • Dzięki wparciu samorządów lokalnych przeprowadzono reorganizację systemu łączności na potrzeby działań ratowniczych. Efektem  tych działań jest pokrycie praktycznie 100 % terenu powiatu skuteczną łącznością radiową oraz zbudowanie systemu mobilnej łączności, która umożliwia zorganizowanie łączności na potrzeby sztabu w każdym miejscu prowadzonych działań ratowniczych.
 • Osiągnięcia i sukcesy sportowe w sporcie pożarniczym – strażak z Piły podczas Mistrzostw Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym w klasyfikacji indywidualnej dwóch konkurencji zdobył 2 miejsce w województwie natomiast jest od 3 lat niepokonany w konkurencji „wspinanie przy użyciu drabiny hakowej”. Ponadto sukcesy w biegach długodystansowych – w I Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej strażak z Pilskiej komendy wywalczył srebrny medal.

W trakcie narady miały miejsce miłe akcenty.

Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński w podziękowaniu za wzorową współpracę i wspieranie na co dzień pilskiej Komendy wręczył czujki tlenku węgla oraz dymu. Natomiast Starosta Pilski Eligiusz Komarowski wręczył nagrody finansowe jednostkom OSP, które wyróżniły się w trakcie jesiennego przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego oraz zaplecza i warunków BHP jednostek typu „S” powiatu pilskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się jednostki OSP w KSRG: Osiek, Ujście i Kruszewo oraz jednostki spoza KSRG: Brzostowo, Grabówno, Skrzatusz i Dźwierszno. Szczególne podziękowania Komendant Powiatowy skierował w stronę środowiska Ochotniczej Straży Pożarnej, której siły i środki interweniowały w ponad 49 % wszystkich zdarzeń na terenie powiatu pilskiego.

W trakcie narady głos zabrali również goście w osobach Posła na Sejm RP Grzegorza Piechowiaka, Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru bryg. Roberta Klonowskiegoz Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Wszyscy ocenili bardzo pozytywnie wyniki i osiągnięcia pilskiej komendy za ubiegły rok oraz podkreślili bardzo dobrą współpracę z pilskimi strażakami. Bryg. Robert Klonowski oficjalnie poinformował o zajęciu przez pilską komendę drugiego miejsca w rankingu wszystkich komend powiatowych w Wielkopolsce.

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2017 roku, zamieszczona zostanie na stronie www.pila.psp.wlkp.pl  w dziale SPRAWOZDANIA.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: Hubert Adamczyk